Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuell heading Kostnader ved produksjon av elektrisk kraft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuell heading Kostnader ved produksjon av elektrisk kraft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuell heading Kostnader ved produksjon av elektrisk kraft
Helge Briseid Risnes Briseid Gård Høvåg Kildemateriale: SSB + OED + NVE + Statnett+ Dr. Gordon Hughes + refererte kilder

2 AGENDA Verdens energiforsyning EU’s fornybardirektiv og elsertifikater
Norges unike stilling Økt installasjon i eksisterende kraftverk NVE rapport Kostnader ved produksjon av kraft og varme NVE håndbok -2011 Elpriser

3 Kilde IEA

4 Mtoe tilsvarer TWh

5 Verdens totale energiforsyning tilsvarer 152 504 TWh

6 Europas samlede elproduksjon er i dag ca. 3 500 TWh
Norges elproduksjon var i 2012 på omlag 149TWh

7

8 EUs fornybardirektiv EU har fastsatt et såkalt mål i det nye fornybardirektivet (Directive 2009/28/EC): Innen 2020 skal EU redusere CO2-utslippene med 20 %, kutte 20 % av energiforbruket og øke andelen fornybart energiforbruk fra 8,5 % til 20 %. Direktivet er EØS-relevant, og gjøres også gjeldende for Norge. Fornybardirektivet legger viktige føringer for norsk energidebatt og energipolitikk i årene fremover. Vannkraften stiller Norge i en særskilt situasjon med en høy andel fornybart energiforbruk sammenliknet med EUs medlemsland. EUs mål er en fornybarandel samlet sett på 20 % innen 2020, og de fleste EU-land har i dag en fornybarandel på under 10 %. Sveriges mål er 49,5% og for Storbritania er målet 15% i 2020 Norsk fornybarandel er i dag på omlag 66 %. Maks fornybarkrav i EU er 50%, men Norges mål er 67,5% i 2020

9 Elsertifikater I Norge og Sverige har et fells mål om å produsere tilsammen 26,4 TWh innen basert på fornybare energikilder og skal finansires med 50% på hvert land uavhengig av hvor strømmen blir produsert. Produsenter får tildelt et elsertifikat per MWh elektrisitet de produserer i 15 år Alle fornybare produksjonsanlegg med byggestart etter 7. september 2007, og vannkraftanlegg på intil 1 MW med byggestart etter 1. januar 2004 får tildelt elsertifikater. Anlegg som idriftsettes etter 31. desember 2020 får ikke elsertifikater Ordningen er teknologinøytral. Alle former for for fornybar elektrisitet har rett på sertifikater, herunder vannkraft, vindkraft og bioenergi. Alle elleverandører er pålagt å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av sitt elektrisitetesforbruk. Denne andelen var 3% i 2012 og vil øke gradvis til 18,3 % i 2020, før andelen reduseres mot 2035 og ordningen avsluttes 1. april 2036 Som følge av den myndighetspålagte kvoteplikten oppstår det en etterspørsmål etter elsertifikater og de vil få en pris på egen børs som er etablert i Sverige NVE er forvaltnings og tilsynsansvarlig for ordningen

10 Elsertifikater II Tanken bak elsertifikater er god ved at motivet er å øke fornybarandelen av den energien vi bruker Utfordringen er at Stortinget vedtok elsertifikater uten at konsekvenser og kostnader i tilstrekkelig grad ble utredet. Resultatet er at vi subsidierer naturødeleggende ulønnsom elproduksjon som har liten eller ingen klimagevinst. Dette medvirker til fallende kraftpriser og tapte inntekter for kraftverkseiere. Kostnadene til fornybar energi med tilhørende oppgradring og forsterkning av linjenettet er i dag anslått til å bli omlag 200 milliarder Det er nødvendig at den nye regjeringen snarest vurderer hvordan vi kan utnytte våre energiressurser mer effektivt, slik at den meningsløse raseringen av store naturverdier - og sløsingen med fellesskapets midler blir stoppet De påfølgende foiler fra SSB, NVE, Statnett, m.fl. vil understreke alvoret i vår påstand

11

12

13

14

15

16

17

18 En effektøkning på 27500 MW og en driftstid på 1500 timer gir 41,25 TWh

19 Tabellen viser at 18 utvalgte kraftverk kan øke sin produksjon med 21,36 TWH til en gjennomsnittlig kostnad på 2,821 MNOK/MW

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Effekten P som en vindturbin kan trekke ut av en luftstrøm

30

31

32

33

34 Hentet fra Vestas V-112 produktblad

35 Kilde Dr. Gordon Hughes

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Nordpool Elspot

48

49

50 Takk for oppmerksomheten!
Helge Briseid Risnes Briseid Gård Høvåg Kildemateriale er fra Statnett + SSB + NVE + OED + Gordon Hughes + refererte kilder


Laste ned ppt "Aktuell heading Kostnader ved produksjon av elektrisk kraft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google