Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedmal for litteratursøk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedmal for litteratursøk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedmal for litteratursøk
Nasjonale faglige retningslinjer Treff fra 1 kilde Treff fra 4 kilder Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer PICO-skjema Treff fra 7 kilder Kunnskapsbaserte retningslinjer Søkestrategi Treff fra 3 kilder Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Emneord Treff fra 3 kilder Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kommentar Ikke søkt her Kvalitetsvurderte enkeltstudier Brukerveiledning Ikke søkt her Retningslinjer Ikke søkt her Enkeltstudier Resultatskjemaet er utviklet av Hanne Elise Rustlie Dato utført: Revidert: Ansvarlig bibliotekar: Kvalitetsikret av: Sara Clarke

2 Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet
V Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 2007 – revisjon forventet i 2013

3 Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer
V Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Cytostatika – administrering og avfallshåndtering Cytostatika – gravide, ammende og andre spesielle hensyn Cytostatika – håndtering av søl Cytostatika – opplæring og godkjenning av sykepleiere Kjølehette – bruk for å forhindre håravfall ved kjemoterapi Medikamentell kreftbehandling og soleksponering Strålebehandling og hudreaksjoner EHS Protocols Ingen funn Vårdhandboken Cytostatika, cytotoxiska läkemedel Nursing Reference Center Ikke tilgang Pasientforløp fra andre sykehus: Pasientforløp Cancer mammae St Olavs hospital Pasientforløp Cancer mammae Helse Nord-Trøndelag Tumor mammae. Standardisert pasientforløp Helse Møre og romsdal NHS NICE Pathways Early and locally advanced breast cancer Advanced breast cancer Familial breast cancer

4 Kunnskapsbaserte retningslinjer fortsetter her
V Kunnskapsbaserte retningslinjer Anbefalte retningslinjer fra Helsebiblioteket Brystkreft Oncolex 2012 Brystkreft - NBCGs behandlingsanbefalinger 2011 Onkologi - Prioriteringsveileder Helsedirektoratet 2009 Cytostatikaboken Institutt for farmakoterapi, UiO, Den Norske Kreftforening 2004 NHS NICE Guidelines Breast cancer (early & locally advanced) (CG80) 2009 Breast cancer (advanced) (CG81) 2009 Familial breast cancer (CG41) 2006 (oppdatering kommer juni 2013) Breast cancer (QS12) Quality Standard, 2011 Lenker til ‘Interventional Procedures’ og ‘Technology Appraisals’ som handler om brystkreft Kunnskapsbaserte retningslinjer fortsetter her

5 Kunnskapsbaserte retningslinjer fortsetter her
V Kunnskapsbaserte retningslinjer National Guideline Clearinghouse 249 funn: GIN 128 funn Kliniske retningslinjer, Danmark Ingen funn Kunnskapsbaserte retningslinjer fortsetter her

6 Kunnskapsbaserte retningslinjer fortsetter her
V Kunnskapsbaserte retningslinjer forts. Sundhedsstyrelsen, Danmark Pakkeforløb for brystkræft 2012 Oversigt over indgang til pakkeforløb SIGN, Scottish Intercollegiate Guideline Network Management of breast cancer in women 2005 (oppdateres, forventet sommer 2013) Control of pain in adults with cancer 2008 Kunnskapsbaserte retningslinjer fortsetter her

7 Kunnskapsbaserte retningslinjer forts.
V Kunnskapsbaserte retningslinjer forts. Socialstyrelsen, Sverige Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2013 – Stöd för styrning och ledning – Preliminär version Vetenskapligt underlag - bröstcancer Tillstånds- och åtgärdslista - bröstcancer

8 Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk
UpToDate Veldig mange relevante treff (noen utvalgte): Overview of the treatment of newly diagnosed, non-metastatic breast cancer Treatment protocols for breast cancer Screening for breast cancer Tumor node metastasis (TNM) staging classification for breast cancer Systemic treatment for metastatic breast cancer: General principles Adjuvant chemotherapy for hormone receptor-positive or negative, HER2-negative breast cancer Diagnostic evaluation of women with suspected breast cancer Factors that modify breast cancer risk in women Systemic treatment for metastatic breast cancer: Selection of chemotherapy regimen Pathology of breast cancer Hele listen på UpToDate Clinical Evidence Breast cancer (non-metastatic) sist søkt i 2009 Breast cancer (metastatic) sist søkt i 2009 BMJ Best Practice Breast cancer in situ Assessment of breast mass Primary invasive breast cancer

