Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søndre Land kommune, 5.09.2007 Informasjon om årets storviltjakt 5.9.07 Aktuelle lover og forskrifter mv v/lensmannen Jakt- og bestandsstatistikk Beitesituasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søndre Land kommune, 5.09.2007 Informasjon om årets storviltjakt 5.9.07 Aktuelle lover og forskrifter mv v/lensmannen Jakt- og bestandsstatistikk Beitesituasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Informasjon om årets storviltjakt 5.9.07 Aktuelle lover og forskrifter mv v/lensmannen Jakt- og bestandsstatistikk Beitesituasjonen

2 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Elgforvaltning 2007 Avskytning Bestandsutvikling Bæreevne

3 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Fellingsresultat 2006

4 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Fellingsresultat 2006

5 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Tillatt felt og felt

6 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Sammensetning av uttaket

7 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Felt og sett pr dv

8 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Sett pr dagsverk etter område

9 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Produktivitet

10 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Kalvevekter

11 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Ungdyrvekter

12 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Elg på gode og dårlige beiter Gode Dårlige VektHøyLav KjønnsmodningTidligSen TvillingerOfteSjelden BrunstTidligSen Hankalver %HøyLav Dødelighet voksneLitenLiten Dødelighet kalverLitenModerat

13 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Jakttrykk

14 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Beitetaksering 2006

15 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Faun - Beiting av furu

16 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Faun - Beiting av bjørk

17 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Faun – Beiting av ROS

18 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Faun Naturforvaltning – Utvikling over tid

19 Søndre Land kommune, 5.09.2007 FAUN – Konklusjoner Potensialet for produksjon av godt sommerfôr er lavt pga lav plantetetthet og overbeiting av ROS Beitepresset på bjørk er relativt lavt Beitepresset på furu er fortsatt høyt

20 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Kommunens målsetting Søndre Land kommune skal ha en biologisk sunn hjorteviltstamme som er bærekraftig i forhold til beitetilgang og artsmangfold i naturen og som minimaliserer konflikter med trafikken, andre næringer og øvrig friluftsliv. Innenfor disse rammene skal hjorteviltet forvaltes til beste for verdiskapningen i landbruksnæringen og lokale jegerinteresser.

21 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Hjortevilt - delmål 1.Næring og rekreasjon 1.1 Utvikling av landbrukets næringsinteresser Hjorteviltbestanden skal innenfor rammene av målene for bærekraftig forvaltning gi en høy og mest mulig stabil avkastning som grunnlag for verdiskapning i landbruksnæringen. Rådyrjakta bør utnyttes bedre. 1.2 God tilgjengelighet for lokale jeger- og friluftsinteresser Dagens gode tilgang til jakt på hjortevilt er et verdifullt aktivum for bygdesamfunnet som må tas vare på.

22 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Hjortevilt – Delmål forts. 2. Bærekraftig forvaltning 2.1 Arealforvaltning som tar vare på hjorteviltets leveområder Kommunen skal ta vare på/ sikre viktige trekkruter og leveområder for hjorteviltet gjennom arealplanleggingen. Ungskogpleie i elgens vinterbeiteområder skal også ta hensyn til beiteproduksjon. 2.2 Sunn hjorteviltstamme Slaktevektene er gjennomgående for lave og bør økes gjennom fortsatt fokus på beitetilgang. Ku/okseforholdet blant voksne dyr skal ikke overstige 1,5. Andelen eldre okser i bestanden bør økes. Produktiviteten i stammen bør økes. Uttak av mindreverdige dyr bør stimuleres

23 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Hjortevilt – delmål forts. 2. Bærekraftig forvaltning (forts.) 2.3 Hjorteviltet og forholdet til andre arter – biologisk mangfold Valdene skal utføre beiteregistreringer som en del av bestandsplanleggingen. Biologisk beiteutnyttelse/bæreevne skal ikke overstige 40 % av siste års skuddproduksjon på aktuelle beitearter. 2.4 Forholdet til andre samfunnsinteresser Økonomisk beiteutnyttelse/bæreevne på kommersielt viktige treslag i skogbruksnæringen skal ikke overstige 30 % av siste års kvistproduksjon. Antall påkjørsler av elg skal ikke overstige 7 dyr pr år. Det skal utarbeides kommunale kriterier og retningslinjer for felling av hjortevilt som gjør skade.

24 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Hjortevilt – delmål forts. 2. Bærekraftig forvaltning (forts.) 2.5 Bestandsstørrelse Elgstammen basert på sett elg pr dagsverk skal stabiliseres på dagens nivå inntil det gjennom beiteregistreringer kan dokumenteres at beitet er robust nok til å tåle en oppbygging av bestanden. Det er ikke ønskelig å øke hjortestammen utover dagens bestandsnivå.

25 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Elgjakta 2007

26 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Sett elg

27 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Sett elg 2

28 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Sett elg forklaring

29 Søndre Land kommune, 5.09.2007 Rovvilt Jegere som observerer rovdyr, eller spor, sportegn, møkk eller hår fra rovdyr, bes melde dette til rovviltkontakt Leif Westrum på 47 81 18 77. Det pågår en innsamling av materiale som kan brukes til DNA-testing. Rovviltkontakten samler prøver fortløpende gjennom sommeren og jaktsesongen. Prøvene sendes deretter samlet for analyse på senhøsten/vinteren.


Laste ned ppt "Søndre Land kommune, 5.09.2007 Informasjon om årets storviltjakt 5.9.07 Aktuelle lover og forskrifter mv v/lensmannen Jakt- og bestandsstatistikk Beitesituasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google