Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstkonferansen/Kløveråsen-seminar, Bodø 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstkonferansen/Kløveråsen-seminar, Bodø 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstkonferansen/Kløveråsen-seminar, Bodø 2014
«Det handler om tilstedeværelse» Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold

2 Patient participation in everyday life
in special care units for persons with dementia

3 Avhandlingens artikler
Helgesen AK, Larsson M & Athlin E (2010). ‘Patient participation’ in everyday activities in special care units for persons with dementia in Norwegian nursing homes. International Journal of Older People Nursing. 5: Helgesen AK, Larsson M & Athlin E (2013). How do relatives of persons with dementia experience their role in the patient participation process in special care units? Journal of Clinical Nursing. 22 (11-12): Helgesen AK, Larsson M & Athlin E (2014). Patient participation in SCUs for persons with dementia: A losing principle? Nursing Ethics 21.1 (2014): Helgesen AK, Athlin E & Larsson M. Relatives’ participation in everyday care in SCUs for persons with dementia. Nursing ethics. DOI: / published online 28 July 2014 .

4 Pasientmedvirkning i helsevesenet
- politisk ideologi - juridisk rettighet - etisk verdi

5 Demografiske endringer og demens
- antall eldre øker - flere personer får demens - demenssymptomene reduserer evnen til å medvirke i avgjørelser - ingen «demenskur» - omsorg som gir positiv effekt på kvaliteten til personen med demens sitt liv er viktig

6 Hensikt med studien Å utforske hvordan pasient medvirkning arter seg for personer med demens som bor ved skjermet avdeling på sykehjem. Studien er tilrådd av: NSD REK HD

7 Utvalg 3 skjermede avdelinger Informanter i en aktiv rolle:
8 pasienter 17 personale Informanter i en passiv rolle: 19 pasienter 13 personale

8 Data innsamling 10 ”besøk” ved hver enhet Observasjoner
10 observasjoner i privat rom 17 observasjoner i felles rom Varighet observasjon: 15 min- 6 timer Samtaler 14 samtaler med pasienter 20 samtaler med personale Varighet samtale: minutter

9 Metode Grounded Theory (GT) (Strauss and Corbin)

10 Illustrations of factors of importance for patient participation and their relations

11 Å være fysisk til stede “Det var alltid en av personalet tilstede sammen med pasientene i fellesrommene. Personale så hva som skjedde og var synlige for pasientene” “Pasienter i dagligrommet ga signaler om at de ønsket å slå av TV, men ingen av dem klarte å gjøre det. Det var ingen fra personalet til stede. Etter noen minutter startet de fleste pasientene å gå hvileløst i korridoren”

12 Å være mentalt til stede
“Pleieren tok forskjellige jakker ut fra det låste skapet og spurte pasienten hvilken hun ønsket å ha på seg. Pleieren fortalte senere at han hadde kunnskap om pasientens evne til å foreta egne valg” “Pleieren sa: “I dag skal du dusje.” I senere samtale ble pleieren spurt om det var noe ved pasienten som krevde en spesiell samtaleform. Hun svarte nei og mente denne måten å snakke på var tankeløs og uegnet”

13 Å være moralsk til stede
“ Personalet samhandlet med pasientene på en respektfull måte” “Pasienten sa at hun trodde hun fikk for mye medisiner og følte seg uvel på grunn av dette. Pleieren svarte: Du får ikke mye medisiner og alle må bruke noe”

14 Evne og ønske “Noen pasienter forstår ikke meningen av ordet natt eller når vi viser dem klokken. Dette innebærer at vi må ta beslutninger på vegne av dem (å gå til sengs igjen)” “Jeg ønsker å ta egne beslutninger” ” Jeg har hatt problemer med å hevde egne meninger i hele mitt liv” “Det er ikke viktig for meg å bestemme”

15 Tilpasning til en ny situasjon
“Jeg betrakter dette som mitt hjem. Jeg klarer meg ikke alene lenger og å flytte til barna mine er ikke noe alternativ” “Dette er absolutt ikke mitt hjem. Jeg har et eget hjem og det er absolutt ikke her”

16 Betingelser relatert til organisering
Ledelse: “Avdelingssykepleieren ga sensitiv informasjon om pasientene slik at alle kunne høre det” Rutiner:“Rutinene for rapport varierte fra lange muntlige rapporter til stille rapporter der hver enkelt hadde ansvar for å lese. Sistnevnte ga mer tid for å være sammen med pasienten istedet for å rapportere om dem”

17 Betingelser relatert til bostedet
Arkitektur: “Ved store arealer var det vanskelig for nattevaktene å se og høre pasienter som trengte hjelp hjelp” Delt bosted: “Vi må ta i betraktning at det er mange mennesker som bor her”

18 Konklusjon Personalets nivå av tilstedeværelse
Pasientenes ønske og evne Betingelser relatert til organisering og bosted Behov for ytterligere forskning

19 Implikasjoner for praksis
Oppmerksomhet bør rettes mot ledelsen på avdelingene Personalet bør få mulighet til å reflektere over rutiner, handlinger og verdier Personalet bør involveres i planlegging av bygging av skjermede avdelinger Pasientmedvirkning kan gi økt velvære for personen med demens

20 Takk for oppmerksomheten
Ann Karin Helgesen Arbeid: Høgskolen i Østfold Avdeling for helse og sosial fag N-1757 Halden


Laste ned ppt "Høstkonferansen/Kløveråsen-seminar, Bodø 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google