Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og 25.04.2014
Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Innlegg ved Vidar Vangen – Daglig leder Merdslippen AS

2 MERDSLIPPEN AS Vi har levert utstyr til oppdrettsnæringen siden begynnelsen av ‘80 tallet

3 Merdslippen - Lukket flytende oppdrettsanlegg
8 års erfaring med lukkede anlegg på ‘90 tallet Vi har installert lukkede anlegg i Flekkefjord, Arendal og Trengereid Anleggene har fungert over flere år i kommersielt oppdrett Vi vil nå presentere løsningen for vårt årtusen

4 Dagens løsning Oppsamling av slam og dødfisk kontinuerlig
Lukket merd opptil m3 oppdrettsvolum Vanninntak fra ønsket dybde – under lus og smittepress Patentsøkt vannsirkulasjon med inntak i bunnen Oppsamling av slam og dødfisk kontinuerlig

5 Enhet med 4 lukkede merder
Merdene er tilpasset å kunne monteres i eksisterende flytekrager Fasiliteter for produksjon av el kraft og oksygen på flåte Flåte / anlegg gir den infrastruktur man er vant til på flytende anlegg Fôring og overvåking på samme måte som ved åpne merder

6 Prinsippskisse Gangvei gir tilgang til senter av merden
2 separate pumper som begge har kapasitet til å drive merden Optimalisering av vannsirkulasjon i merden Kontinuerlig oppsamling av død fisk og slam

7 Våre pontonger er spesialdesignet for lukkede merder

8 Viktige momenter å ta hensyn til
Pontonger er dimensjonert for tetthetsforskjeller i vann tilsvarende over 100 tonn. All nødvendig oppdrift finnes i pontongene Duken er designet for å holde seg myk i mer enn 10 år. Den har nødvendig styrke. Vi har samarbeid med leverandører med svært høy materialkunnskap Hver merd er en egen enhet – men den er tilpasset å driftes sammen med fler i ett anlegg

9 Noen gode argumenter for lukket anlegg fra Merdslippen
Full kontroll med fisken fra dag 1 – slutt på udokumentert svinn Vesentlig reduksjon i kjemikaliebruk til lus Sterkt forbedret drift frem til fisken flyttes ut Konseptet er basert på mange års erfaring

10 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag?
Vi mener at vi har kontroll på de tekniske løsningene slik at anlegg kan bygges Vi kan benytte eksisterende infrastruktur der oppdrettere har stive stålbur på for eks 20 x 20m Ved å benytte dette blir krav til øvrig infrastruktur redusert Vi har utprøvde løsninger for logistikk av fisk i forhold til behov

11 Noen økonomiske momenter - økte kostnader
Når vi ser på driftskostnader ved en produksjon frem til 1 kg vil vi få ca 4 kr pr sette-fisk i tillegg Dette kommer av økte investeringer, 24 timers bemanning i samdrift med annet anlegg Forbruk av strøm til pumping av vann Mer teknisk vedlikehold – pumper, aggregat med videre

12 Noen økonomiske momenter - økt inntjening
Redusert udokumentert dødelighet. I dag forsvinner nesten 20% av antall fisk som settes ut før slakt Bedre tilvekst og fôrfaktor i tette merder Redusert kostnad til avlusing Dette utgjør klart mer enn den økte kostnaden på 1 kr per kg ved slakting på 4 kg

13 Er dette fremtiden for norsk oppdrettsnæring?
Det er klart en del av fremtiden slik vi ser det i dag. Økt produksjon av laks krever økt produksjon av smolt Investering i våre poseanlegg er enormt konkurransedyktig i forhold til landbaserte RAS anlegg Våre poser kan doble kapasiteten ved eksisterende settefiskanlegg uten å øke hverken vannforbruk eller kar kapasitet Dette gjøres ved å produsere smolt på 40 – 50 gram i stedet for 80 – 100 gram, for så å fortsette i våre poser i sjøen.

14 Merdslippen er en del av fremtiden!
Vi kan velge å holde smolten i posene til den blir 1000 gram. Dette gir en sterkt redusert produksjonstid i åpne merder i sjøen Lukkede anlegg er mindre utsatt for smitterisiko i nærområdet Våre poser blir derfor en integrert del av fremtidens oppdrettsnæring

15 Merdslippen er en del av fremtiden!
Vi har så langt kun tilbudt posene til en aktør, og er i dialog med denne Vi er åpen for å innlede et FoU prosjekt for å dokumentere posene i praktisk oppdrett Vil kunne oppnå tilskudd fra Innovasjon Norge i forhold til IFU eller Miljøteknologi ordningene Merdslippen er nå klar for nye utfordringer!


Laste ned ppt "Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google