Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldre med skadelige rusmiddelvaner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldre med skadelige rusmiddelvaner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldre med skadelige rusmiddelvaner
Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Ingjerd Woldstad Rådgiver Korus Midt-Norge

2

3 Hva venter oss? ”Den våte generasjonen” blir pensjonister
Nye fritidsvaner Ny alkoholkultur Bedre råd Eldre drikker like ofte som de yngre, ikke like mye Gjelder for menn og kvinner opp til 80 år NAD publikasjon 52/2008 NAT 5/2009

4 Befolkningsutvikling
Del av befolkningen over 60 år: 2005: 19,7% 2050: 29,6% Del av befolkningen over 80 år: 2005: 4.6% 2050: 9% NAD publikasjon 52/2008

5 Tabu, skam og skyld Rusbruk berører oss alle
Fleste kulturer gjennomsyret av rusbruk Forventning om kontroll Knytta tabu, skam og skyld til å miste kontroll Hva når gamle mor/far blir full om kvelden, siste tabu?

6 Vanskelig å få tema på dagsorden
Ordrekke fra M. Olin: Barndom Ungdom Voksne Alderdom

7 Når er det et rusproblem?
Rusbruk som virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien. Rusbruk som belaster og forstyrrer de følelsesmessige bånd mellom mennesker (F. Hansen)

8 Ulike innfallsvinkler, eks.
Medisinsk Sosial Etisk

9 Bruk av alkohol Kan forverre fysiske lidelser
Kan forstyrre behandlingen av bl.a demens, diabetes, høyt blodtrykk, søvnproblemer, leversykdommer, kreft og epilepsi Ved behandling av depresjon, skal man ikke bruke alkohol (Psykisk 02/10) Pasientrettighetene gjelder!

10 Helseskader ved bruk av benzodiazepiner
Endret stemningsleie, flatt følelsesliv, depresjon, angst. Svekket hukommelse, konsentrasjon og redusert innlæringsevne Tretthet, døsighet, koordinasjonsproblemer, ustøhet, forvirring. Pustestans Pasientrettighetene gjelder!

11 Sosialt: Rusrelatert samspill
Tabu Isolasjon Konflikter og kaos Benekting Mange og store følelser Boligspørsmål

12 Konsekvenser Taushet, ingen dialog
Forsvar og konflikter ved konfrontering Benekting, omskriving av sin og familiens virkelighet Isolasjon, ensomhet Store og sammen- satte helseproblemer Ulykker, for tidlig død

13 Utfordringer for familien
De samme som for pårørende til yngre rusavhengige: Vanskelig å sette grenser Manglende ivaretaking av egne behov Motstridende følelser Blir lett koordinator og pådriver for hjelpetjenestene Muliggjører/medavhengig? Handling av alkoholvarer, skaffe medisiner?

14 Utfordringer for hjelpetjenesten, eks.
Klarer vi å gi god nok helsehjelp? Handle matvarer på kommunens regning når vedkommende skaffer seg alkoholvarer selv? Skal man handle øl/vin til vedkommende? Bruke drosje på akuttbesøk fordi du egentlig er redd og burde vært to?

15 Tidlig innsats på rusområdet også for eldre
Kunnskap Verktøy Mot

16 Målsetting i kommunene (DUGNAD)
At tema skal settes på dagsorden i kommunene som deltar. At aktuelle medarbeidere i kommunen skal få økt kompetanse om eldre og rus, gjennom undervisning og refleksjon over egen praksis At medarbeidere skal få trening i å snakke med den det gjelder om dette tema, ved hjelp av enkle samtaleverktøy At pårørendes behov gies oppmerksomhet

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Eldre med skadelige rusmiddelvaner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google