Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raviner på Mallorca Begreper fra inkluderernote kan senere få tildelt eget nummer Ikke tillatt å dele videre med hjelpetabell 1 når emnet står i inkluderernote.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raviner på Mallorca Begreper fra inkluderernote kan senere få tildelt eget nummer Ikke tillatt å dele videre med hjelpetabell 1 når emnet står i inkluderernote."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang – prøveklassifikasjonen etter norsk webDewey Unni Knutsen, 6. desember 2013

2 Raviner på Mallorca Begreper fra inkluderernote kan senere få tildelt eget nummer Ikke tillatt å dele videre med hjelpetabell 1 når emnet står i inkluderernote (her 09 (H1) (H2) = ) Løsningsforslag:

3 Etikk for ingeniører

4 Etikk for ingeniører (2)
Kun de to første sifrene i 620 er meningsbærende og skal tas med ved nummerbygging. Merk bortfallet av H7 siden DDK5, inndeling etter hele tabellen i stedet. Løsningsforslag: =

5 Nasjonalbibliotekets emneindeksering
Omplasseringsnote! Skal NB kanskje først, altså 027.5? Preferansetabell under 020:

6 Nasjonalbiblioteket emneindeksering (2)

7 Nasjonalbibliotekets emneindeksering (3)
Ved : Dele videre med H1? I så fall hvilket aspekt ved emnet? Organisasjoner (06) eller geografisk inndeling -09? Kanskje preferansetabellen innledningsvis i H1 gir svaret?

8 Nasjonalbibliotekets emneindeksering (4)
-06 er altså rangert høyere enn -09

9 Nasjonalbibliotekets emneindeksering (5)
Bibliotekaspektet er allerede uttrykt i klassebetegnelsen (nærmest overordnete nivå) Løsningsforslag: (H1) (H2) = Er det fornuftig å legge til geografisk inndeling her? Noen la språk til (T (norske emneord))

10 Journalistikk rettet mot somaliske asylsøkere i Norge
Ønskelig å bygge videre etter etnisk gruppe

11 Journalistikk rettet mot somaliske asylsøkere i Norge (2)

12 Journalistikk rettet mot somaliske asylsøkere i Norge (3)
Note under Bestemte etniske og nasjonale grupper Til basisnummeret T legges numrene T5--1-T5--9 fra Hjelpetabell 5, f.eks. grupper med somalisk opprinnelse T1— , grupper med somalisk opprinnelse i Norge T

13 Journalistikk rettet mot somaliske asylsøkere i Norge (4)
… men somaliere som nasjonal gruppe flyttet fra T til T5—9354 deretter tilføyes sifre slik det er forklart i innledningen til T5--0, f.eks. nigerianere i Storbritannia og britiske innbyggere av nigeriansk opprinnelse T5— Under T5—0: Gis det ikke andre anvisninger, og dersom det ikke er overflødig, tilføyes 0 til nummeret fra denne tabellen og til dette resultatet tilføyes T2--1 eller T2--3-T2--9 fra Hjelpetabell 2 for området der gruppen befinner eller befant seg, f.eks. tyskere i Brasil T

14 Journalistikk rettet mot somaliske asylsøkere i Norge (5)
Ender dermed opp med: (H1) (H5) (H2) = Og da er asylaspektet ikke med… Hvor hensiktsmessig er dette nummeret?

15 Nordmenn i Sverige under 2. verdenskrig
948.5… (svensk historie) eller krigsnummer (940.53…)? Manualinnførsel under Kriger gir svaret: Bruk nummeret for et steds historie for virkningen av militære handlinger på hverdagslivet og kulturen til dette stedet, f.eks. virkningene av bombingen av London under annen verdenskrig (ikke eller ).

16 Nordmenn i Sverige under 2. verdenskrig (2)
Slik ser en manualinnførsel ut:

17 Nordmenn i Sverige under 2. verdenskrig (3)
Noten under : Til basisnummeret 9 legges numrene T2--3-T2--9 fra Hjelpetabell 2, f.eks. Europas historie 940, Englands historie 942, Londons historie 942.1; deretter tilføyes følgende: Altså: (H2) …

18 Nordmenn i Sverige under 2. verdenskrig (4)
Altså: (H2) + 004…

19 Nordmenn i Sverige under 2. verdenskrig (5)
Altså: (H2) (H5)

20 Nordmenn i Sverige under 2. verdenskrig (6)
Hva med periodeinndeling? Tilbake til den spesielle hjelpetabellen Løsningsforslag: (H2) (H5) =

21 Vrådalsdialekten Søkte på Norsk språk

22 Vrådalsdialekten (2) Gis det ikke andre anvisninger, kan alle språk merket med *, tilføyes numre slik det er forklart i innledningen til T4--0, til det oppgitte basisnummeret, f.eks. japansk grammatikk Hvis basisnummeret ikke oppgis spesielt, er det identisk med språkets klassenummer, f.eks. for norsk språk Altså: …

