Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar 16.juni 2014 Felles beredskapsgruppe for museer og arkiv i Hordaland ståsted pr dags dato avdelingsleder Inger Raknes Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar 16.juni 2014 Felles beredskapsgruppe for museer og arkiv i Hordaland ståsted pr dags dato avdelingsleder Inger Raknes Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar 16.juni 2014 Felles beredskapsgruppe for museer og arkiv i Hordaland ståsted pr dags dato avdelingsleder Inger Raknes Pedersen

2 Bakgrunn Pågående arbeid med Redningsplan ved BEV 2010Innbrudd i Kinasamlingen – KODE 2013Brann ved Lyngheisenteret, Museumssenteret i Hordaland 2013Innbrudd i Kinasamlingen – KODE 2013Brann i St. Jørgen kirke, Lepramuseet Bymuseet i Bergen 2013Skadeverk på Damsgaard Hovedgård Bymuseet i Bergen

3 Innbrudd jan. 2013 Kinasamlingen - KODE

4 Brann i St Jørgen kirke – Lepramuseet, Bymuseet i Bergen

5 Konservatorkompetanse

6 Invitasjon til møte om etablering av felles krisegruppe for musea i Hordaland Direktørene og samlingslederne ved museene ble invitert Hvordan skal en slik gruppe organiseres? Hvilken kompetanse trengs? Hvilken rolle kan en slik gruppe spille i samarbeid med kommersielle restverdiredningsfirma engasjert av forsikringsselskap? Hvorledes skal deltaking i krisesituasjoner finansieres? 7 av 9 konsoliderte museum deltok; samt representanter fra Hordaland fylkeskommune

7 Oppsummering fra møtet Beredskapsgruppen tilkalles ved «øyeblikkelig hjelp» Innehar spesialkompetanse Bidrar med utstyr, og kunnskap om hvor ytterligere hjelpemidler finnes Aktiv i tidsrom fra politiet har frigitt en bygning til forsikringsselskap har fått oversyn Aktiv i samarbeid med restverdiredningsfirma

8 Økonomisk aspekt Direktørene må godkjenne deltagelse av egne ansatte i krisegruppen. Utkalling må sees på som beordring. Innebærer lønn i tidsrommet inntil arbeidet er godkjent som del av et forsikringsoppgjør Erfaringene den ansatte tilfører egen institusjon kompenserer for lønnskostnader

9 Forsikring Yrkesskadeforsikring (pliktig): Gjelder for alle som museet har arbeidsgiveransvar for; som blir tatt inn i tjeneste og lønnes. På arbeidsstedet i arbeidstiden (event. på annet sted/tid, men i jobbsammenheng. Ulykke forsikring Personskade – skade på seg selv Tjenestereise

10 Beredskapsgruppen – en ad-hoc- gruppe når krisen er et faktum Hvorledes bygge beredskapsgruppen: Kompetansehevende tiltak Øvelser Årlig(e) møte(r)

11 Samle kompetanse Deltakelse utover de konsoliderte museene: Universitetsmuseet – UiB Bergen Byarkiv Fylkesarkivet Statsarkivet

12 Arbeidsgruppe Fem representanter fra: Bevaringstenestene – Museumssenteret i Hordaland avdelingsleder Inger Raknes Pedersen Bymuseet i Bergen Samlingsleder Anne Bjørke KODE Atelierleder Yngve Magnusson Hardanger og Voss museum Direktør Trude H. Letnes Universitetsmuseet – UiB Malerikonservator Marie-Louise Lorentzen

13 2013 Fagdag- Sikring og Forsikring i regi av BEV Foto

14 Arbeidsgruppen har hatt ett møte: Innsats de første 48 timer Tett samarbeid med restverdiredningsfirma Få oversikt over personell – kompetanse: både konserveringsfaglig og innen gjenstandshåndtering Utvikle beredskapskasser som hver deltakende institusjon må anskaffe Få oversikt over annet relevant utstyr som institusjonene og andre har: frysekamre, kjølerom, partytelt, vannsugere, osv. Liste over kontaktperson i hver institusjon og andre aktuelle ansatte som kan tilkalles

15 Videre framdrift Arbeidsgruppen satte opp et skriv med forslag til opprettelse av: Felles Beredskapsgruppe for museer og arkiv i Hordaland (skal være noe mer enn en ringeliste med navn) Institusjonene ble bedt om å melde tilbake informasjon om kontaktperson og andre ansatte til dannelse av Beredskapsgruppen Søknad om utviklingsmidler ble sendt til Kulturrådet 2013 - koordinere Beredskapsgruppen - utarbeide felles tiltak - gjennomføre en workshop - katastrofehåndtering

16 Beredskapsgruppen Personene i gruppen skal kunne tilkalles i tilfelle en krisesituasjon og plikter å stille opp for andre deltakende institusjoner på lik linje med egen institusjon.

17 Oversikt medlemmer Rolle i gruppen: Øverste ansvarlige - Kontaktperson – representant Navn/adresse Tlf. jobb/mobil – tlf. privat/mobil E-post adresse Kompetanse/ erfaring

18 Tildeling fra Kulturrådet 2014 Kr 100 000

19 Videre framdrift Fikk inn svar fra institusjoner for oppsett av liste - medlemmer til Beredskapsgruppen Første møte i hele gruppen 16.juni 2014 Koordinering av lister over relevant utstyr i institusjonene Utvikle forslag til innhold i «Beredskapskasse» Planlegge workshop Gjennomføre workshop Oppsummering og rapportering okt. 2014

20 for årene som kommer Årlige møter for Beredskapsgruppen Oppdatere lister – kontaktperson ansvarlig Videreutvikle kompetanse Samarbeid med restverdiredningsfirma

21 Linker: http://www.kulturvardsforum.se/group/brand http://www.raa.se/rvr

22


Laste ned ppt "Seminar 16.juni 2014 Felles beredskapsgruppe for museer og arkiv i Hordaland ståsted pr dags dato avdelingsleder Inger Raknes Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google