Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politiske partier og valg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politiske partier og valg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politiske partier og valg
Foto: Marit Hommedal/Scanpix Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

2 Hva er et politisk parti?
Et politisk parti er en organisasjon med felles politiske synspunkter et viktig bindeledd mellom velgerne og styringsorganene i Norge Ved valg er det partienes kandidater og partilister vi stemmer på. Foto: Heiko Junge/Scanpix Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

3 Politikk og ideologi De ulike politiske partiene har ulike meninger om hvordan samfunnet skal være. Partienes politikk er bygget på politiske ideologier som sosialisme liberalisme konservatisme Foto: Berit Roald/Scanpix Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

4 Fra høyre til venstre Vi plasserer gjerne de politiske partiene på en linje fra høyre til venstre. Høyresiden: Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) Sentrumspartier: Senterpartiet (Sp), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF) Venstresiden: Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Partiet Rødt Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

5 Delta i demokratiet Norge er et demokrati. For at det skal fungere, kreves det at mange deltar. Du kan delta ved å ytre deg i offentlige debatter bli med i en interesse-organisasjon eller et politisk parti delta i aksjoner bruke stemmeretten Foto: Natur og Ungdom Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

6 Stemmerett Norge er et representativt demokrati.
Vi velger representanter som styrer på våre vegne. Du har stemmerett fra det året du fyller 18 år. Ved stortingsvalg kan du bare stemme hvis du er norsk statsborger. Ved kommune- og fylkestingsvalg kan innvandrere stemme om de har bodd i Norge i 3 år. Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

7 Valgdeltakelsen Kun halvparten av dagens førstegangs- velgere bruker stemmeretten sin. Valgdeltakelsen totalt har vært synkende de siste 40 åra. I dag er det ingen forskjell i valgdeltakelsen mellom menn og kvinner eller mellom by og land. Valgdeltakelsen er høyere blant eldre enn blant yngre. Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

8 Velgere på vandring Etter 2. verdenskrig var velgerne trofaste mot de politiske partiene. Fra 1980-årene fikk vi en endring. Velgerne vandrer nå mellom partiene. Flere bytter parti fra valg til valg. Byttet skjer mellom partier som ligger politisk og ideologisk nært hverandre. Noen forklaringer: høyere utdanningsnivå økt tilgang til informasjon større sosial og geografisk mobilitet nye velgere siden forrige valg Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

9 Valgordningen Direkte valg og forholdstallsvalg
Direkte valg: Velgerne stemmer direkte på representanter fra sitt valgdistrikt ved å gi sin stemme til et partis valgliste. Forholdstallsvalg: Partilistene får samme prosentandel mandater som stemmer. Det er 19 utjevningsmandater ved stortingsvalg. For å få utjevningsmandat må partiet over sperregrensen på 4 %. Antall valgte representanter fra hvert valgdistrikt avhenger av fylkenes innbyggertall og areal. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena

10 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
Valg holdes hvert fjerde år, neste gang i 2011. En kommune eller et fylke utgjør én valgkrets. Valglistene kan være partilister, tverrpolitiske lister eller lister som ikke tilhører noe parti. Det er ofte lavere oppmøte ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Foto: Erik Johansen/Scanpix Nasjonal digital læringsarena ndla.no - versjon 2.0 Norwegian digital learning arena


Laste ned ppt "Politiske partier og valg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google