Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærersamling på Kråkerøy 27. august 2013 • Grønn skrift: kun teknisk fagskole • Rød skrift: kun helse • Svart skrift: gjelder begge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærersamling på Kråkerøy 27. august 2013 • Grønn skrift: kun teknisk fagskole • Rød skrift: kun helse • Svart skrift: gjelder begge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærersamling på Kråkerøy 27. august 2013 • Grønn skrift: kun teknisk fagskole • Rød skrift: kun helse • Svart skrift: gjelder begge

2 Forsiden • Begrensingen til toårig er fjernet.

3 1. Innledning • Inndelingen i utdanningsenheter er fjernet. • Den ubeskyttede tittelen fagtekniker er tatt ut. • Alle som fullfører og består utdanningen, tildeles vitnemål. For at dette skal fungere godt internasjonalt, skal begrepet Vocational Diploma (VD) brukes. • Referanse til NKR/EQF er nå tatt med. • Faglig kompetanse, sosial kompetanse, ferdigheter og holdninger er nå endret til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. • Opptakskravene er omarbeidet noe for å møte NOKUTs krav. • Opplæringsplaner heter nå utdanningsplaner (En dag blir det kanskje studieplaner  ).

4 2. Organisering av utdanningen • Utdanningsenheter er tatt ut. • Emner erstatter moduler. • Utdanningsomfang er endret til 30 – 120 fagskolepoeng for også å dekke de kortere utdanningene. • Plantypematrisen er forenklet og har fått oppdaterte termer. • Organisering av emner erstatter organisering av fag. • Poengfordelingen er oppdatert.

5 3. Arbeidsformer • Listen med læringsformer/metoder er fjernet. • Tverrfaglig prosjektarbeid er fremhevet som anbefalt arbeidsform. • Mapper er ikke bare til bruk ved vurdering, men også en metodikk i læringsprosessen.

6 4. Vurdering • Kompetansen skal vurderes helhetlig. • Emne er minste resultatbærende enhet og skal derfor vurderes. • Mappevurdering skal brukes. • Eventuelle vurderinger underveis i emnet som har til hensikt å sikre at studentene har tilegnet seg faktakunnskaper, gis godkjent/ikke godkjent og tas normalt ikke inn i mappen. • Plagiering omtales. • Karakterbeskrivelsene er nå like UH-sektorens.

7 5. Eksamensordning • Min. antall trekkemner er redusert fra 2 til 1. • Redskapsemner kan ikke trekkes ut til eksamen.

8 6. Dokumentasjon • Vitnemål er det juridiske, norske navnet på sluttdokumentasjonen. • Kompetansebevis er endret til karakterutskrift i tråd med praksis ved annen tertiærutdanning. • Det finnes to typer koder: Tilbudskoder og emnekoder. Forvaltes av NOF. • Fagskoledata rapporteres nå til DBH-F.

9 Om kapittel 7 og 8 • Kapittel 7 omhandlet tidligere koder, men koder ligger nå under dokumentasjon. • Kapittel 8 Alternativt løp, er fjernet, da dette ikke er fagskoleutdanning. • Kapittel 8 omhandler nå maritim fagretning. • Kapittel 8 for helse omhandler fortsatt eksamensgjennomføring.

10 7. Eksamensregler (tidl. 9) • (7.3) Antall forbedringseksamener redusert fra 3 til 1. • Nytt punkt om klageadgang. • (c.) Eksamen i andre emner nå bare PPD.

11 8. Om maritim fagretning • Eget kapittel som redegjør for denne fagretningens særegenheter.

12 9. Fagskolelovens omfangsbegrensing • Nytt kapittel som beskriver hvilken fleksibilitet/hvilke begrensinger som ligger i loven om en ønsker å tilby parallelle spesialiseringer.

13 10. (9.) Fagskolen og kvalifikasjonsrammeverket • Fagskolen er nå en del av NKR. • Kapittelet omtaler kort system og læringsutbyttebeskrivelser.

14 11. Begrepsdefinisjoner • Oppdaterte termer slik at vi kan snakke samme språk.

15 Vedleggene • Hovedprosjektet stort sett uendret. • Ny: Gjennomføringsmodell for mappevurdering. • Regler om opptak. Betinget opptak tatt inn.


Laste ned ppt "Lærersamling på Kråkerøy 27. august 2013 • Grønn skrift: kun teknisk fagskole • Rød skrift: kun helse • Svart skrift: gjelder begge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google