Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale forhandlinger 2010 Utdanningsforbundet Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale forhandlinger 2010 Utdanningsforbundet Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale forhandlinger 2010 Utdanningsforbundet Bergen

2 Lønnssystem KS – minstelønnssystem Minstelønnssystem –Mistelønn for hver stillingskategori og annsienitetsgruppe –Lokale, personlige, individuelle tillegg kommer i tillegg –Funksjonstillegg – flyter på toppen uansett hvilken lønn du har Kun to funksjoner igjen – kontaktlærer og rådgiver »Kontaktlærer – 10 000 »Rådgiver – 12 000 (vi har ingen lokale funksjoner i Bergen) Utdanningsforbundet Bergens2

3 Lønnsoppgjør – hva skjer Du har en personlig lønn før lønnsoppgjøret I lønnsoppgjøret gis det to typer tillegg –Prosent/kronetillegg (oftes en kombinasjon) –Minstelønnsjusteringer –Deretter kommer lokale forhandlinger Utdanningsforbundet Bergens3

4 Utdanningsforbundet Bergens4 Tariff 2010 Hvilke tillegg ble gitt ved tariffoppgjøret 2010? 10.06.2010: –Generelt tillegg på 1,15 % av den enkeltes grunnlønn (basislønn i Bergen) pr 01.06.2010. 01.07.2010: –Generelt tillegg på 2,1 % av den enkeltes grunnlønn (basislønn) pr 30.06.2010, dog minst kr 7 100. 01.08.2010: –Ny sentralt avtalt minstelønnstabell. Tilleggene 10.06. og 01.07. er inkludert i minstelønnen + noen ytterligere justerte satser, særlig topplønn.

5 Verdi av sentrale tillegg 1,15% pr 10.6 – kr 4 200 2,10% pr. 1.7 – kr 7 700 Minstelønnsstigene – kr 3 500 Totalt sentralt- kr 15 400 pro rata for lokale forhandlinger- kr 4 400 –Ved lønn på kr400 000 Totalt snitt sentralt+lokalt ved pro rata - kr 19 800 Utdanningsforbundet Bergens5

6 Illustrasjon Utdanningsforbundet Bergens6

7 Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet Bergens7

8 Utdanningsforbundet Bergens8 Utgangspunkt Tariff 2010 – avsatt til lokale forhandlinger –0,85% - pr 1.8.10 –0,25% - pr 1.1.11 Tjener du 400 000kr i året, er din andel av pro rata 4 400 kr……..

9 Prosess - forhandlingene Utdanningsforbundet Bergens9

10 Prioriteringer Bergen kommune 1. Barnevern 2. Sykepleierstillinger 3. Merkantile som har kommet dårlig ut sentralt i mange år 4. Pedagogiske ledere/kontaktlærere » ”kom ikke på pallen” Utdanningsforbundet Bergens10

11 Utdanningsforbundet Bergen sine prioriteringer Gruppetillegg! Stigetillegg Kontaktlærertillegg Tillegg for komptanse/studiepoeng utover gradskrav Utdanningsforbundet Bergens11

12 Resultat Kontaktlærerordningen lokalt – reetablert på kr 11 500 60 studiepoeng utover gradskrav – mellom 10 000 og 20 000 30 studiepoeng utover gradskrav – mellom 5 000 og 10 000 Pro rata lærergruppene 86% Pro rata totalt Utdanningsforbundet 93% Pro rata 100% - kr 4 400 Pro rata 86% - kr 3 800 –(kr3 800 er kostnaden ved 100% stilling, snitt årslønnsvekst ligger på >kr 4 000) Utdanningsforbundet Bergens12

13 Kompetansepotten Utgangspunktet var at alle i Bergen kommune med studiepoeng utover krav skulle få. –60 st.p + - intensjon om 20 000 –30 st.p + - intensjon om 10 000 –15 st.p + - intensjon om noe Utdanningsforbundet Bergens13

14 Kartlegging Det viste seg at Bergen kommune sin kartlegging var svært mangelfull. De hadde bare registrert en brøkdel av de som hadde slik kompetanse. Utdanningsforbundet Bergen måtte bruke de kartleggingene vi hadde fra tidligere, og i tillegg gjøre en ny kontroll av det vi hadde. Antallet som får er betydelig flere enn det Bergen kommune hadde tatt høyde for. Vi fikk gjennomslag for at alle skal få. Det ble satt av en sum penger fra forhandlingene for å dekke dette. Utdanningsforbundet Bergens14

15 Kompetanse Resultat Alle som har dokumentert kompetanse (30 eller 60 stp) pr. 1.8.2010 får tillegg. Summene blir lavere enn 20 000 og 10 000 Vi er ferdige med vår registrering og kontroll, nå kontrollerer arbeidsgiverlinjen. Når vi er enige om hvem som er omfattet blir summene regnet ut. Vi antar utbetaling av dette tillegget fra februar, med tilbakebetaling for januar. Nå skal arbeidsgiver kontrollere vitnemål Utdanningsforbundet Bergens15

16 Forventninger (FØR FORHANDLINGENE) Vi skal ha realistiske forventninger til størrelsen på tilleggene i år, men solide forventninger til profilen på oppgjøret! Utdanningsforbundet Bergens16 Bedre med en liten gave du blir glad for, enn en dyr og stor gave du ikke ønsket deg…….?

17 Konklusjon Profilen i oppgjøret er meget bra sett i forhold til vår lønnspolitikk. –Kontaktlærertillegg reetablert, og kanskje omgjort til funksjon igjen. –Uttelling for kompetanse! Vi fikk ut mindre penger enn vi hadde håpet på. Utdanningsforbundet Bergens17


Laste ned ppt "Lokale forhandlinger 2010 Utdanningsforbundet Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google