Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt av hvert som henger sammen - interaksjonsmodeller i moderne psykologi Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt av hvert som henger sammen - interaksjonsmodeller i moderne psykologi Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Litt av hvert som henger sammen - interaksjonsmodeller i moderne psykologi Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo

3 Hva kan psykologien gjøre for skolen? Hvordan påvirkes en elev av skolen? Hvordan påvirkes en elev av skolen? Hvordan påvirkes skolen av eleven? Hvordan påvirkes skolen av eleven? Hvordan henger de to overnevnte punktene sammen? Hvordan henger de to overnevnte punktene sammen?

4 Begreper og navn vi skal innom Adferdspsykologi Adferdspsykologi Klassisk betinging Klassisk betinging Operant betinging Operant betinging Lært hjelpeløshet Lært hjelpeløshet Personlighet Personlighet Intelligens Intelligens Interaksjonsmodeller Interaksjonsmodeller Watson Skinner Eysenck Seligman Piaget Vygotsky

5 Modeller for å forstå forholdet mellom personen og miljøet

6 Miljøet i sentrum Barn Omverdenen

7 John B. Watson – klassisk betinging

8

9

10 Albert og rotta Høy lyd Syn av rotte Gråt Ubetinget stimulus Glede Ubetinget stimulus Ubetinget respons

11 Albert og rotta Høy lyd Syn av rotte Gråt Ubetinget stimulus Ubetinget respons +

12 Albert og rotta Syn av rotteGråt Betinget stimulus Betinget respons

13 Albert og rotta

14 B. F. Skinner - Operant betinging

15 Forsterkning: - alle konsekvenser av en handling som gjør det mer sannsynlig at handlingen gjentas

16 Skinnerboks

17

18

19 Når operant betinging ikke mestres: -lært hjelpeløshet Martin Seligman

20 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment Elektrisk gulvIkke elektrisk gulv

21 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 1 Elektrisk gulvIkke elektrisk gulv

22 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 1 Elektrisk gulvIkke elektrisk gulv

23 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 1 Elektrisk gulvIkke elektrisk gulv

24 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 2 Elektrisk gulvIkke elektrisk gulv

25 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3 Elektrisk gulvIkke elektrisk gulv

26 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3 Resultat: -Hunder som hadde vært utsatt for en situasjon der det ikke var mulig å flykte, klarte ikke å flykte når de senere fikk muligheten til det -Disse hundene ble tiltaksløse, nervøse og viste tydelige tegn på depresjon -Dette er tatt som en indikasjon på at manglende tro på å kunne påvirke sin egen situasjon er et viktig trekk ved depresjon

27 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3 -Resultatene fra Seligmans første hundeforsøk er senere replisert ved andre dyreforsøk. - Man observerer tilsvarende effekter hos mennesker

28 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3 Hundene klarte ikke overgangen fra klassisk betinging (Situasjon 2) til operand betinging (Situasjon 3): De hadde fått ødelagt muligheten til å lære.

29 Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori

30 Modellæring vil si at man kan lære av å se på andres handlinger og hvilke konsekvenser det får for dem. Hvis man ser andre bli belønnet for en adferd, kalles det vikarierende forsterkning.

31 Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori The Bobo-doll experiment

32 Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori ”The woman punched the clown, shouting “sockeroo!” She kicked it, sat on it, hit with a little hammer, and so on, shouting various aggressive phrases. Bandura showed his film to groups of kindergartners who, as you might predict, liked it a lot. They then were let out to play. In the play room, of course, were several observers with pens and clipboards in hand, a brand new bobo doll, and a few little hammers. And you might predict as well what the observers recorded: A lot of little kids beating the daylights out of the bobo doll. They punched it and shouted “sockeroo,” kicked it, sat on it, hit it with the little hammers, and so on. In other words, they imitated the young lady in the film, and quite precisely at that.”

33 Miljøet i sentrum Barn Omverdenen

34 Personen i sentrum Barn Omverdenen

35 Eysenck – Personen i sentrum Hans Eysenck is probably best known as a controversialist. He has received acclaim and criticism from colleagues and seems to strive more from the latter.

36 Eysenck – Personen i sentrum

37

38

39 Personen i sentrum - Det finnes en biologisk basis for intelligens og personlighet, og denne er delvis arvet

40 Personen i sentrum: Intelligens Bouchard og McGue (1981) analyserte 111 studier av familielikhet i intelligens. Jo flere gener to familiemedlemmer delte, jo høyere er korrelasjonen mellom deres IQ scorer (en polygenetisk arvelighet). Bouchard og McGue mener at det finnes en klar miljømessig komponent, men at størrelsen på korrelasjonen ikke kan forklares på basis av en miljøsmessig hypotese alene.

41 Personen i sentrum: Personlighet Personlighet refererer til en persons tendens til å tenke, føle og handle på visse måter på tvers av ulike situasjoner og tidspunkter

42 Personen i sentrum: Personlighet Personlighet Arv Miljø

43 Personen i sentrum: Personlighet Personlighet Arv Miljø

44 Personen i sentrum: Personlighet Personlighet Arv Delt familiemiljø Ikke-delt familiemiljø

45 Personen i sentrum: Personlighet Barn 1Barn 2 Samme mor, far, besteforeldre, sosioøkonomisk status, osv venner, klasseforstander, fotballtrener, osv. = delt familiemiljø = ikke-delt familiemiljø

46 Personen i sentrum: Personlighet Personlighet Arv Delt familiemiljø Ikke-delt familiemiljø

47 Personen i sentrum: Personlighet Personlighet Arv Delt familiemiljø Ikke-delt familiemiljø 40%35%5% Feil 20%

48 Person versus Miljø Barn Omverdenen Barn Omverdenen Miljøet i sentrum Personen i sentrum

49 Reaktiv interaksjon Barn 1 Barn 2 Omverdenen

50 Reaktiv interaksjon Barn 1 Barn 2 Hendelse i miljøet

51 Reaktiv interaksjon Barn 1 Barn 2 Hendelse i miljøet Reaksjon

52 Evokativ interaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet Reaksjon

53 Evokativ interaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet Reaksjon

54 Evokativ interaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet Reaksjon

55 Proaktiv interaksjon Barn 1 Miljø 1 Miljø 2

56 Interaksjonelle modeller Reaktiv interaksjon Reaktiv interaksjon Evokativ interaksjon Evokativ interaksjon Proaktiv interaksjon Proaktiv interaksjon

57 Modeller for å forstå forholdet mellom personen og miljøet Evokativ interaksjon Reaktiv interaksjon

58 Modeller for å forstå forholdet mellom personen og miljøet Evokativ interaksjon Reaktiv interaksjon Proaktiv interaksjon


Laste ned ppt "Litt av hvert som henger sammen - interaksjonsmodeller i moderne psykologi Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google