Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats i engelskfag Pat Pritchard cand polit Oslo, oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats i engelskfag Pat Pritchard cand polit Oslo, oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats i engelskfag Pat Pritchard cand polit Oslo, oktober 2009

2 Hvor viktig er engelskferdigheter i dag? De fleste mennesker er tospråklige eller flerspråklige Mennesker hjernen har god plass til mer enn ett språk! Evnen til å lære språk er medfødt (LAD)

3 Tilegnelse eller læring? Spedbarn opplever meningsfull samhandling med andre og språk blir tilegnet – en ubevisst prosess Evnen (LAD) avtar med alderen

4 Læring er en bevisst prosess Voksne må lære et fremmedspråk

5 Utnytte tilegnelsesprosessen… …i engelskfagmeningsfull samhandling –aktiv bruk av språk Motiverende –temaer og lek mengde –roughly tuned trygghet føle seg kompetent

6 Engelsk som undervisningsspråk Teacher talkPupil talk

7 Temaer Emner som barna kjenner til og har erfaring med (fra egen erfaring og i andre fag) Begreper som de kjenner på norsk Samtaler, demonstrasjoner og forsøk, lek, spill, (bevegelses)sang, fortellinger, drama Muntlig og skriftlig Få oppleve engelsk barnelitteratur som illustrerer engelskhistorie og kultur (norske oversettelser)

8 Lek og spill Repetisjon Samtaler. Utvide barnets uttalelser Høflighets uttrykk og faste uttrykk Dataspill – ikke alene! Gøy!

9 Demonstrasjoner og forsøk Finally you …. First you ….Then you …. How to …. You will need… How to ….. What happens if …. Samarbeid og elevene deler kunnskap

10 Eventyr og fortellinger Aktiviser bakgrunns- kunnskap Introduser vokabular Fortell på engelsk ved hjelp av kroppsspråk, mim, flanellograf osv Elevene er med på replikkene Gjenfortell – elevene bidrar på sin måte… Oppfølgingsaktiviteter

11 Drama Gjenfortelling Klargjør hendelsesforløp Repetisjon av vokabular og uttrykk Narrativ form av verb / direkte tale (grammatikk) Eksempel: http://www.lu.hio.no/ENGEL SK/videoproject/bjorn/bjor n-videotexts/getting- started.htm

12 Rollespill (Må ikke glemme å fokusere på grammatiske elementer) In the Cafe: Do you like… Did you like…? (grammatikk) Menu (vokabular) Høflighetsfraser (kulturkunnskap) Utvide elevens svar

13 Sang Innlæring av uttale, vokabular og setningsstruktur Bevegelser hjelper hukommelsen (Skap egne bevegelser) If you’re happy and you know it…. Ring a ring of roses… (historie og kulturkunnskap) I’m a little teapot…

14 Vi har endret rammene… … for engelskopplæring Har vi endret på undervisnings-metodene? Verdsetter vi de mulighetene de nye rammene gir oss pedagoger? Utnytter vi mulighetene? http://www.lu.hio.no/ENGE LSK/videoproject/maintopi clist.htm


Laste ned ppt "Tidlig innsats i engelskfag Pat Pritchard cand polit Oslo, oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google