Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lean ledelse Kundeverdi, verdistrøm og kontinuerlig forbedring. Oppbygging av forbedringsmål, KPIèr, A3 og hvordan tavlemøter/ visuell styring benyttes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lean ledelse Kundeverdi, verdistrøm og kontinuerlig forbedring. Oppbygging av forbedringsmål, KPIèr, A3 og hvordan tavlemøter/ visuell styring benyttes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lean ledelse Kundeverdi, verdistrøm og kontinuerlig forbedring. Oppbygging av forbedringsmål, KPIèr, A3 og hvordan tavlemøter/ visuell styring benyttes for å bygge opp om dette.

2 Kundeverdi Viktige spørsmål vi først må stille: Hvem er kunden? (Interne/eksterne) Vet du med sikkerhet hva/hvordan kundene forventer at du/dere leverer? KPI? Gjør du/dere en god jobb? Måles forbedringen? Hvem er dine leverandører? Hva/hvordan forventer du/dere at de leverer? Vet du med sikkerhet at leverandøren er klar over forventningene? KPI? Hvordan vet leverandøren at de gjør en god jobb? Er det et bra kunde – leverandørforhold? Tenker vi daglig på at kunden skal tilfredstilles? Lytter vi til hva kunden ønsker? – Kundeverdien?

3 Hva er Lean (BPO): Kort fortalt er Lean å se på tidslinjen fra det øyeblikket kunden gir oss en bestilling, til det punktet vi mottar betaling. Vi reduserer denne tiden ved å fjerne den ikke verdi skapende sløsingen. (Taiichi Ohno, grunnleggeren av TPS)

4 Verdistrøm Tenk at du er en kunde som står og venter på varer/tjenester som nettopp er bestilt. Hva ser kunden? Tenk videre at det ligger et tau gjennom hele verdistrømmen. Alle varer/tjenester er festet til tauet. Start fra siste ledd mot kunden og følg tauet til andre enden. Hva ser du på veien som hindrer kunden å få sin vare umiddelbart? (Lagring, transport, venting osv) Tegn og dokumenter alle fakta du ser i NÅ- situasjonen. Hvor lang tid tar hver bearbeiding? Hvor mange varer/tjenester har vi i arbeid/på lager? Hvordan kan verdistrømmen bli hvis du fjerner disse hindringene? Tegn ØNSKET- situasjon. Hvordan kommer du deg fra NÅ- situasjon til ØNSKET- situasjon?

5 Eksempel på verdistrømskartlegging Nå - situasjon

6 Eksempel på verdistrømskartlegging Ønsket - situasjon

7 Case: (Bakgrunn for ønsket forbedring – hva er virkningen? ) Ønsket situasjon: (Beskriv hvordan situasjonen er, slik du ønsker den? Sett dato.) Nå situasjon: (Fakta – hvordan er status nå? Bruk gjerne spørreordene Hva, Hvem, Hvilke, Hvordan, Hvorfor, Når for å beskrive fakta. Større problemer trenger rotårsaksanalyse.) Nr.Hva / Hvor /HvordanHvemNårUtført 1 Begynne å måle på avvik fra sekvens.NEF/SS/VT/RR01.06.2013 2 Måle ledetid nå.GG05.05.13 3 Måle på leveringspresisjon mellom avdelinger.GG05.05.201324.03.2013 4 Endre skiftordning limingVT15.05.2013 5 Innføre kan ban med mi/max lager.Alle15.10.13 6 Rotårsaks analysere alle avvik overproduksjon.GG 7 8 9 10 11 12 13 Forbedring kan måles vha: Sti: 01.08.17.01 A3 eier : GG Dato : 23.04.13 Deltakere : GG, VT, SS,GA FT har ikke kontinuerlig flyt av varer. Maskinene er ikke i takt, og uønskede mellomlager benyttes. Ledetid – 41 dager. Verdi skapende tid 780 min Dagtid på råvare,4 skift på liming, 3 skift på panel og fres, 2 skift på lager, utakt bygger opp unødvendige mellomlager. Ikke synlig ”trekk” av varer gjennom produksjonen – fører til produksjon av feil varesort, og over produksjon. Hypotese:Ved å endre skiftordninger og innføre kan-ban styring av produksjonen skal ledetiden reduseres til 28 dager innen 31.12.13 Ledetidsmåling, leveringspresisjon mellom avdelinger, antall avvik fra sekvens, antall ganger overproduksjon.

8 24 timers tavler – visualisering av prosesser

9 24 timers tavler - visualisering av prosesser Tavlen er plassert midt i produksjonen hvor info er tilgjengelig for alle. Hjertet i systemet Teamtavler i organisasjonen knyttes opp mot 24 t tavlen gjennom: 1. OEE målstyringen, andre KPIèr som f.eks leveringspresisjon, antall hastesaker, antall reklamasjoner og HMS. 2. A3 blir benyttet som metode for å følge opp de største problemene i hvert team.

10 Starter alle møter med HMS – oppfølgings-/ forbedrings -prosess som knyttes til hver teamtavle. Kundesenter – tilbakemeldinger/ forbedringsprosess mot kunder/salg. Salgssupport – forbedringsprosessen service salg / PU

11 Lager/ Produksjon /Råvare – oppfølgingsprosess med måltall som knyttes til hver teamtavle. KPI og A3 på det største fokusområdet i teamet. Målstyringstavle Pareto største stansårsaker pr.avd A3

12 BPO metode ukentlig oppfølging status for hvert enkelt team. Vedlikehold – status, rapportering, oppfølging Flytprosessen visualiseres her. Innkomne ordre/ produsert. Lagerstørrelse. Avdelingsvis leverings- presisjon, servicegrad og ledetid.

13 Problemløsningstavlen. Månedlig oppfølgingsmøte av A3 og diverse problemer som kommer opp på tavlen. Fokus på hva vi har lært. Mnd oppfølging av de største T og A på fabrikknivå.

14 Systemtavle for oppfølging av 5S revisjoner - operatørstyrt

15 10 minutter stående møte hver dag Fast agenda Alle må møte forberedt Pumpen i systemet 24 t møtet starter prosesser

16 Avslutningsvis eksempel verdiflytskartlegging av utstillingsarbeidsordre.


Laste ned ppt "Lean ledelse Kundeverdi, verdistrøm og kontinuerlig forbedring. Oppbygging av forbedringsmål, KPIèr, A3 og hvordan tavlemøter/ visuell styring benyttes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google