23 Vrådalsdialekten (3)

24 Vrådalsdialekten (4) Altså: (H4) + …

25 Vrådalsdialekten (5)

26 Vrådalsdialekten (6) Til basisnummeret legges T2--4-T2--9 fra Hjelpetabell 2, f.eks. geografiske variasjoner i deler av Norge Altså: (H4) … Vrådal ligger i Kviteseid kommune

27 Vrådalsdialekten (7) Løsningsforslag: (H4) (H2) =

28 Persisk satire fra 2000-tallet

29 Persisk satire fra 2000-tallet (2)
Hjelpetabell 3 er delt inn i tre undertabeller: Hjelpetabell 3A brukes for beskrivelse og kritikk av ett enkelt forfatterskap; enkelte eller samlede verker av én enkel forfatter; biografier om én enkel forfatter Hjelpetabell 3B brukes for beskrivelse og kritikk av flere enn ett forfatterskap; samlede verker av flere enn én forfatter; biografier om flere enn én forfatter; og i tillegg for litterær komposisjon i bestemte litterære former Hjelpetabell 3C brukes for ytterligere litterære elementer brukt i nummerbygging innen Hjelpetabell 3B

30 Persisk satire fra 2000-tallet (3)
Framgangsmåten for å sette sammen numre for verker av eller om mer enn én forfatter, begrenset til bestemte språks litteraturer: 1. Slå opp i hovedtabellen og finn basisnummeret for språket. Altså: …

31 Persisk satire fra 2000-tallet (4)
2. Finn riktig underinndeling for litterær form i Hjelpetabell 3B, f.eks. poesi T3B--1. Legg dette nummeret til basisnummeret, f.eks. engelsk poesi 821, nederlandsk poesi

32 Persisk satire fra 2000-tallet (5)
Til basisnummeret T3B--7 legges numrene fra periodetabellen for det enkelte språks litteratur i , f.eks. tidligste periode T3B--71; deretter tilføyes sifrene som følger etter T3B--10 i numrene T3B T3B i denne hjelpetabellen, f.eks. kritikk av humor og satire fra den tidligste periode T3B--7109

33 Persisk satire fra 2000-tallet (6)
Altså: … Altså: …

34 Persisk satire fra 2000-tallet (7)
Til basisnummeret T3B--7 legges numrene fra periodetabellen for det enkelte språks litteratur i , f.eks. tidligste periode T3B--71; deretter tilføyes sifrene som følger etter T3B--10 i numrene T3B T3B i denne hjelpetabellen, f.eks. kritikk av humor og satire fra den tidligste periode T3B--7109

35 Persisk satire fra 2000-tallet (8)

36 Persisk satire fra 2000-tallet (9)
Løsningsforslag: (10)09 =

37 En analyse av Hamsuns Pan
Søkte på Norsk litteratur Hjelpetabell 3A brukes for beskrivelse og kritikk av ett enkelt forfatterskap; enkelte eller samlede verker av én enkel forfatter; biografier om én enkel forfatter

38 En analyse av Hamsuns Pan (2)
Slå opp i hovedtabellen og finn basisnummeret for språket Altså: 2. Finn riktig underinndeling for litterær form i Hjelpetabell 3A, f.eks. poesi T3A--1. Legg dette nummeret til basisnummeret

39 En analyse av Hamsuns Pan (3)
Altså:

40 En analyse av Hamsuns Pan (4)
Pan ble utgitt i 1894

41 En analyse av Hamsuns Pan (5)
3.  Slå opp i hovedtabellen igjen og sjekk om det finnes en relevant periodetabell under gjeldende klassenummer.

42 En analyse av Hamsuns Pan (6)
4. Velg relevant periodenummer og tilføy dette til slutten av gjeldende sammensatt nummer; sett alltid punktum mellom 3. og 4. siffer. Klassenummeret er nå ferdigstilt Løsningsforslag: =

43 Hva er dette?

44 Incestmotivet i Herbjørg Wassmos forfatterskap

45 Incestmotivet i Herbjørg Wassmos forfatterskap (2)
Altså:

46 Incestmotivet i Herbjørg Wassmos forfatterskap (3)
Alternativ måte å komme fram til dette på: Altså: …

47 Incestmotivet i Herbjørg Wassmos forfatterskap (4)
Altså: …

48 Incestmotivet i Herbjørg Wassmos forfatterskap (5)
Løsningsforslag: = Ikke mulig å få fram motiv ved et enkelt forfatterskap (T3A)