9 Kunnskapsbaserte systematiske oversikter fortsetter her
Cochrane Reviews 42 treff under ‘cancer – breast’ Chemotherapy: Addition of drug/s to a chemotherapy regimen for metastatic breast cancer Antitumour antibiotic containing regimens for metastatic breast cancer Chemotherapy alone versus endocrine therapy alone for metastatic breast cancer High dose chemotherapy and autologous bone marrow or stem cell transplantation versus conventional chemotherapy for women with early poor prognosis breast cancer High dose chemotherapy and autologous bone marrow or stem cell transplantation versus conventional chemotherapy for women with metastatic breast cancer Platinum containing regimens for metastatic breast cancer Preoperative chemotherapy for women with operable breast cancer Sequencing of chemotherapy and radiotherapy for early breast cancer Single agent versus combination chemotherapy for metastatic breast cancer Systemic therapy for treating locoregional recurrence in women with breast cancer Taxane containing regimens for metastatic breast cancer Taxanes for adjuvant treatment of early breast cancer Toremifene versus tamoxifen for advanced breast cancer Vascular-endothelial-growth-factor (VEGF) targeting therapies for endocrine refractory or resistant metastatic breast cancer Andre: Methods of communicating a primary diagnosis of breast cancer to patients Chinese medicinal herbs to treat the side-effects of chemotherapy in breast cancer patients Non-hormonal interventions for hot flushes in women with a history of breast cancer Interventions for relieving the pain and discomfort of screening mammography Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer Link to Podcast Screening for breast cancer with mammography Strategies for increasing the participation of women in community breast cancer screening Cochrane Reviews fortsetter: Aromatase inhibitors for treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women LHRH agonists for adjuvant therapy of early breast cancer in premenopausal women Postoperative tamoxifen for ductal carcinoma in situ Surgery versus primary endocrine therapy for operable primary breast cancer in elderly women (70 years plus) Cancer genetic risk assessment for individuals at risk of familial breast cancer Follow-up strategies for women treated for early breast cancer Trastuzumab containing regimens for early breast cancer Prophylactic mastectomy for the prevention of breast cancer Exercise for women receiving adjuvant therapy for breast cancer Primary prophylactic colony-stimulating factors for the prevention of chemotherapy-induced febrile neutropenia in breast cancer patients Psychological interventions for women with metastatic breast cancer Fraction size in radiation treatment for breast conservation in early breast cancer Post-operative radiotherapy for ductal carcinoma in situ of the breast Benzo-pyrones for reducing and controlling lymphoedema of the limbs Link to Podcast Exercise interventions for upper-limb dysfunction due to breast cancer treatment Immediate versus delayed reconstruction following surgery for breast cancer Multidisciplinary rehabilitation for follow-up of women treated for breast cancer Physical therapies for reducing and controlling lymphoedema of the limbs Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer Specialist breast care nurses for supportive care of women with breast cancer Timing of breast surgery in premenopausal breast cancer patients Kunnskapsbaserte systematiske oversikter fortsetter her

10 Kunnskapsbaserte systematiske oversikter fortsetter her
DARE 407 treff funnet. Se egen liste. McMaster PLUS Ikke søkt her Kunnskapsbaserte systematiske oversikter fortsetter her

11 Kunnskapsbaserte systematiske oversikter fortsetter her
PEDro Ikke søkt her OT Seeker Kunnskapsbaserte systematiske oversikter fortsetter her

