Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØVELSE "ORKAN 2012" Regionalt KBO møte 6. mars 2013 Geir Kaasa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØVELSE "ORKAN 2012" Regionalt KBO møte 6. mars 2013 Geir Kaasa."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØVELSE "ORKAN 2012" Regionalt KBO møte 6. mars 2013 Geir Kaasa

2 Scenario i Telemark 26.-28. nov. 2012 2 80 % kraftbortfall i 2 døgn 100 % kraftbortfall i 2-4 døgn  Berørte fylker: -Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark  Ekstremvær med 200 års orkan -Stormflo, kraftig snøfall, flom -Omfattende skader på kritisk infrastruktur (kraft, ekom, samferdsel)  Problemstilling med prioritering i Grenland

3 Deltagere i øvelsen  Avinor  DSB  Fylkesmenn - Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Telemark  Helsedirektoratet  Jernbaneverket  KBO og tilbydere av kraft  Enkelte kommuner*  Meteorologisk institutt  NVE  NRK  Post- og teletilsynet  Sivilforsvaret  Statens vegvesen  Tilbydere av ekom  Vegdirektoratet * Enkelte kommuner deltok gjennom egne opplegg i regi av fylkesmennene 3 Mange av disse aktørene møtes i fylkesberedskapsrådet

4 Hensikt med øvelsen  Avdekke sårbarheter ved bortfall av kraft, ekom og fremkommelighet for ulike samfunnsaktører  Tydeliggjøre ansvarsforhold ved svikt i kritisk infrastruktur  Tydeliggjøre ansvarsforhold ved prioritering av kraft og EKOM 4  Øve samordning og koordinering mellom aktørene  Øve informasjons- og kommunikasjonshåndtering

5 Øvingsomfang  Øvelsen gjennomført 26. – 28. nov. -26. nov.: Varslingsøvelse (varsel fra MET og NVE) -Iverksettelse av forberedende tiltak -Forberede mannskaper, gå over aggregatpark, fylle biler med drivstoff og reparasjonsmateriell, klargjøre kommunikasjonsløsninger -27. nov.: Stabsøvelse, hver aktør på sin lokasjon -Skaffe oversikt over situasjonen -Rapportere til NVE og fylkesmann -Prioriteringsproblematikk drøftet med fylkesmannen -Avrop på avtaler om ekstramannskaper -28. nov.: Øvelse av strategisk kriseledelse og stab -Møte i fylkesberedskapsrådet -Prioriteringsdiskusjoner for kraft og EKOM -Koordinere transporthjelp for mannskapsstyrker -Koordinere informasjon til publikum og myndigheter 5

6 De viktigste læringspunktene  Aktørene har klar oppfatning av egne roller og ansvarsforhold  FBR viktig for å: -Etablere et felles situasjonsbilde -Koordinere spesielle prioriteringer -Koordinere informasjon -Bistand mellom aktører (f.eks transport)  Store utfordringer ved bortfall av EKOM -Svært begrenset kommunikasjon mellom KBO aktører og mot andre aktører -Internt samband tatt i bruk mot fylkesmannen -Satelittelefon testet mot NVE. -Satelittelefon i hver KBO enhet? -NØDNETTET bør bygges ut også for denne type kriser 6

7 De viktigste læringspunktene forts.  Rapportering til myndigheter -Anmodes om å se på krav til kvalitet og hyppighet -Bør gjøres mer forutsigbart (avklarte formularer)  God informasjonsberedskap viktig -Fylkesmannen viktig for koordinert informasjon til publikum -Ønsker å ta et initiativ til forum for informasjonsberedskap -NRK er en viktig informasjonskanal -NRK Telemark mangler nødstrøm!  Viktig å ha oppdaterte lister over prioriterte kunder -Bør gjennomgås årlig -Bør være automatisk tilgjengelig i driftskontrollsystemene -Det bør vurderes om enkelte viktige aktører skal inn på prioriteringslistene (f. eks. NRK) 7

8 www.skagerakenergi.no TAKK


Laste ned ppt "ØVELSE "ORKAN 2012" Regionalt KBO møte 6. mars 2013 Geir Kaasa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google