Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALGFORUM Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i alle norske kommuner og fylkeskommuner. Valgforum skal bidra til utvikling av valg i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALGFORUM Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i alle norske kommuner og fylkeskommuner. Valgforum skal bidra til utvikling av valg i."— Utskrift av presentasjonen:

1 VALGFORUM Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i alle norske kommuner og fylkeskommuner. Valgforum skal bidra til utvikling av valg i Norge

2 VALGKONFERANSER Valgforum arrangerer 5 regionale konferanser som en del av den nasjonale valgopplæringen Har en praktisk og erfaringsbasert innretning: ”Hvordan gjennomføre valget?” Deltakerne er velkommen til å bidra med kommentarer og spørsmål ut fra egne erfaringer

3 Hvor finner du nyttig info om valget?
– meld deg på nyhetsvarsel Fylkeskommunens hjemmeside Fylkesmannens hjemmeside Kommunens hjemmeside

4 INNHOLD DAG 1 Hovedprinsipper for valg Gjennomføring av valg i Norge – hovedtrekk og utvalgte emner Rapportering - Valgnatt

5 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER
Frie og rettferdige valg. Av hensyn til demokratiet. Den norske Helsingforskomite lister opp 14 punkter på sin hjemmeside Vi har et ansvar for at disse prinsippene er ivaretatt Hvordan er dette fulgt opp i Norge?

6 1. RETT TIL Å STEMME Stemmerettsalder 18 år Er/har vært folkeregisterført som bosatt i Norge Norsk statsborger (Stortingsvalg) Lokalvalg: Også nordiske statsborgere, samt ”ikke-norske” folkeregisterført som bosatt i Norge i minst 3 år

7 2. RETT TIL Å NOMINERE KANDIDATER
Partier og ”alle andre” kan stille lister Listeforslag må leveres senest 31. mars og oppfylle formelle krav Stortingsvalg: Godkjennes av fylkeskommunen Kommunene godkjenner forslag til kommunestyrevalg

8 3. RETT TIL Å STILLE TIL VALG
Valgbar er den som har stemmerett ved valget Krav til bosted ved lokalvalg

9 4. LIK VERDI PÅ STEMMENE Hver stemme teller likt med hensyn til valgoppslutning Ved Stortingsvalg har hvert fylke forskjellig antall representanter, avhengig av innbyggertall og areal

10 5. RETTFERDIGE PROSEDYRER FOR BEREGNINGER AV RESULTATET
Beregningsmetoden gir representasjon ift oppslutning. Også små partier har mulighet til å bli representert.

11 6. HEMMELIG AVSTEMMING I enerom og usett. Velgeren skal benytte avlukke Stemmeseddelen skal brettes slik at partinavn ikke vises

12 7. RETT TIL Å DRIVE POLITISK KAMPANJE
Alle kan drive valgkamp innen rammene for ytringsfrihet for øvrig Ikke tillatt i valglokalet

13 8. EFFEKTIVE KLAGEPROSEDYRER
Alle med stemmerett kan klage på forberedelser og gjennomføring av valg. Riksvalgstyre/departement er klageinstans for stortingsvalg/lokalvalg.

14 9. REGELMESSIGE VALG Valg hvert 4. år. Norge har ikke regler for å skrive ut nyvalg.

15 10. STABILE SAMFUNNSFORHOLD RUNDT VALGET
Ingen objektiv sannhet, men rent subjektivt ja i forhold til mange andre land Valggjennomføringen nyter stor grad av tillit

16 11. RETTFERDIGE TEMA OG FORMULERING UNDER FOLKEAVSTEMNINGER
Sjelden i Norge på nasjonalt nivå. Rådgivende Har vært flere lokale folkeavstemninger. Poenget her er at spørsmålsstillingen er viktig.

17 12. FORUTSIGBARE PROSEDYRER
Skaper trygghet og tillit Uavhengig av sted Fastlagt på forhånd, ikke tilpasses underveis Eksempel: stemmegiving i valglokalet Avlukke, legitimasjon, urne osv

18 13. OVERSIKTLIG PUBLISERING/ANNONSERING AV VALGRESULTATENE
Kommunene sender inn resultatene til ”Valgnatt” Publiseres fortløpende

19 14. SIKKERHETSMEKANISMER FOR Å UNNGÅ VALGFUSK
Sikkerhetsrutiner Transport og lagring Aldri alene med avgitte stemmer Åpenhet og etterprøvbarhet


Laste ned ppt "VALGFORUM Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i alle norske kommuner og fylkeskommuner. Valgforum skal bidra til utvikling av valg i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google