Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMATØRRADIO Hobbyen uten grenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMATØRRADIO Hobbyen uten grenser"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 AMATØRRADIO Hobbyen uten grenser
NRRL Norsk Radio Relæ Liga

3 Amatørradio ”En radioamatør er en person som har interesse for radioteknikk og kommunikasjon og gjennom disse interessene har kvalifisert seg for å få radioamatørlisens” Unge og eldre møtes i et fellesskap - uavhengig av landegrenser, rase, politiske og religiøse standpunkt - der utøvelsen av en spennende hobby er det viktigste

4 ”Prate Radio” Ved hjelp av radio oppnår man kontakter med
andre radioamatører verden over Skaff deg radio-venner hvor som helst i verden Delta i konkurranser mot og med andre radioamatører Eller kanskje prate med folk i verdensrommet…

5 Hvordan bli radioamatør
Informasjon på websiden til NRRL: Nrrl har utarbeidet boken "Radioamatørens ABC” Denne kan benyttes som selvstudium Det utarbeides nå i tillegg et selvstudium på Internett Nrrl har forskjellige temahefter der emner utdypes grundig Lokale grupper av NRRL arrangerer kurs jevnlig Kravet til å lære morse har falt bort Ønsker du å lære morse frivillig finnes det læreprogrammer tilgjengelig på Internett

6 Amatørradio - aktiviteter
Telefoni Telegrafi Mange forskjellige typer datakommunikasjon Pc tilkoblet radioutstyret som kommuniserer med hverandre trådløst over landegrensene Bildeoverføring Satellittkommunikasjon Sambandstjeneste Radiopeileorientering Jota Amatørradio har mange forskjellige nisjer, her er noen av de!

7 Amatørradio - aktiviteter
Konkurranser og tester QSL kort Dx –jakt Diplomer Konstruksjon og selvbygging

8 Telefoni Vanlig tale med andre radioamatører i Norge
eller andre steder i verden. Bruk av mikrofon er en populær måte å kommunisere på. Kommunikasjonen utover landegrensen foregår stort sett på engelsk. Liker du å bruke andre språk så finner du radioamatører fra alle verdenshjørner som gjerne snakker sitt morsmål med deg.

9 Telegrafi (morse) Telegrafi er en måte å kommunisere på via radio. Når man benytter telegrafi er man ikke avhengig av like gode radioforhold som ved vanlig tale. Man har også internasjonale koder for å gjøre det lettere å forstå. Samuel Finley Breese Morse – Født 1791 – Død – 2 april amerikansk oppfinner og maler Samuel Finley Breese Morse Kjent for oppfinnelsen av morsealfabetet …---… SOS er morsesignalet som mange kjenner Morsealfabetet består av prikker og streker satt i et system som radioamatører over hele verden bruker

10 Data - kommunikasjon I forskjellige former, der man utveksler skrevne meldinger fra pc til pc med radio som mellomledd. Datamaskinen har blitt et viktig verktøy for radioamatørene. Ved å kombinere sine kunnskaper om radiobølger og moderne digital signalprosessering ligger radioamatørene i forkant teknologisk når det gjelder å formidle informasjon via radio, der de fleste andre gir opp.

11 Bildeoverføring Ved bruk av amatørfjernsyn eller faksimile kan det
utveksles bilder og tegninger.

12 Vhf Uhf Aktiviteter Spesielle atmosfæriske forhold kan gjøre det mulig
å få kontakt med stasjoner langt unna også på de høyere frekvensene Nordlyset reflekterer signalet slik at en oppnår kontakter over lange avstander APRS- ”Automatisk posisjon og rapporteringssystem”. Gps og spesiell pc-programvare sørger for at en til enhver tid kan se hvor andre stasjoner befinner seg på veien og i terrenget Repeatere forsterker signaler og sender de videre slik at en oppnår store dekningsområder på Vhf og Uhf Repeateren videresender radiosignalet bak fjellet

13 Amatørradio via Satellitt
Analog og digital kommunikasjon via satellitter LEO – Low Earth Orbit satellitter går rundt jorda flere ganger i døgnet i en høyde på ca 850 km Runden rundt jorda tar ca 100 minutter Den Internasjonale Romstasjonen ISS har amatørradio om bord og mange av astronautene er radioamatører Analoge satellitter – cw og phone Digitale - pakkeradio ISS Satellittantenner Den nyeste amatørradio –satellitten AO-51

14 Nød - og katastrofesamband
NRRL er medlem av FORF De Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Her bistår vi med med radiokompetanse under nød- og katastrofesituasjoner. I tillegg bidrar vi med å opprette samband Under idrettsarangementer mv

15 Radio Peile - Orientering
Radio Amatørenes versjon av orientering Til forskjell fra vanlig orientering merkes postene ikke av på kartet, men man bruker mottakere til å peile sendere som står plassert på Postene. Radiopeileorientering er en idrett som radioamatører og andre over hele verden deltar i Aktiviteten har sitt eget verdensmesterskap

16 Jota En helg i året hvert år hvor speidere får hjelp av
radioamatører til å bli kjent med andre speidere i resten av verden via radio. ..og de får prøve seg på andre morsomme ting hobbyen kan tilby. Jota er en av de viktigste rekrutteringsplassene for nye radioamatører.

17 ”Contest” Radioamatørene arrangerer mangfoldige konkurranser
En av konkurransene går ut på å få kontakt med flest mulig radioamatører i de forskjellige fylkene i Norge Testene kan være nasjonale og internasjonale. Det går forskjellige tester med egne regler gjennom hele året.

18 QSL Kort Radioamatørene sender postkort til hverandre for å bekrefte kontakten de har hatt Dette kalles QSL kort Hva kortene forteller: Hvilket land stasjonen kommer fra med kallesignal Dato og klokkeslett Hvilken frekvens som var brukt under kontakten Måten kontakten ble utført på: telefoni, telegrafi, satellitt osv Hvor godt stasjonen hørte deg m.m QSL kort fra hele verden QSL kort fra en ekspedisjon fra Bouvetøya

19 DX-Jakt Det er ca 320 land en radioamatør kan jakte på
Spenningen med å oppnå forbindelser over lengre avstander Radioamatører som jakter på sjeldne land kalles ”Dx-jegere” Enkelte steder på jorda har ingen eller sjeldent radioamatørtrafikk En Dx-jeger har mye tålmodighet når et sjeldent land er aktivt. 3Y – Her ligger Bouvetøya

20 Diplomer Over 3000 forskjellige diplomer
Spesielle regler følges for hvert diplom Diplom for kontakt med alle kontinenter Diplom for kontakt med flere en 30 land i Asia Diplom for kontakt med alle landene i Afrika Og mange andre flotte trofeer en kan jakte på

21 Konstruksjon og selvbygging
Radioamatørene har gjennom tiden konstruert og eksperimentert med elektronikk. I tillegg ivaretar man de gamle tradisjonene med å bygge/reparere sitt eget radioutstyr. Konkretiser hva radioamatørene har funnet opp, før presentasjonen starter! Les historien! Radioamatørene lager også egne antenner som de benytter til å kommunisere med andre radioamatører.

22 Amatørradio Komme i gang
Melde seg inn i en lokal gruppe Stille spørsmål til medlemmene Mye bra utstyr å finne på bruktmarked Ha godt vennskap med sine naboer Stasjonen utvikles etter hvert, og en finner sin nisje Internett er den største informasjonskanalen Avsluttning


Laste ned ppt "AMATØRRADIO Hobbyen uten grenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google