Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HeV-prosjektet Helhetlig virksomhetsstyring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HeV-prosjektet Helhetlig virksomhetsstyring"— Utskrift av presentasjonen:

1 HeV-prosjektet Helhetlig virksomhetsstyring
Åge Solheim Ledersamling

2 Nytt helhetlig system omfatter
Lønn og personal Økonomi E-Handel Mål- og resultatstyring

3 Mål Bidra til effektive administrative arbeidsprosesser
frigjøre ressurser til annen virksomhet Forenkle og standardisere elektroniske arbeidsprosesser gjennomgående for alle enheter Stabile, integrerte og brukervennlige løsninger med mulighet for ekstern pålogging og tilgang fra mobile enheter Brukerne skal selv kunne utføre oppgaver gjennom selvbetjeningsløsninger

4 Brukere Eksterne Ledere Super-brukere Medarbeidere

5 Mål Data skal registreres/slettes en gang på ett sted - bedre kvalitet og sikkerhet på data Arbeidsoppgaver, relevant informasjon og rapporter skal være lett tilgjengelig Sikre integrasjon av data mot aktuelle fagsystemer Ivareta gjeldende lover, forskrifter/regler og avtaleverk

6 Hva betyr det for meg som leder?
Du utfører administrative lederoppgaver knyttet til personal og økonomi elektronisk i systemet Du har tilgang til relevant informasjon om alle medarbeidere du har personalansvar for i systemet Du anviser lønn, reiseregninger og fakturaer, og godkjenner innkjøp i systemet Du godkjenner egenmeldinger og søknader om permisjoner/ferie ol. i systemet

7 Hva betyr det for meg som leder?
Du har enkel tilgang til rapporter og ledelses-informasjon som er relevant for din rolle i organisasjonen Du budsjetterer og rapporterer i systemet Du får løpende oversikt over og varsel om dine arbeidsoppgaver som skal utføres i systemet Flere oppgaver kan løses fra mobiltelefon eller nettbrett

8 Framdrift Systemplanlegging, testing, og opplæring superbrukere i 2013
Driftsstart januar 2014 Lønn Rekruttering Fraværsregistrering Fakturabehandling Regnskap Fakturering Februar 2014 Variabel lønn Reiseregning

9

10 Framdrift April 2014 Rapportering (1. tertial) 2. halvår 2014 Budsjett
E-Handel Personaloppfølging Forhandlinger Mobile løsninger Prosjektslutt desember 2014

11 Informasjon og opplæring
Alle får informasjon og nødvendig opplæring i de ulike delene av systemet rett i forkant av oppstart HeV-kontakter på alle skoler/karrieresentre Brukerstøtte fra HR-enheten, fakturamottak/ økonomi og IKT Servicedesk (som nå) Oppdatert info om HeV på ansattportalen

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Aktuelle spørsmål Når får jeg tilgang til systemet?
Får jeg flere lederoppgaver? Kan jeg delegere oppgaver? Er det noen som mister eller får nye oppgaver? Åge, har du kontroll på «alt»? …… andre spørsmål?

22 Skriv ned - 5 min! «Summeoppgaver»
Hva ser du som de største utfordringene med innføringen av nytt system? Hva er det viktigste jeg som leder kan bidra med for å lykkes best mulig med innføring og bruk av systemet? Skriv ned - 5 min!


Laste ned ppt "HeV-prosjektet Helhetlig virksomhetsstyring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google