49 Svensk fantastisk litteratur
Søkte på Svensk litteratur

50 Svensk fantastisk litteratur (2)

51 Svensk fantastisk litteratur (3)
3.    Bruk numrene i Hjelpetabell 3B for bestemte typer poesi, drama, fiksjon eller taler, f.eks. sonetter i engelsk litteratur Sett alltid punktum mellom 3. og 4. siffer. Dersom den bestemte typen er (1) den eneste typen angitt i en klassebetegnelse merket med *eller (2) nevnt i en tilføyelser-kan-brukes-note som en av typene som kan få tilføyelser eller (3) angitt i en her-note under en klassebetegnelse merket med *, følges anvisningene i den spesielle hjelpetabellen under T3B--102-T3B--107 i Hjelpetabell 3B. Dette innebærer bruk av Hjelpetabell 3C for litteratur knyttet til bestemte perioder, litteratur med bestemte kjennetegn eller som legger vekt på bestemte temaer, og litteratur for og av persongrupper, f.eks. samlinger av engelske sonetter , samlinger av engelske sonetter om kjærlighet Dersom ingen av de tre ovennevnte betingelser gjelder, ferdigstill nummeret ved å sette punktum mellom 3. og 4. siffer Løsningsforslag: =

52 Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet

53 Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet (2)
Altså: …

54 Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet (3)
Historie og kritikk Bestemte perioder Til 090 legges numrene fra periodetabellen for det enkelte språks litteratur, f.eks. den elisabetanske tid i engelsk litteratur 0903, samlinger av engelske sonetter fra den elisabetanske tid Altså: … Under T3B--102-T3B--107

55 Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet (4)
Løsningsforslag: =

56 Oldtidsminner fra Finnmark

57 Oldtidsminner fra Finnmark (2)

58 Oldtidsminner fra Finnmark (3)
Altså: … Løsningsforslag: (H2) + (48)46 (H2) = Bruker ikke lengre 948 for nordisk arkeologi. Potensiell omklassifikasjon? Bruke tillatt løsning? Policy?

59 Den store nordiske krig
Søkeresultat på Store nordiske krig

60 Den store nordiske krig (2)

61 Den store nordiske krig (3)
Merk noten om tillatt løsning: (Tillatt løsning: Klassifiser den store nordiske krig i eller I amerikansk WebDewey er standard klassenummer for den store nordiske krig, mens bruk av eller er tillatte løsninger)

62 Den store nordiske krig (4)
947/.05 Peter Is regjeringstid (den store), (Tillatt løsning: Inkluderer: Den store nordiske krig). I amerikansk WebDewey er dette standard klassenummer for den store nordiske krig, mens bruk av eller er tillatte løsninger.

63 Den store nordiske krig (5)
Policy-avgjørelse trengs! Skal vi følge den internasjonale utgaven eller følge vår tidligere valgte løsning?

64 Reisehåndbok til Andalusia
Spesiell hjelpetabell Geografi og reiser i bestemte verdensdeler, stater, landområder … Til basisnummeret 91 legges numrene T2--3-T2--9 fra Hjelpetabell 2 Altså 91 + …

65 Reisehåndbok til Andalusia (2)

66 Reisehåndbok til Andalusia (3)
Altså: (H2) + … Spesiell hjelpetabell : … deretter tilføyes følgende: 04 Reiser Her: Oppdagelse, utforsking; reisehåndbøker Løsningsforslag:

67 Reisehåndbøker av ulike slag …
NB! 04 er delt inn videre i perioder Det finnes også et 06 for overnattingssteder etc. Vi har hatt dette i tidligere Her bør vi avklare praksis!

68 Reisehåndbok til Riga Riga finnes ikke i H2, emnet er dermed snevrere enn klassebetegnelsen. Det er sannsynlig at Riga senere får eget nummer. Bør derfor ikke videreinndele med 04 Løsningsforslag: (H2) =

69 Kim Il-sung – hvem var han?
Kan man legge til H biografinummer?

70 Kim Il-sung – hvem var han? (2)
Under T1 -092 Nummeret T fra Hjelpetabell 1 legges til underinndelingene 01-09 for biografier om personer som levde i den historiske perioden, og for biografier om historikere og historiografer knyttet til perioden, f.eks. biografier om Olav den hellige , biografier om Andreas Holmsen, historieforsker knyttet til den norske middelalderen Kim Il-sung er nevnt i klassebetegnelsen, men kun som et begrep for en periode. Derfor bør man kunne legge til Ser ut til at dette er praksis i LC etc.

71 Kim Il-sung – hvem var han? (3)
Løsningsforslag: (H2) (periode)+ 092 (H1/spesiell hjelpetabell ) =

72 Mahendra – bilde av en nepalsk konge
Vi må anta at Nepal blir periodeinndelt senere og at det derfor vil være best å ikke tilføye H1-092

73 Mahendra – bilde av en nepalsk konge (2)
Løsningsforslag: (H2) =

74 Kim Dae-jung – sørkoreansk president
Her vil det sikkert bli periodeinndeling i fremtiden. Kim dae-jung står i inkluderernote. Bør derfor ikke tilføye H1-092

75 Kim Dae-jung – sørkoreansk president (2)
Løsningsforslag: (H2) + 05 =

76 Til slutt: Hva slags erfaringer har dere fått med webDewey? Brukervennlighet? Potensiale? Kvaliteten på oversettelsen? …


Laste ned ppt "Raviner på Mallorca Begreper fra inkluderernote kan senere få tildelt eget nummer Ikke tillatt å dele videre med hjelpetabell 1 når emnet står i inkluderernote."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google