Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIBLAB - Liberalt Laboratorium - Et prosjekt for å fornye norsk politikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIBLAB - Liberalt Laboratorium - Et prosjekt for å fornye norsk politikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIBLAB - Liberalt Laboratorium - Et prosjekt for å fornye norsk politikk

2 LIBERALT LABORATORIUM2 Hva er LibLab? •Tenkesmie og ideologisk entreprenør: Der ideer blir politikk •Så nye ideer og ny debatt •Målsetninger: –Prinsippfast, kunnskapsbasert, langsiktig og spenstig norsk politikk –Sosialliberale prinsipper som svar på fremtidens utfordringer

3 LIBERALT LABORATORIUM3 ”Without principles we drift” •Dagens politiske debatt er kortsiktig –Meningsmålinger og nyhetsbehov istedenfor langsiktige mål –Populisme •Politikken er uinspirert og uinspirerende –Velgertekke, ikke ledelse –Valg tatt på gammel vane –Ideologiene passer ikke dagens samfunn

4 LIBERALT LABORATORIUM4 Hva kan en tenketank gjøre? •Uttrykke en samfunnsvisjon – hvor Norge bør være •Utvikle politiske programmer fra prinsipper –Dyp og langsiktig samfunnsdebatt –Samarbeid mellom tenkere og politikere •Gi politikere tid til å tenke visjonært •La tenkere påvirke politikken

5 LIBERALT LABORATORIUM5 Hva kan en tenketank få til? • USA: Nykonservative tenkesmier banet veien for Bush • UK: Demos nært opp til New Labour • EU: Centre for European Policy Studies • Norden: Markedscentret (Dk) Timbro (Sv)

6 LIBERALT LABORATORIUM6 LibLabs visjon •Solidarisk, liberalt samfunn •Ideologisk grunnlag: –John Stuart Mill, John Rawls, Ronald Dworkin •Prinsippfast politikk: –Liberal, ikke sosialistisk –Progressiv, ikke markedsfundamentalistisk –Fritenkende, ikke konservativ •Bekjempe individuell avmakt

7 LIBERALT LABORATORIUM7 Sosialliberalisme Markedsfundamentalisme Sosialdemokrati Verdikonservatisme Postmoderne politikk Sosialisme

8 LIBERALT LABORATORIUM8 Et sosialliberalt samfunn •Alle i stand til selv å forme sine liv –Gode vilkår for individuell frihet –Staten former ikke individenes liv –Egne tanker istedenfor fellesløsninger •Alle har ansvar for egne valg –Materiell utjevning ikke mål i seg selv –Liberal frihet er ikke å ta seg til rette på andres bekostning

9 LIBERALT LABORATORIUM9 Tenketanker i Norge •Civita –For ”mørkeblå” for progressive liberalere •Mandag Morgen –For grunt til å påvirke debatten •LibLab –Samler liberalere i alle partier

10 LIBERALT LABORATORIUM10 LibLab: Politisk katalysator •Liberal samfunnsvisjon –Grunnlag: Langsiktige visjoner –Produkt: Konkrete politiske programmer •Arena for dyptgående debatt –akademia, politikk og næringsliv •Sosial liberalisme som velkjent alternativ •Nettverk i Norge og Europa

11 LIBERALT LABORATORIUM11 Aktiviteter •Policyprogrammer med forskere, politikere og næringsliv: –Reform av velferdsstaten –Sosialliberal globaliseringspolitikk –Bærekraftig samfunnsutvikling •Aktiv mediestrategi •Konferanser, seminarer, nyhetsbrev •Fellowships

12 LIBERALT LABORATORIUM12 Hvem står bak? •12 kvinner og menn i alderen 30-35 år •Frustrert av overflatisk politikk uten visjon •Tro på den sosiale liberalismen •Erfaring fra mange deler av samfunnslivet –Bakgrunn fra flere partier og organisasjoner –Økonomer,samfunnsvitere, jurister, teknologer –Forskning, media, forvaltning, næringsliv •Kjernen i et aktivt styre

13 LIBERALT LABORATORIUM13 LibLab – Et prosjekt for å fornye norsk politikk – Martin E. Sandbu (USA): sandbu@post.harvard.edu Trond A. Undheim (Oslo): trond@teknologirådet.no •Langsiktig, prinsippfast politisk debatt •Sosialliberal visjon og konkrete programmer •Progressivt alternativ til sosialismen


Laste ned ppt "LIBLAB - Liberalt Laboratorium - Et prosjekt for å fornye norsk politikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google