Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikker strømlevering. Litt om oss •Bindal kraftlag SA er et samvirkeforetak. Områdekonsesjon i Bindal kommune, utenom et lite område nord for Bindalsfjorden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikker strømlevering. Litt om oss •Bindal kraftlag SA er et samvirkeforetak. Områdekonsesjon i Bindal kommune, utenom et lite område nord for Bindalsfjorden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikker strømlevering

2 Litt om oss •Bindal kraftlag SA er et samvirkeforetak. Områdekonsesjon i Bindal kommune, utenom et lite område nord for Bindalsfjorden som forsynes av Helgelandskraft •Nettselskapet har ca.1200 kunder •Vårt hovedformål er å sørge for rimelig og sikker strømforsyning, til våre medlemmer og andre innenfor vårt forsyningsområde.

3 Sikker strømlevering Ansatte •5 energimontører •Driftsingeniør •Kontorfullmektig •Renholder •Elverksjef

4 Sikker strømlevering - Kommunesenter - Tettsted - Innmatingspunkt Distribusjonsnett 22kV BI1 BI2 FO1

5 Sikker strømlevering

6 - Kommunesenter - Tettsted - Innmatingspunkt

7 Sikker strømlevering Mobilisering og prioritering av ressurser •Ut i fra vær-prognose blir det vurdert sannsynlig behov mannskapsstyrke. Mannskapet blir informert om det forventede senarioet. •Leverandører av drivstoff blir kontaktet •Det sjekkes ut at maskinentreprenører er tilgjengelige, men de blir ikke satt i formell beredskap.

8 Sikker strømlevering Roller og ansvar •Bindal Kraftlag er representert i Bindal kommune’s beredskapsråd. Dette gjør at vi har tett dialog med de andre beredskapsaktørene i vårt forsyningsområde •Bindal Kommune blir gjort kjent med sannsynlighet for strømutfall med en hvis varighet, og tar ut fra dette sine forhåndsregler. •Utover dette opprettes det i utgangspunktet ikke forhåndskontakt med andre

9 Sikker strømlevering Samhandling •Konsekvensene av ekstremværet blir vurdert før det iverksettes videre samhandling mellom beredskapsaktørene.

10 Sikker strømlevering Informasjonsberedskap Behovet for god og entydig informasjon vil være stort ved en større skade eller ulykke Små forhold gjør kommunikasjonslinjene korte og minimerer risikoen for feiltolkninger internt i forsyningsområdet. Beredskapsleder er ansvarlig for planleggingen og den praktiske gjennomføringen av både intern og ekstern informasjon i krise- og beredskapssammenheng

11 Sikker strømlevering Informasjonsberedskap Informasjonsflyt er avhengig av at ”kommunikasjonsbærerne” er operative. Dette er en kjent utfordring i forbindelse med strømutfall. Ved langvarige utfall vil med stor sannsynlighet mobilnettet være ute av drift. Kommunikasjon med kommunens kriseledelse ved større hendelser, løses enkelt med direkte kontakt, siden kraftlaget vil bli inkludert i kommunens kriseledelse. Satellitt-telefon har sine begrensninger Fasttelefon må ikke undervurderes!

12 Sikker strømlevering Informasjonsberedskap Ut over vanlig telefon og mobiltelefon, har kraftlaget følgende kommunikasjonsmidler disponibelt: •Intern sambandsradio •E-post •Internett •Radio •Nær-radio •Aviser •Soneledere/ordonnanser

13 Sikker strømlevering Egenberedskap Bindal Kraftlag har eget beredskapslager, dimensjonert for sannsynlige senarioer. •Stolpelager med alle dimensjoner med tømmer •Mobilt nød-aggregat, med prioritet til Bindal sykehjem •HS-beredskapskabel •Transformatorer •LS-kabler •Skjøte- og koblingsmateriell •Endeavslutninger •Div. materiell

14 Sikker strømlevering Å være forberedt, er det viktigste beredskapsarbeidet! •Skogrydding har høy prioritet •”Manuell” linjebefaring i HS-nettet, minst 2 ganger i året. I tillegg foretas dette etter uvær •Dette gjør at egne mannskap får en inngående kjennskap både til nettet, men også til vekstforholdene i de forskjellige traseene •Fokus på adkomst/tilgjengelighet i forbindelse med reinvesteringer og nyanlegg

15 Sikker strømlevering Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje

16 Sikker strømlevering Ekstremværet «Hilde»

17 På gjennomreise i Midt-Norge 16-17.november 2013

18 Sikker strømlevering Litt om kraftlagets forberedelser: Basert på værprognoser fra metrologisk institutt for helgen 15-17/11, begynte Bindal kraftlag å forberede seg på mulige senarioer. Vi var klar over at forholdene i terrenget, etter lengre periode med regn og mildvær, var slik at det ved kraftig vind var stor fare/sannsynlighet for at skog ville falle over. Fredag 15/11 ble det kjørt en ekstra gjennomgang, for å sørge for at: -Mannskap var tilgjengelig -Nødvendig materiell var klargjort -Kjøretøy var klare, med drivstoff og verktøy -Sambandsutstyr var klargjort

19 Sikker strømlevering Hendelsesforløp Lørdag 16/11 kl.18.30 kommer første feilmelding. Bryterutfall på Sørfjordlinjen, førte til at abonnenter fra Hildringen til Horsberg ble rammet. Tilfeldigheter med at vi hadde vårt mobile aggregat stående i Møllebogen gjorde at vi valgte å forsyne Horberg(gårdsbruk) med dette, og prioriterte bort å begynne med feilsøking på Sørfjordlinja. Dette med tanke på det vi sannsynligvis hadde i vente. Så kom «Hilde» for fullt!!

20 Sikker strømlevering Når Hilde takket for seg og dro videre, startet oppryddingen etter besøket

21 Sikker strømlevering Hva har vi lært? Kunne vi gjort mer i forkant? •Gode forberedelser er viktig, både med tanke på gjennomføringsevne, men mest på grunn av sikkerheten til mannskapet •Kommunikasjon er en utfordring •Informasjon til berørte parter fungerte bra, kan bestandig bli bedre •Senarioet kunne blitt et helt annet med andre temperaturer og enda lengre utfall

22 Sikker strømlevering Hva gjør vi nå? Mulige fremtidige tiltak •Opprette samlingsplasser på skolebyggene i kommunen, med muligheter for aggregatkjøring •Lage rutiner for når kommunenes kriseledelse skal kontaktes •Få på plass avtale om aggregatberedskap

23 Sikker strømlevering Nyttårsorkan -91/-92 vindkast på 62m/sek. ytterst på kysten ”Hilde” hadde vindkast på 40-50m/sek. inn over land

24 Sikker strømlevering Kastevindsprognose fra Meterologisk institutt

25 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?


Laste ned ppt "Sikker strømlevering. Litt om oss •Bindal kraftlag SA er et samvirkeforetak. Områdekonsesjon i Bindal kommune, utenom et lite område nord for Bindalsfjorden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google