Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristine Angell, Kristine Gjelstad, Martine Haug og Renate Heyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristine Angell, Kristine Gjelstad, Martine Haug og Renate Heyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristine Angell, Kristine Gjelstad, Martine Haug og Renate Heyn.

2 Hva menes med å ta barns perspektiv? Se på ting slik barn gjør. Handle ut fra hva som er best for barna. Barns rett til medvirkning. ”Jakte på barneperspektivet”. I barnehagelovens §3 står det: ” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. Organisere, planlegge og legge til rette for barns medvirkning.

3 Intervju med en Frp politiker, Lavrans Kierulf Sosialpolitikk: Likt tilbud til alle både offentlig og privat. Velge hva man selv vil. Nulltoleranse for mobbing. Lettere for barnevernet å gripe inn.

4 Intervju fortsetter Kulturpolitikk: Alle skal ha mulighet til fritidsaktiviteter. Økonomisk politikk: Økonomisk lettere å ha barn. Høyere frikort grense til unge som jobber deltid.

5 Dagens syn på barn og barndom Lytte aktivt til barns meninger. Barn som selvstendig tenkende og evne til å tenke kreativt. Barnesyn i tråd med dagens bestemmelser. Aktørperspektiv (skape sin egen barndom).

6 Litteraturliste Bae, Berit (2006) Perspektiver på barns medvirkning i barnehage. I: Kunnskapsdepartementet (2006) Temahefte om barns medvirkning. Akademika. Oslo Eide, B. J. og Winger, N. (2003) Fra barns synsvinkel, Intervju med barn – metodiske og etiske refleksjoner. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Akademika. Oslo. Larsen, A. K. og Slåtten, V. M. (2006), En bok om oppvekst, Fagbokforlaget, Bergen.


Laste ned ppt "Kristine Angell, Kristine Gjelstad, Martine Haug og Renate Heyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google