Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mange av de valgene vi tar som enkeltmennesker berører også andre. De valgene jeg tar som polititjenestemann kan få store konsekvenser for både enkeltmennesker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mange av de valgene vi tar som enkeltmennesker berører også andre. De valgene jeg tar som polititjenestemann kan få store konsekvenser for både enkeltmennesker."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Mange av de valgene vi tar som enkeltmennesker berører også andre. De valgene jeg tar som polititjenestemann kan få store konsekvenser for både enkeltmennesker og samfunnet. Slik er det også for dere politikere. Det er derfor viktig at disse valgene er tuftet på kunnskap og i tråd med det regelverket som finnes.

4 Alkoholloven § 1-5 Aldersgrense:  Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.  For alkohol med alkoholinnhold på 22 volumprosent eller høyere er aldersgrensen 20 år.

5 Alkoholloven § 8-9 Serverings - og drikkeforbud:  Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om det skjer uten vedelag: 1. i lokaler med tilleggelser hvor det drives serveringsvirksomhet. 2. i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten. 3. i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler. 4. på annet sted der offentlige møter, fester ol. finner sted. 5. på gate, torg, vei, i park eller annen offentlig plass. 6.På skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel.

6 Politiloven § 9 – Inngrep overfor berusede personer Politiet kan innbringe enhver som på grunn av beruselse forårsaket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler forstyrrer den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre. Den som innbringes etter første ledd, kan settes i arrest. Ingen må holdes i arrest lenger enn nødvendig og ikke i noen tilfeller lenger enn til vedkommende er blitt edru. Politiet kan bringe den anholdte til avrusning og skal om nødvendig besørge medisinsk undersøkelse. Selv om den anholdte ikke innbringes, kan politiet beslaglegge og tilintetgjøre de rusmidler vedkommende har hos seg ved anholdelsen.

7 Hva gjør/ønsker politiet?  Forebygging og samarbeid med andre:  SaLTo - Politirådet  ”Unge og Rus”Utdanningsetaten / Politi  Informasjon til foreldre (skriv +beslag+varsel) BV / SAMFOR / Politi  Informasjon til RussenSAMFOR / Politi  Samarbeid med barnevernet  ”Rusaksjoner” kveld/natt til 1. mai osv.  Skjenkekontroller av butikkerNæringsetaten / Politi  Hindre ulovlig salg til mindreårige.  Hindre langing.  Hindre bruk av falsk legitimasjon.  Skjenkekontroller av utestederNA/Mattilsynet/Brann m.fl.  Redusere antall skjenkesteder  Særlig med skjenking synlig ut mot offentlig sted.  Reduserte skjenketider  All seriøs forskning viser at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk.  Videre at økt forbruk fører til mer vold.

8  I 90% av alle voldssaker er en eller begge parter beruset.  Påvirket ungdom er sterkt overrepresentert ifm. trafikkulykker.  Gutter og jenter påvirket av alkohol er i mye større grad utsatt vold og seksuelle overgrep.  Alkohol er den viktigste forebyggbare årsak til fosterskader og utviklingsforstyrrelser.

9 FORBILDEROLLEN – LIBERALISERING? Siste 10 år Norge: Bruk av alkohol økt med 20% Bruk av piller økt med 40% Frankrike:Bruk av alkohol har gått ned

10 Må vi gjøre noe sammen for å snu utviklingen?


Laste ned ppt "Mange av de valgene vi tar som enkeltmennesker berører også andre. De valgene jeg tar som polititjenestemann kan få store konsekvenser for både enkeltmennesker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google