Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for 1.trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for 1.trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for 1.trinn

2 Voksne på 1.trinn - kontaktlærer Aina Heggøy – kontaktlærer Anna Nesje
– faglærer Håvard Tranøy: samfunnsfag, naturfag, gym – faglærer: Jannicke Meyer: KHV (kunst og håndverk) – assistent skole + SFO: Vanessa Thorsen – avdelingsleder småtrinnet: Nina Kristoffersen

3 Skolehverdagen 38 elever på trinnet: 22 jenter, 16 gutter
Undervisningen starter kl hver dag. Man.-tors. skoledagen over kl 13. Fre. kl Lærer og elev håndhilser hver morgen. Eleven gir meldemappe til lærer hver morgen. Vi starter dagen med «Dagen i dag» og samlingsstund. Dobbeltimer og Klasseromsundervisning Stasjonsundervisning: min, varierte arbeidsmetoder/tilpasset undervisning. Utedag: elevene vise hvor de bor, turer i nærmiljø Faddere, 5.trinn

4 Læreverk og emner Norsk: Zeppelin
(Bokstaver, begreper, språkleker, lesekurs) Matematikk: Matemagisk (tallene 0-20, sortering og begreper, penger, geometriske former, mønstre, symmetri, lengde vekt og tid, tabeller og diagrammer) Engelsk: Stairs (Før jul: numbers 1-6, colours, fruit and berries, hilse..) Naturfag og samfunnsfag: Cumulus, Gaia (Årstider, planter, smådyr og spor) (Klasseregler, rettferdighet, FN (barn i andre land), trafikksikkerhet, bli kjent i eget nærmiljø) RLE: Vivo, Vi i verden (Filosofi og etikk, Kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddisme) Ulike nettsider på smarttavle: bl.a. Salaby i alle fag

5 Kontakt skole - hjem Meldemappen E-post Telefon
Fravær må meldes til skolen første dag –fraværstelefon. Leksene: gi oss lærere tilbakemelding Utviklingssamtaler høst, vår: Elev, foreldre og lærer Stikk innom en tur!

6 Ukeplan 1.trinn felles ukeplan Skolen felles mal
Ukeplanen har til hensikt å vise hva vi gjør på skolen og hva som er hjemmearbeid. Planen inneholder informasjon til hjemmet, så det er viktig at dere foreldre leser den. Ukeplanene legges på nettet fredag og deles ut til elevene i papirform mandag.

7 Skolens satsningsområder
1. Lesing - Leselos 2. Digital kompetanse 3. Sosial kompetanse

8 Leselos Noen av dere kjenner TRAS  -  fra barnehagen. Mens TRAS retter oppmerksomheten mot generell språklig utvikling hos førskolebarn, retter ”Leselos” oppmerksomheten mot skolebarn og mot skriftspråket – spesielt lesing. Alle lærerne på skolen vil dette året kurses på 3. året i Leselos. Læreren vil lose eleven trygt mot målet som er funksjonell leseferdighet. Observasjonsverktøy som kan brukes på alle trinn og i alle fag.

9 Leselos

10 Lese- og skriveopplæringen
To bokstaver i uken (i, l, o, v, s, u, e, a…), store og små bokstaver Begreper når vi former bokstavene: rett linje nedover/oppover, linje på skrå, vinkel, sirkel, bue Bokstavlyd vs. Bokstavnavn Lydmetodenortografisk(øveord, høyfrekvente ord Lesing-skriving sammenheng Skrive handlelister, beskjeder, skrive på tegninger, dagboknotater osv.. Aktivitetspedagogikk: vi lærer ved å gjøre og bruke alle sansene Lesing i alle fag: ulike sjangere og formål med lesingen (lese for å lære, lese for å gjøre, lese for å oppleve) Høytlesing, muntlig fortelling, veiledet lesing Skolebiblioteket fredagen: 2 bøker Lesebestillinger som hjemmearbeid/lekser.

11 Sosial kompetanse og klassemiljø
Sosialt mål på ukeplanen (relasjoner, selvhevdelse empati, samarbeid, ansvarlighet, selvkontroll) - Zippys venner TL Trivselsleker i friminutt Klasseregler Stopp-regelen Rom for ulikhet, vi er gode til forskjellige ting

12 Zippys venner Zippys venner er et program for årstrinn i barneskolen 24 timer, 6 moduler 1. Følelser 2. Kommunikasjon 3. Venner og uvenner 4. Å takle konflikter 5. Å takle forandring og tap 6. Vi mestrer det sammen Målsettingen i programmet er å lære barna å: identifisere og snakke om følelser mestre dagliglivets problemer støtte andre som har det vanskelig.

13 Digital kompetanse It´s learning som en læringsplattform.
Elevene får eget brukernavn og passord. Arbeid foregår mellom den enkelte elev og lærer. Tekstbehandlingsprogrammet Word + textpilot: Linglyder Lærerike nettsider. Dataer i klasserommet (stasjonsundervisning) https://www.itslearning.com

14 Kartlegging Vi observerer elevene i læring og lek.
Tove Krogh- «Tegnetest» (høsten 2014)-eksempel Bokstavkartlegging Obligatorisk kartlegging i lesing og tall og regneferdigheter (Udir) (våren 2015)

15 Fellessamlinger og kulturtilbud
Hele oppveksttunet samles en gang i måneden. Det rulleres på hvilket trinn/avd. som har hovedansvar. Sanger, sosial kompetanse, hverdagsliv på skolen og elevarbeid KULTURTILBUD: Rikskonsertene: Draumefjell 19. sept ”Den kulturelle skolesekken”: Pirata og Piraya på Sjøfartsmuseet 27. okt.

16 Diverse Alle MÅ ha innesko Gymsko, drikkeflaske Utedag, ekstratøy
Barna må ha med seg drikkeflaske og nødvendige spiseredskaper. Elevene har ansvar for å holde orden i garderobe, hyllen sin og arbeidsplassen sin. Merke klær og utstyr. Søknadsskjema for fritak ligger på skolen hjemmeside. Bilder på hjemmeside Bilder fra arrangement på facebook –vær varsom! SE VIDEOSNUTT: Voksne skaper vennskap 2012 Bursdager

17 Skolemat http://skolefrukt.no/ Melk Sunn skolemat
Vi ber om at matpakken ikke inneholder nøtter/peanøtter av hensyn til elever med allergi.

18 Klassekontakter/FAU Valg av foreldrekontakter:
En av disse representere trinnet i FAU. Hvordan kan foreldrene være med på å skape et godt klassemiljø?


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for 1.trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google