Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mekanisk og termisk ugras bekjempelse – erfaringer fra økologisk dyrking
Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

2 Vestfold er Foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon
Fylkesmannen i Vestfold er prosjektleder Lokale NLR-enheter er samarbeidspartnere

3 Mål Kostnadseffektiv ugrashåndtering Handluking redusert på et minimum
Forutsigbar effekt isteden for tilfeldighet

4 Fra enkelte tiltak til en strategi
God kombinasjon av ulike metoder og tiltak Hovedstrategi: ”I grønnsaksproduksjon må ugras bekjempes FØR grønnsaker dyrkes”

5 Systematisk bekjempelse
Forbyggende tiltak: Frøbanken i jord skal reduseres med hvert skifte Tiden mellom enkelte skifter og hold må brukes til bekjempelse, isteden for å være en hvilefase til ugraset!!! Forhindre oppformering av ugras i hele vekstskiftet => konsekvent bruk av beitepusser

6 Beitepusser => Gartnerens viktigste og mest brukt maskin mot ugras!

7 Systematisk bekjempelse
Tiltak FØR grønnsaker dyrkes: Vekstskifte tilpasset agronomisk behov Brakk - jordbearbeiding ved alle anledninger mellom hold og skifter God pløying Jordbearbeiding kun i lagelig jord Bra jordstruktur og god drenering

8 Systematisk bekjempelse
Tiltak FØR grønnsaker dyrkes: Falsk såbed Blindsåing Dampe Brenne/flamme

9 Falsk såbed Redusering av ugrasbestanden før anlegg av en grønnsakskultur Start før såing eller planting Harving så ofte som mulig (minst 1-2 ganger/uke) Stimulerer spiring av frøugras => krever temperatur, vann, luft og ”impulser“ Kunsten er å være en ”god ugrasdyrker” 

10 Prinsippet til ”falsk såbed”

11

12 Utfordringer med „falsk såbed“
Kort veksttid i Norge => ikke til første holdet Kald og fuktig jord => lite ugrasspiring Dårlig jordstruktur => dårlige spireforhold også for ugras => lag såbed kun under lagelige forhold! Riktig arbeids dybde (etter 2. gangs harving) for å unngå å hente opp nytt frø =>harving kun i ”spire aktivt” jordsikt. Kan være behov til vanning av ugraset 

13 Praktiske tips til „falsk såbed“
Kun en uke er bedre en ingenting Hver gang med harving bekjemper noe Hvert eneste ugrasfrø vi får bekjempet før såing, slipper vi å bli kvitt med senere God jordstruktur er avgjørende! Bruk tid - hver time du bruker her, sparer mange timer senere 

14 Brenne Ugrasbrenner er standard i økol.
Hvorfor ikke i kålrot til falsk såbed? ikke henter opp nytt ugrasfø som mekanisk rensing Viktig er bruk til riktig tid (maks. til frøblad i ugras) Gjerne mange ganger for såing Brenner med propanforbrenning i flytende fase - gir stor slagkraft og kostnadseffektivitet

15

16 Foto: Gerd Guren Foto: Gerd Guren

17 Systematisk bekjempelse
Tiltak etter såing/planting: Radrense tradisjonell Seksjonsfres (universell også mot stort ugras) Børste (lite utbredd i Norge)

18 Lederansvar  ”For å lykkes er egne holdninger og konsekvent bruk av redskap ofte mer avgjørende enn utstyret selv” Vilje til å eksperimentere Alltid samme person som kjører/styrer ALDRI tidspress => fort gjort er dyrt gjort!

19 Radrensing Radrenseren er mest brukt og ofte viktigste standardredskap
Oppfyller mange formål ved riktig bruk Riktig tidspunkt er viktig, aldri etter frøblad Typisk er bruk 1-2 ganger per uke Vær ALLTID i forsprang på ugraset, ellers blir det dyrt i perioder med dårlig vær! Bruk riktig type skjær => hvert har sin styrke

20 Forskjellige skjær Div. skjær som fører jorda vekk fra liten, sårbar plante Opphøgd spiss, klemmer ned klump og småstein Vinger fører jorda vekk L-skjær du ser eksakt hvor skjæret starter (L-skjær er nesten en halv gåsefot) Bilde K. Bysveen

21 Radrensing Optimalt fartstempo
Riktig skjær, bredde, dybde og avstand til sårad, => planter tåler mye 

22 Seksjonsfres Best effekt mot stort ugras => f.eks. etter perioder med dårlig vær Ulemper: Formerer kveker! Ugrasrøtter blir dekket med jord og fortsetter veksten Henter opp nytt ugrasfrø Best effekt tidlig – frøblad eller 1. varige blad Bra i klumpete jord, fulgt av radrensing neste gang

23 Badalini Foto: Gerd Guren

24 Børstemaskin Fobro/Bärtschi

25


Laste ned ppt "Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google