Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Markedskonferansen 2010 Einar Westre, Direktør Nett og Marked.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Markedskonferansen 2010 Einar Westre, Direktør Nett og Marked."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Markedskonferansen 2010 Einar Westre, Direktør Nett og Marked

2 Kraftmarkedet i utvikling – mange tema Områdepriser i Norge og Norden Harmonisering av sluttbrukermarkedene i Norden Ny teknologi driver frem nytenkning for måling ( AMS ) og avregningstjenester (en eller et fåtall avregningssentraler, tjenestemarked). Fornybardirektivet og mulig felles sertifikatmarked med Sverige ”Samvirke” OG og elsertifikater Markedsføring og kundebehandling Markedsintegrering med det europeiske kontinentet

3 Områdepriser - regionalisering av sluttbrukermarkedet Reaksjoner fra kunder på ulik pris ? Bransjen kan få et omdømmetap Konkurransetilsynet viser regionale priser. Nye prisområder i Norden

4 Harmonisering av sluttbrukermarkedene i Norden Sentrale utfordringer i harmoniseringsarbeidet: Enkelhet – kunden forholder seg til kun markedsaktøren, fellesfaktura via markedsaktøren. DSO ene har et tydelig ansvar for facilitering av markedet på nøytral måte – men hva med incentivene for moderne løsninger? Økt informasjonsmengde som skal utveksles mellom DSO og leverandør, kortere tidsfrister, info utveksling over landegrenser. Kundekontakt vedrørende nettleieforhold og kraftmarkedsspørsmål. Kompetanse utfordringer

5 Ny teknologi bidrar til at kundenes behov og ønsker blir mer variert AMS – adgang for kunder og tredjepart til forbruksdata i sann tid Aktive forbrukskunder - lokal produksjon Energieffektivisering Beskrivelse Vindmølle som produserer 2000W. 39900,- Kilde : Finn. no

6 Energimerkeordningen – et virkemiddel for energieffektivisering

7 Reviderte rutiner for stenging av strømanlegg er under arbeid : Ingen endringer i Forbrukerkjøpsloven eller Nettleieavtalene for privatkunder, men vi får presiseringer på rutinenivå : - Temperaturavgrensinger for stenging - Beløpsgrense – vesentlighetsbegrepet - Begrensninger på helg og høytider / ferie - Bekymringsmelding til kommunen 3 virkedager dager etter stenging Nyhet !

8 Kundeservice – endringer i roller? Noen sentrale utfordringer : Nettselskapene som nøytral tilrettelegger - incentiver til modernisering / større grad av automatiserte tjenester. Markedsaktørene - vil de ta over et større ansvar for kundeservicen: Felles faktura, spørsmål vedr. kvalitet, avgifter.

9 Energi Norge ønsker dere en god konferanse ! Et velfungerende kraftmarked med kundene i fokus!


Laste ned ppt "Velkommen til Markedskonferansen 2010 Einar Westre, Direktør Nett og Marked."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google