Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Universell design Rune Runnestø Mem Thi Van Seminar om utfordringer og muligheter innen Universell utforming av IKT 5. Mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Universell design Rune Runnestø Mem Thi Van Seminar om utfordringer og muligheter innen Universell utforming av IKT 5. Mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Universell design Rune Runnestø Mem Thi Van Seminar om utfordringer og muligheter innen Universell utforming av IKT 5. Mars 2009

2 Seminaret er i regi av IKT-Norge i samarbeid med UNIMOD Norges Blindeforbund Deltasenteret Ressursnettverk Universell IKT Fornyings- og administrasjonsdepartementet Norsk Regnesentral og LO (fravær)

3 Bakgrunn(1) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §11 settes i kraft fra 1. januar 2009: ” sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne ” –Bygninger og utområder, IKT, transport osv… –IKT, og universell utforming som rettslig standard –All ny IKT skal være universelt utformet fra 1. juli 2011 –Nye krav til IKT og universell utforming (  alle leverandører skal følge de nye reglene)

4 Bakgrunn(2) Fastsatt tidslinje: Forskrift  Nye løsninger  Alle løsninger 01.07.201001.07.201101.01.2021 Ønsker bidrag til idéarbeid for den nye lovgivningen: –Hva må settes som forskrifter, regler –Setter grense eller standard for universell utforming   produkter, tjenester som tilpasser for alle –Samspill mellom brukere og produsenter i viktigste områder (automater og nettløsninger)

5 Utfordringer og behov Økt fokus og offentlig prioritering av fri programvare og åpen kildekode: –gir muligheter, men også utfordringer for mennesker med spesielle forutsetninger og behov (f.eks. synshemmede, dyslektikere og bevegelseshemmede). –trengs mer kunnskap om tilpasningsmuligheter, applikasjoner og bruksområder for mennesker med ulike forutsetninger og behov. Nye teknologier (mobiltelefon som IT-plattform + Internett i stand å gjøre alt)  def. av standard

6 Hovedinnhold (1) 1.Universell utforming av IKT sett fra offentlige etater: –Kriterier, krav for produkter og tjenester –Bygger kompetanse mellom leverandører og anskaffelser via kontrakt, juriske lov, tilsyn (informasjonsarbeid) –Mange gråsoner (avgrensning, manglede forskrifter og regler) må jobbes mer –Norske standarder   internasjonale standarder (W3C osv…)

7 Hovedinnhold (2) 2.Universell utforming av IKT sett fra: –Programvareprodusent: MS og IBM: Stort marked (seniorer over 55 år, funksjonshemmede…) valgfritt i språkmoduler, forenkler versjoner av programvare vil bli mer aktuelt i framtiden. å tenke på tilgjengelighet i utviklingsfasen. Å ta utgangspunkt i folk, ikke i teknologi –brukere med spesielle forutsetninger Dyslektiker, blinder, seniorer

8 Hovedinnhold (3) 3.Produkter og tjenester: univ. utforming i multimodale grensesnitt –Brønnøysundregistrene (18 nasjonale registre, Altinn, metadata med mer…): innlogging og kontekstualisert hjelp –Norsk Regnesentral: utforming og testing med Personas –Norkart Geoservice: logistikk på mobilen, forretningsprosser og nye muligheter på mobil plattform –More AS: skjemautfylling (tekstbasert, tilpasning, sceencast) –ÅstvedtGruppen: logistikk på mobile –UNI MOD-prototypene for brukere med kognitive utfordringer (orientering-, hukommelse-, lærings- konsentrasjonsproblem…)


Laste ned ppt "Tema: Universell design Rune Runnestø Mem Thi Van Seminar om utfordringer og muligheter innen Universell utforming av IKT 5. Mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google