Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering StafettBirken 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering StafettBirken 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering StafettBirken 2010

2 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et utvalg av deltakere på StafettBirken Vi sendte ut invitasjon om å delta i undersøkelsen via e-post til representanter for 47 lag. Totalt har vi svar fra 35 av disse. Svarandelen er tilstrekkelig til å kunne gi nøyaktige nok estimater om det undersøkte. I undersøkelsens første del har vi evaluert elementer ved arrangementet på en tilfredshetsskala fra 1 til 6. I denne rapporten er denne skalaen omregnet til en skala fra 0 – 100 poeng, hvor 100 er best og vil tilsvare 6 (svært tilfreds) i gjennomsnitt. Erfaringsmessig er poeng etablert som en kritisk grense for et tilfredsstillende resultat. Områder som scorer lavere enn dette bør det spesielt fokuseres på i forbedringsarbeidet. Stavanger Markedsføringshuset ___________________ Bjørn Bruland Partner/Markedsanalytiker

3 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 3 Meget misfornøyd Spørsmål Hvor tilfreds er du med …? Omregning Eks: 5 på en 6-punktsskalaen, tilsvarer scoren 80 på 100- punktsskalaen skala skala 80 Meget fornøyd Metode - omregning fra 6- til 100-punkts skala Vi omregner til 0 – 100 skala for at det skal bli enklere å sammenligne resultater, uansett opprinnelig skalabruk. Eks. Et gjennomsnitt på 4,4 på en 1 – 6 skala gir scoren 68 poeng, mens 3,5 gir 50 poeng.

4 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 4 Gir en score på 54 poeng Utvalg av varmmat Metode - eksempel på svarfordeling  I undersøkelser skal vi som regel fortolke og sammenligne svarene fra mange spørsmål. For å forenkle dette fortolkningsarbeidet velger vi i hovedsak å presentere disse resultatene i form av gjennomsnitt på en 0 – 100 skala. (gjennomsnitt gir bare en meningsfull representasjon av resultatene dersom svarfordelingen er tilnærmet normalfordelt).  Forutsatt at svarfordelingene er tilnærmet normalfordelt, vil en gjennomsnittsscore representere en prosentvis svarfordeling som vist nedenfor. %-fordeling av svarene Gir en score på 76 poeng Tilgjengelighet til kontaktperson %-fordeling av svarene

5 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 5 Oppsummeringer

6 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 6 Kun hvert tredje lag var svært tilfredse med arrangementet. De fleste forhold som er evaluert før start er tilfredsstillende. Transporttilbudet har likevel ikke vært godt nok. Rett i overkant av halvparten var tilfredse med innholdet og serveringen på matstasjonene. Flere av aktivitetene etter målgang har fungert dårlig i forbindelse med arrangementet av StafettBirken. De fleste ønsker å delta i arrangementet ved en senere anledning. Oppsummering

7 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 7 Resultatene

8 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 8 Alt i alt - hvor tilfreds er du med årets arrangement? Kun hvert tredje lag var svært tilfredse med arrangementet.

9 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 9 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med StafettBirken? De fleste forhold som er evaluert før start er tilfredsstillende. Transporttilbudet har likevel ikke vært godt nok. Smøreservicen har vært dårlig.

10 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 10 Hvor tilfreds er du med innholdet/serveringen på drikkestasjonene? Rett i overkant av halvparten var tilfredse med innholdet og serveringen på matstasjonene.

11 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 11 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med StafettBirken? Flere av aktivitetene etter målgang har fungert dårlig i forbindelse med arrangementet av StafettBirken.

12 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 12 Vil laget ditt delta i StafettBirken igjen? De fleste ønsker å delta i arrangementet ved en senere anledning.

13 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 13 Kunne du tenkt deg å delta i HalvBirken? HalvBirken kan være aktuelt for nesten halvparten av deltakerne i StafettBirken.

14 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 14 Har du tidligere deltatt i Birkebeinerrennet? Halvparten har tidligere deltatt i Birkebeinerrennet.

15 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 15 Kunne du tenkt deg å delta i Birkebeinerrennet? De fleste kan tenke seg å delta i Birkebeinerrennet ved en senere anledning.

16 m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 16 Hvem betaler for deltakelsen i StafettBirken? Jobben bidrar økonomisk til deltakelse av StafettBirken til rundt 40 prosent av deltakerne.


Laste ned ppt "2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering StafettBirken 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google