Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal prosjektet levere? Til hvem? Ved Prosjektleder Berit Johne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal prosjektet levere? Til hvem? Ved Prosjektleder Berit Johne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal prosjektet levere? Til hvem? Ved Prosjektleder Berit Johne

2 Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold Hvordan bør Norge satse? Strategiske anbefalinger: ….mot 2020 Hva skal prosjektet levere? Til hvem?

3 Fra scenarier til strategiske anbefalinger

4 Er oljen Goliat – også i 2020? og 2040? ? ?

5 Scenarieskissene 1.Bioparadis 2.Det gode liv 3.Alt som før 4.Fort og gæli 5.”Wild card” 1.Norden 2.Demografi og samfunn 3.Markeder og sektorer 4.Næringsliv og samfunn 5.Innovasjon og -politikk 6.Forskning og utdanning 7.Teknologi 8.Miljø 9.Etikk, lovgivning, samfunn 10. Interesseorganisasjoner 11. Trusselbildet i 2020 12. Mulighetene i 2020

6 Leveransene fra Biotek2020 Scenarieprosessen: Oppstartsdokumentet v/prosjektgruppen. Globale bilder (kfr WS 1). Miniscenarier med gode eksempler løftet frem. (fra WS1) Scenariene: 4 - 5 alternative fremtidsbilder for norsk bioteknologi beskrives i detalj. (WS2) Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi. (WS3) NIFU – Universitets, høyskole og instituttsektoren MMI – 90 norske bioteknologibedrifter Nye fakta: Effekter av prosjektet:  Fokus på bioteknologi - og på konvergens med andre teknologier  Hensiktsmessige virkemidler og tiltak for fremtiden  Nye nettverk, dialog og handling – nasjonalt og internasjonalt

7 Kommunikasjon utenfor menigheten: Forankring i Forskningsrådets styrende organer Departementene - Politikere Samfunns- og næringsliv Forskningsinstitusjoner og institutter Folk – organisasjoner – opinionen..... Alle?? Scenarier og anbefalinger  Fristende innpakning og godt innhold  Samfunnsøkonomiske begrunnelser og konsekvenser Ny statistikk underbygger argumenter Kommunikasjonsplan Lansering, dialogmøter og nye nettverk ”Alle aktører” ”Hvordan?”

8 Råstoffet til strategiske anbefalinger Scenariene og veien dit - fra WS2 Gruppearbeidet i dag Grunnlaget for anbefalingene Hvor vil vi? Hva må vi gjøre for å komme dit i 2020? Så til...... Dagens praktiske øvelser:

9 Gode scenarier skal være overraskende meningsfulle plausible strategisk relevante nyskapende Gode strategiske anbefalinger skal være: Overbevisende og fremsynte Fokuserte Plausible Konkrete Forankret i virkeligheten! Scenariene skal gjøre anbefalingene overbevisende.

10 Dagens arbeid: anbefalingene Oppg. A. Hvilke muligheter og utfordringer for bioteknæringene i Norge ser vi konturene av i scenariene? Oppg. B. På tvers av scenariene: Hvor bør norsk bioteknologi befinne seg om 15 – 20 år? Hva mener gruppa kan være en ønskelig og noenlunde realistisk posisjon?  Hvilke utfordringer må man overvinne for å komme dit?  Hvilke tiltak bør myndighetene gjennomføre?  Hva må næringene selv ta tak i?  Hva slags forskning kan muliggjøre en slik utvikling? Oppgave C. Formuler tre overordnete tiltaksrettete anbefalinger,  mot forskning, næringsutvikling, samfunn og forvaltning. Plenum med diskusjon.

11 Til arbeid! Gruppe 1: Steinar - rom Frish Gruppe 2: Karine - rom Hamsun Gruppe 3: Tronn - rom Nansen


Laste ned ppt "Hva skal prosjektet levere? Til hvem? Ved Prosjektleder Berit Johne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google