Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Hvordan arbeider Fagskolerådet – saker? Seniorrådgiver Helge Halvorsen, NHO avdeling Kompetanse/leder av Nasjonalt Fagskoleråd Årkonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Hvordan arbeider Fagskolerådet – saker? Seniorrådgiver Helge Halvorsen, NHO avdeling Kompetanse/leder av Nasjonalt Fagskoleråd Årkonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Hvordan arbeider Fagskolerådet – saker? Seniorrådgiver Helge Halvorsen, NHO avdeling Kompetanse/leder av Nasjonalt Fagskoleråd Årkonferanse for fylkeskommunale fagskoler - Kongsberg 4.-6. mai 2011

2 En milepæl i utviklingen av fagskolen…..  Revisjon av Fagskoleloven i 2007  Stortinget slo fast at fagskoleutdanningen var på et tertiært utdanningsnivå – på lik linje med høyskoler og universiteter Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler - Kongsberg 4.-6. mai 2011

3 Konklusjoner fra St. meld. Nr 44 (2008 – 2009) Utdanningslinja: Regjeringen vil: Styrke de offentlig godkjente fagskolene med 400-450 nye plasser i 2009 Vurdere hvordan fagskolestudentenes mulighet til mobilitet kan opprettholdes når ansvaret for fagskolene overføres fylkeskommunene Opprette et råd for fagskolene Gi kandidater som har fullført en toårig fagskoleutdanning, generell studiekompetanse under forutsetning av at kravet til norsk er oppfylt Styrke statistikk og kunnskapsgrunnlaget for fagskolene Utrede om det bør innføres et system med fagskolepoeng i forbindelse med arbeidet med et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler - Kongsberg 4.-6. mai 2011

4 Utdanningslinja forts.  Fra 2010 får fylkeskommunene ansvar for fagskoleutdanningen og finansieringen blir rammefinansiert  Innenfor rammene av fagskoleloven vil det være opp til den enkelte fylkeskommune å vurdere hvilke fagskoletilbud som skal motta offentlig støtte  Fylkeskommunen skal sørge for at fagskoletilbudet tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov. (jf. St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid)  Vurdering av økt finansiering må gjøres i lys av arbeidsmarkedets behov. Det kommende felles rådet for fagskoler vil få en rådgivningsrolle i dette spørsmålet. Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler - Kongsberg 4.-6. mai 2011

5 Tre fagskoleutfordringer: 1.Forvaltning og finansiering  Fylkeskommunalt ansvar - rammeoverføring  Tertiærutdanning og forvaltningsnivå – mobilitet og dimensjonering  Statistikk og forskning – kunnskapsbasert utvikling Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler - Kongsberg 4.-6. mai 2011

6 Utfordringer (forts.) 2. Overganger mellom utdanningsnivåer  Fagskolenes plass - en synlig utdanningsvei  Veien inn og videre - fagskolepoeng og studiepoeng  Faren for akademisering - arbeidslivets behov  Karriereveier for ungdom og voksne - hvorfor fagskole?  Kvalifikasjonsrammeverket - nivåplassering Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler - Kongsberg 4.-6. mai 2011

7 Utfordringer (forts.) 3. Utvikling av en fagskoleidentitet  Hvilken tilknytning til arbeidslivet - arbeidslivets ansvar  Erfaring fra andre nordiske land - fagskolens egenart  Nasjonalt fagskoleråd - utfordringene Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler - Kongsberg 4.-6. mai 2011


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Hvordan arbeider Fagskolerådet – saker? Seniorrådgiver Helge Halvorsen, NHO avdeling Kompetanse/leder av Nasjonalt Fagskoleråd Årkonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google