Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Webprogrammering Tilstandsbevaring Sessions og cookies.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Tilstandsbevaring Sessions og cookies."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Webprogrammering Tilstandsbevaring Sessions og cookies

2 I dag l Variablers varighet l Tilstandsbevaring –Sessions, Cookies l Kodegjennomgang l Oppgaveløsning på lab.

3 Variablers varighet Til ny side Test.php Side2.php Alderen er: 23 Side2.php Alderen er :

4 l Vanlige $variabler eksisterer kun når filen som variabelen inneholder kjører l Når ny side kalles (ved hyperlink, knapp el.) overføres ikke variabelverdien l Men i et skjema overføres feltverdiene via superglobale $_GET, $_POST eller $_REQUEST til neste fil (side). Variablers varighet

5 Egendefinert superglobal l Vi kan definere våre egne superglobale variabler som kan bevares over flere filer/sider. l Ved bruk av $_SESSION[”variabelnavn”] l Filen må starte med l Dette må være på hver side (php-fil) som bruker sessionvariablene. { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/7/1903536/slides/slide_5.jpg", "name": "Egendefinert superglobal l Vi kan definere våre egne superglobale variabler som kan bevares over flere filer/sider.", "description": "l Ved bruk av $_SESSION[ variabelnavn ] l Filen må starte med l Dette må være på hver side (php-fil) som bruker sessionvariablene. < php session_start();.", "width": "800" }

6 Eksempel Dataene er n å lagt inn i sessionvariablene. Til neste side Her skal dataene vises : Her skal dataene vises : Navn : Ole Olsen Adresse : Drammensveien 1 Postnr : 1001 Dataene er nå lagt inn i sessionvariablene. Til neste side Til neste side

7 Sessions fortsetter l Ved start_session(); opprettes sessionID. l På server automatisk. l Unik for denne session (denne nettlesersesjon). echo "SesjonsID : ".session_id(); SesjonsID : 723312aa75fb443e43679476dbe1c656

8 Sesjoner forts. l Session-informasjonen lagres i midlertidige filer på server med filnavn startende med sess_ l Filene ligger på server inntil de slettes av sletterutiner (garbage collection). l Standard er 24 minutter etter at de er aksessert sist (kan endres i php.ini). l Men som oftest lenger da slettingen gjøres når det er ledige ressurser på serveren. sess_723312aa75fb443e43679476dbe1c656

9 En annen metode : Cookies l Tilstanden bevares på klienten (som temporære filer på din egen maskin). l Tjeneren legger ut cookiene på klientmaskinen dersom det ikke er sperret for det av nettleseren (maks 4 kbyte pr cookie) l Det er standard oppsett i nettleseren at cookies kan lagres på klientmaskinen –Må gjøre noe for å unngå at skrives til lokal disk

10 Bruk av cookies l Ikke start_session(); l setcookie(”variabelnavn”,”verdi”, ); l Eks : setcookie(”navn”,”Ole Olsen”); –Tid er optional, dersom ikke den er satt »Gjelder for denne nettleser-sesjonen l Hente data som en annen superglobal: –$_COOKIE[”navn”]. »Gir ”Ole Olsen”.

11 Eksempel Her skal dataene vises : Navn : Ole Olsen Adresse : Drammensveien 1 Postnr : 1001 Dataene er nå lagt inn i en cookie. Til neste side Til neste side Dataene er n å lagt inn i en cookie. Til neste side

12 Cookie med tid Dataene er n å lagt inn i en cookie. Til neste side I sekunder. Time() er nå. I dette tilfelle 3600 sekunder = 1 time * 24 timer = et døgn C:/Doc..../torkra/Loal Settings/Temp/Cookies/torkra@www.iu.hio[1].txt Filen

13 Fordeler /ulemper med Cookies l Fordeler –Kan lagre informasjon lenger. »Inntil cookien selv sletter seg (angitt i tidsparameter) eller til de midlertidige filene blir manuelt slettet. –Lager data over flere sesjoner (f.eks personlige preferanser i et nettsted). l Ulemper –Tjener / nettsted skriver filer ned på din maskin uten at du vet om det!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Tilstandsbevaring Sessions og cookies."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google