Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og 25.04.2014 Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? 1 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Innlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og 25.04.2014 Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? 1 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Innlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og 25.04.2014 Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? 1 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Innlegg ved Vidar Vangen – Daglig leder Merdslippen AS

2 MERDSLIPPEN AS 2 Vi har levert utstyr til oppdrettsnæringen siden begynnelsen av ‘80 tallet

3  8 års erfaring med lukkede anlegg på ‘90 tallet 3 Merdslippen - Lukket flytende oppdrettsanlegg  Vi har installert lukkede anlegg i Flekkefjord, Arendal og Trengereid  Anleggene har fungert over flere år i kommersielt oppdrett  Vi vil nå presentere løsningen for vårt årtusen

4  Lukket merd opptil - 5000 m 3 oppdrettsvolum 4 Dagens løsning  Vanninntak fra ønsket dybde – under lus og smittepress  Patentsøkt vannsirkulasjon med inntak i bunnen  Oppsamling av slam og dødfisk kontinuerlig

5 5 Enhet med 4 lukkede merder  Merdene er tilpasset å kunne monteres i eksisterende flytekrager  Fasiliteter for produksjon av el kraft og oksygen på flåte  Flåte / anlegg gir den infrastruktur man er vant til på flytende anlegg  Fôring og overvåking på samme måte som ved åpne merder

6 6 Prinsippskisse  Gangvei gir tilgang til senter av merden  Kontinuerlig oppsamling av død fisk og slam  2 separate pumper som begge har kapasitet til å drive merden  Optimalisering av vannsirkulasjon i merden

7 7 Våre pontonger er spesialdesignet for lukkede merder

8 8 Viktige momenter å ta hensyn til  Pontonger er dimensjonert for tetthetsforskjeller i vann tilsvarende over 100 tonn. All nødvendig oppdrift finnes i pontongene  Duken er designet for å holde seg myk i mer enn 10 år. Den har nødvendig styrke. Vi har samarbeid med leverandører med svært høy materialkunnskap  Hver merd er en egen enhet – men den er tilpasset å driftes sammen med fler i ett anlegg

9 9 Noen gode argumenter for lukket anlegg fra Merdslippen  Full kontroll med fisken fra dag 1 – slutt på udokumentert svinn  Vesentlig reduksjon i kjemikaliebruk til lus  Sterkt forbedret drift frem til fisken flyttes ut  Konseptet er basert på mange års erfaring

10 10 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag?  Vi mener at vi har kontroll på de tekniske løsningene slik at anlegg kan bygges  Ved å benytte dette blir krav til øvrig infrastruktur redusert  Vi kan benytte eksisterende infrastruktur der oppdrettere har stive stålbur på for eks 20 x 20m  Vi har utprøvde løsninger for logistikk av fisk i forhold til behov

11 11 Noen økonomiske momenter - økte kostnader  Når vi ser på driftskostnader ved en produksjon frem til 1 kg vil vi få ca 4 kr pr sette-fisk i tillegg  Forbruk av strøm til pumping av vann  Dette kommer av økte investeringer, 24 timers bemanning i samdrift med annet anlegg  Mer teknisk vedlikehold – pumper, aggregat med videre

12 12 Noen økonomiske momenter - økt inntjening  Redusert udokumentert dødelighet. I dag forsvinner nesten 20% av antall fisk som settes ut før slakt  Redusert kostnad til avlusing  Bedre tilvekst og fôrfaktor i tette merder  Dette utgjør klart mer enn den økte kostnaden på 1 kr per kg ved slakting på 4 kg

13 13 Er dette fremtiden for norsk oppdrettsnæring?  Det er klart en del av fremtiden slik vi ser det i dag. Økt produksjon av laks krever økt produksjon av smolt  Våre poser kan doble kapasiteten ved eksisterende settefiskanlegg uten å øke hverken vannforbruk eller kar kapasitet  Investering i våre poseanlegg er enormt konkurransedyktig i forhold til landbaserte RAS anlegg  Dette gjøres ved å produsere smolt på 40 – 50 gram i stedet for 80 – 100 gram, for så å fortsette i våre poser i sjøen.

14 14 Merdslippen er en del av fremtiden!  Vi kan velge å holde smolten i posene til den blir 1000 gram.  Lukkede anlegg er mindre utsatt for smitterisiko i nærområdet  Dette gir en sterkt redusert produksjonstid i åpne merder i sjøen  Våre poser blir derfor en integrert del av fremtidens oppdrettsnæring

15 15 Merdslippen er en del av fremtiden!  Vi har så langt kun tilbudt posene til en aktør, og er i dialog med denne  Vil kunne oppnå tilskudd fra Innovasjon Norge i forhold til IFU eller Miljøteknologi ordningene  Vi er åpen for å innlede et FoU prosjekt for å dokumentere posene i praktisk oppdrett  Merdslippen er nå klar for nye utfordringer!


Laste ned ppt "Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og 25.04.2014 Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? 1 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Innlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google