Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt

2 Et nasjonalt samarbeidsprosjekt zTromsø Museum, Universitetsmuseet zVitenskapsmuseet zBergen Museum zUniversitetets kulturhistoriske museer, UiO zUniversitetets naturhistoriske museer, UiO

3 Formål zDigitalisere samlingene/arkivene ved universitetsmuseene zEtablere felles databaseløsninger ysamkatalog for universitetsmuseene ymuliggjøre tverrfaglige søk yweb-publisering Å lage en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om vår kultur- og naturarv

4 Organisasjon -historie Februar 1997: Initiativ tatt at dekanene Hodne (HF) og Kanestrøm (MN), begge Universitet i Oslo Juni 1997: Søknad sendt KUF fra UIO på vegne av de fire universitets- direktørene om 5 årig prosjekt som fortsettelse av UNADOK og Dokumentasjonsprosjektet (DOK). Ramme 50 millioner. Mai 1998: Styringsgruppe opprettet og faglig leder leid inn fra HF,UiO 2001: Ny samarbeidsavtale for perioden mellom universitetene og museene ble utarbeidet. Avtalen er undertegnet av de fem museumsdirektørene og de fire universitetsrektorene. 2006: Permanent driftsorganisasjon skal være etablert i henhold til forpliktelser i samarbeidsavtalen

5 Finansiering MDKUF/UFDUniv , , , , , , , ,3

6 Organisasjon zEt nasjonalt styre yStyreleder oppnevnt av universitetenes rektorer i fellesskap yRepresentanter fra hvert universitet oppnevnt av rektor zFaglig og administrativ ledelse yDrift og organisering av tiltaksplasser yIT-drift, opplæring, kundestøtte og systemutvikling (samorganisert med Enhet for digital dokumentasjon ved HF) zDelprosjekter yDelprosjektansvarlig (fast vitenskapelig ansatt) yFagkonsulenter yInnskrivere (tiltaksplasser)

7 Delprosjektene (15 i alt) zBotanikk, zoologi, geologi zArkeologi, etnografi, nyere kulturhistorie Et delprosjekt reguleres av et eget delprosjektdirektiv: zMuseum og fagmiljø yFast vitenskapelig ansatt er delprosjektansvarlig yFagmiljøet stiller infrastruktur for fagkonsulent yVelger ut hva som skal registreres zMuseumsprosjektet ved styret og prosjektledelse yFinansierer om mulig fagkonsulent yAdministrer og organiserer registreringsaktiveten yIT

8 120 personer på tiltak pr 2003 zPå museene zKongsvinger zFlisa zKringsjå zVardø zKautokeino zKarasjok zMasi zLakselv

9 BOTANIKK Prioritert for registreringRegistrert Bergen Trondheim Oslo Tromsø Sum: ZOOLOGI Prioritert for registreringRegistrert Bergen Trondheim Oslo Tromsø Sum: I tillegg kommer krysslister med mer I tallene for Bergen er prosjektmaterialet satt til og det er ikke inkludert registreringer fra før Mus.pro. I Oslo er Sommerfugldatabasen ikke med.

10 Felles databaseverktøy zFelles databasesystem for alle fagområde yDatabasemodellen for musea basert på ICOM/CIDOC sin CRM-modell og naturhistoriemodellen dokumentert i Berendsohn & al. (TAXON 1999) som ligg bak ABCD-formatet i GBIF-systema z60 ulike fagdatabasar i systemet så langt yNamn yOrdbøker ySpråkteknologi yHistorie yArkeologi yZoologi yBotanikk yEtnografi yFotosamlingar

11 Data i basane zTekst yVanlege tekstfelt yStore tekstar med fritekstsøk ( sider) zBilete y høgoppløyselege bilete zKart zLyd

12 Windowsapplikasjon zEin applikasjon for tilgang til alle databasetypar

13 Web-tilgang zAutomatisk publisering på Web (http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi)http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi

14 Fotobasen

15 Dvergbjørk på Svalbard

16

17 Universitetsmuseenes felles databasesystem


Laste ned ppt "Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google