Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieforbundet natur og miljø

2 Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av tilskudd etter enkle rutiner hjemlet i Voksenopplæringsloven.  Pedagogisk ressurs for å fremme kvaliteten på studiearbeidet.

3 Studieforbundet natur og miljø  De fleste opplysninger om Studieforbundet finnes på vår hjemmeside.  www.naturogmiljo.no www.naturogmiljo.no

4 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler  Arrangør: Arrangør må være org. ledd i en av N&Ms medlemsorganisasjoner.  Kunngjøring: Opplæringen må være åpen for alle og offentliggjort (oppslag, annonse, kurskatalog, på nettet og lignende).  Kursplan: Opplæringen skal følge et godkjent pedagogisk opplegg fra N&M. N&M har oversikt over tidligere godkjente kursplaner

5 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler  Tilskudd pr. time: Tilskuddet gis pr. studietime. Er pr. 03- 2010: Timetilskudd kr 75,- Maks. tilskudd kr 3000,-  Kurstime: Kurset må være på minst 8 timer. En kurstime er 60 minutter, 15 min pause kan inngå. Kurs med og uten lærer gir samme timetilskudd.

6 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler  Deltakere: Ny Voksenopplæringslov fra januar. 2010 sier ingen ting om minste deltakerantall. Deltakerantall vil være en pedagogisk vurdering ut fra kursets egenart. Deltakerne må delta på minst ¾ av kurstimene. Du må fylle 14 år det året kurset holdes.  Kursbevis: Alle deltakere skal ha kursbevis med N&Ms navn, læringsmål skal fremgå.

7 1 til 3 om Studiearbeid 1.KURSPLAN http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/ (…eller når det ikke foreligger kursplan se…) http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/egenskjema 2.SØKNAD http://www.naturogmiljo.no/soknad/ 3.RAPPORT (se forstørrelsesglass ved aktuelt kurs…) http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

8 Kursplaner  Opplæringen skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om arbeidsmåter og innhold for hver kursdag.  Mal for å lage egen kursplan finnes på linken http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/e genskjema http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/e genskjema http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/e genskjema

9 Kursplaner  Veiledning til hvordan å lage egen kursplan finnes via linken http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/v eiledning.asp http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/v eiledning.asp

10 Kursplaner  Studieforbundet har ca. 400 kursplaner med ulike tema i sin database tilgjengelig via internett.  I tillegg så finnes flere studieplaner i papirformat i arkiv.  Se link til kursdatabasen  http://www.naturogmiljo.no/studiepl aner/ http://www.naturogmiljo.no/studiepl aner/ http://www.naturogmiljo.no/studiepl aner/

11 Søknadsrutiner  FØR KURSTART:  Søknad om å avholde kurs sendes Studieforbundet før studiestart via linken http://www.naturogmiljo.no/soknad/ http://www.naturogmiljo.no/soknad/http://www.naturogmiljo.no/soknad/ (kan også sendes i papirformat).

12 Søknadsrutiner  NÅR DU HAR SØKT OM Å HOLDE KURS:  RAPPORTSKJEMA sendes fra studieforbundet til arrangør som e- post, når søknaden om å holde kurs er godkjent.  RAPPORTSKJEMA kan nå også hentes fra vår studieaktivitetsside ved å klikke på forstørrelsesglasset. http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

13 Eksempel på Rapportskjema :

14 Søknadsrutiner  NÅR KURSET ER FERDIG:  RAPPORTSKJEMA sendes tilbake fra arrangør til studieforbundet med alle opplysninger vi spør etter når kurset er ferdig (må sendes i papirformat, fax eller skannes pga. underskrift).

15 Gratis lokale for frivillige organisasjoner  I følge Voksenopplæringslovens §10 har frivillige org. rett til gratis lokaler etter bestemte rammer ( utdrag fra loven ). 1.Skal ikke betale for renhold, tilsyn og strøm. 2.Gjelder hverdager unntatt ferier, før kl.21.00. 3.Skal ikke diskriminere mellom kursarrangører 4.Spesialrom (sløyd, datarom) kan lånes etter avtale. (For utfyllende tekst se loven i helhet).

16 Opplysninger om studieaktivitet (statistikk)  Studieforbundet har en omfattende og detaljert statistikk på sin hjemmeside. Statistikkopplysningene finnes under linken studieaktivitet og blir kontinuerlig oppdatert.  Her finner du opplysninger tilbake til 2001. Se linken http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/ Se linken http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/ http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/

17 Voksenopplæringsloven Studieforbundets bevilgende, rapporterende og pedagogiske virksomhet styres etter Voksenopplæringsloven. For nærmere innsikt i lov med forskrifter se linken http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl- 20090619-095.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&& http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl- 20090619-095.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&& http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl- 20090619-095.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&& http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl- 20090619-095.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&&

18 Voksenpedagogikk ( punkter du kan tenke på)  Voksne er ikke gamle barn  Voksne er forskjellige  Voksne har mange motiver  Voksne har erfaring  Voksne er selvkritiske

19 Ta kontakt her om du lurer på noe  Studieforbundet natur og miljø Gamle Ringeriksv. 6 1369 Stabekk  Telefon: 67102260/48607948  Fax: 67583018  E- post: post@naturogmiljo.no post@naturogmiljo.no

20 Lykke til med kurset!


Laste ned ppt "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google