Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerinformasjon på Internett Hovedoppgave for Erlend Grut Hilstad, 2HKI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerinformasjon på Internett Hovedoppgave for Erlend Grut Hilstad, 2HKI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerinformasjon på Internett Hovedoppgave for Erlend Grut Hilstad, 2HKI

2 Oppgavestiller Oppgaven er gitt av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen er leddet mellom stat og kommune. Kort sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen driver institusjoner innen sosialomsorg og offentlig tannhelsetjeneste. Den har ansvar for videregående opplæring og voksenopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling.

3 Problemstilling ”STFK er ikke tilgjengelige nok for brukere og innbyggere.” ”Brukerne vet ikke hva de kan forvente å få fra STFK og hva de har rett til.” Disse sitatene er hentet fra ”Det nye fylket, rapport fra prosjektgruppe nr. 6. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi”.

4 Problemstilling forts. Tilrettelegging for publisering av sentral brukerinformasjon, slik som rettigheter og serviceerklæringer, på STFK hjemmeside. Legge opp til at brukerne enkelt skal kunne komme med spørsmål/tilbakemeldinger. Det skal utarbeides et forslag til mal for serviceerklæringer.

5 Hvorfor jeg valgte denne oppgaven Hadde lyst til å jobbe med en Internett- relatert oppgave. Oppgaven virket annerledes og spennende, da den ikke skulle sees på så mye fra den tekniske siden, men mer fra brukers side.

6 Hvordan jeg løste problemet Sjekket hvordan andre bedrifter/organisasjoner har lagt opp brukerinformasjonen sin på Internett. Dannet meg et bilde av hvordan STFK ønsket denne informasjonen lagt opp, gjennom samtaler med noen ansatte. Og tenkte over hvordan jeg som bruker, ville foretrukket å få denne informasjonen presentert.

7 Resultater Menypunktet ”Dine rettigheter”, med tilhørende underpunkter, under ”Utdanning” på STFK Internettsider. Som utgangspunkt for mal for serviceerklæringer ble Oppdals tilsvarende mal foreslått, da de bruker samme web-leverandør som STFK.

8 Status pr. 15.05.02 Forstudie ferdig. Forslag til mal er formidlet til kontaktperson. Menypunktet med tilhørende underpunkt og sider er ferdig. Kombinert brukerkrav-/systemkravdokument. Gjenstående arbeid er: Systemdokument for de som skal overta ansvaret for menypunket. Fremføring av presentasjon. Sluttrapport.

9 Videre arbeid Temaredaktører fra andre avdelinger kan benytte strukturen i dette punktet, og opprette et område for brukerinformasjon under sin avdelings web-område. Når opplæringsavdelingen er i gjenge etter omleggingen bør: E-post adressene oppdateres. Informasjonen oppdateres og vedlikeholdes. Serviceerklæringen(e) må publiseres når den(de) er klar(e).


Laste ned ppt "Brukerinformasjon på Internett Hovedoppgave for Erlend Grut Hilstad, 2HKI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google