12 Kunnskapsbaserte systematiske oversikter
Kunnskapssenteret Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft Notat 2012 Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreft Notat 2011 Tilfredsstillende testing for HER-2 før trastuzumab-behandling mot brystkreft krever spesialkompetanse og sentralisering Omtale av metodevurdering 2009 Helseøkonomisk analyse av bevacizumab+paclitaxel sammenlignet med paclitaxel alene som førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft Rapport 2009 Trening bra etter brystkreft artikkel 2009 Rehabilitation of breast cancer patients rapport 2009 Kombinasjonsbehandling reduserer tilbakefall av forstadium til kreft i brystkjertelvevet Omtale av Cochrane oversikt 2009 Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft Metodevarsel 2008 Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport 2008 Mammografiscreening av kvinner 40–49 år Rapport 2007 Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft. Rapport 2006 Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft - en helseøkonomisk analyse. Rapport 2006 Campbell Library Ingen funn

13 Kunnskapsbaserte enkeltstudier
V Kunnskapsbaserte enkeltstudier Evidence-Based Nursing Ikke søkt her Evidence-Based Medicine Evidence-Based Mental Health Evidence-Based Dentistry McMaster PLUS

14 Retningslinjer/oppslagsverk
X Retningslinjer/oppslagsverk Retningslinjer, Helsebiblioteket Medline, retningslinjer Embase, retningslinjer NEL

15 Enkeltstudier X Medline Embase Ovid Nursing PsychInfo AMED Svemed+
Ikke søkt her Embase Ovid Nursing PsychInfo AMED Svemed+

16 Spørsmålsformulering:
PICO-skjema Spørsmålsformulering: Patient/population Intervention Comparison (sammenligning) Outcome (utfall)

17 Søkestrategi fortsetter her
Nasjonale faglige retningslinjer Lest gjennom listen – Retningslinjer – Kreft - Bryst Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Lest gjennom listen EHS Protocols Vårdhandboken Lest gjennom listen - Alla ämnen (A-Ö) NHS NICE Pathways Pasientforløp fra andre sykehus – Lest gjennom listen på Helsebiblioteket, pluss Google søk på Anbefalte retningslinjer fra helsebiblioteket Lest gjennom listen - Kreft NHS NICE Guidelines Lest gjennom ‘Cancer – breast’ National Guideline Clearinghouse '(breast or mamma*)' and '(cancer* or neoplasm* or tumour* or tumor* or carcinom* or adenocarcinom* or oncol* or metasta*)' GIN Søkt MeSH – Breast neoplasms Kliniske retningslinjer, Danmark SIGN, Scottish Intercollegiate Guideline Network Socialstyrelsen, Sverige Lest under ‘Nationella riktlinjer’ Sundhedsstyrelsen, Danmark Lest under ‘Kræftforløb’ under ‘Behandlingsforløb og rettigheder’ UpToDate ‘breast cancer’ Clinical Evidence Lest under ‘Show conditions’ – ‘Oncology’ BMJ Best Practice Cochrane Reviews Lest under ‘Cancer – breast’ DARE breast (cancer* or neoplasm* or tumour* or tumor* or carcinoma*) McMaster PLUS, systematiske oversikter Ikke søkt her PEDro OT Seeker Kunnskapssenteret Leste gjennom under ‘Kreft’ Campbell Library Evidence-Based Nursing Evidence-Based Medicine Evidence-Based Mental Health Søkestrategi fortsetter her

18 Søkestrategi McMaster PLUS, kvalitetsvurderte enkeltstudier
Ikke søkt her Helsebiblioteket, retningslinjer Lista skumlest Medline, retningslinjer Embase, retningslinjer Medline Embase Ovid Nursing PsycInfo AMED Svemed+

19 Emneord Medline Embase Tekstord Kommentar P I C O

20 Kommentar - Vi fant noen pasientforløp i Google som ikke var listet på Helsebibliotekets siden om pasientforløp – bør vi da også bruke google for å finne pasientforløp? - Jeg har ikke søkt i McMaster fordi jeg hadde funnet så mye på andre steder - Jeg brukte 'Browse' på Cochrane reviews fordi det var så mye støy med et vanlig søk - Jeg har ikke søkt i Medline/Embase etter 'Practice Guidelines', det var så mye annet at jeg tenkte at det ikke var nødvendig.


Laste ned ppt "Hovedmal for litteratursøk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google