Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Allmenn kultur 1 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Allmenn kultur 1 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Allmenn kultur 1 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

2 Levanger kommune Allmenn kultur Det skjer mye i Levanger Idrettskommune med stor aktivitet 38 spillemiddelsøknader i 2013 / 2014 28 ordinære- og 10 nærmiljøsøknader Aktivt idrettsråd Ny skolestruktur Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 2

3 Levanger kommune Allmenn kultur Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 3 Ny u-skole 2015 Frol OS/ Leirabanen Fabritius Stadion- parken Levanger fritidspark Prosjekter sentralt i Levanger Nesset skole Røstad aktivitetspark Staups- haugen Judohall

4 Levanger kommune Allmenn kultur Helhet – samhandling Se anleggene i sammenheng Anleggene skal utfylle hverandre Behov, målgruppe og aktivitet 24/7 Temaplan o Folkehelse o Økonomisk usikker fremtid o Helhet og samhandling Gang- og sykkelveg Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 4

5 Levanger kommune Allmenn kultur Levanger fritidspark AS (LFP) Levanger kommune 100 % eier Friidrettsanlegg med lys Kunstgressbane med lys Tennisanlegg, tre baner med lys Treningsfelt, gress 2 sandvolleyballbaner Skateboardrampe Servicebygg Friområder Campingplass Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 5

6 Levanger kommune Allmenn kultur Videreutvikling LFP Utfordringer - areal Samarbeid - Verdal? Fremdrift Prioritering - Hall Åsen Sykkelvelodrom ? Fotballhall ??? Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 6

7 Levanger kommune Allmenn kultur Sykkelvelodrom - kort historikk Velodromen på Levanger stadion berørt ved ny veg til Sykehuset Levanger Planleggingen av en velodrom har foregått i 10-15 år Det har vært prosjektert flere alternative baner både på Stadion og på LFP Vi arbeider nå med et alternativ på LFP, i samarbeid med IL Sverre og NTFK Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 7

8 Levanger kommune Allmenn kultur Sykkelvelodrom - behov Rekrutteringsbane, åpen og allment tilgjengelig NM-standard (÷ sprint) o Standardheving i forhold til velodromen som var på Levanger stadion og Prestmoen, Stjørdal o Programsatsingsmidler – 2 000 000,- o Utviklingsmidler NTFK o RUP-midler? Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 8

9 Levanger kommune Allmenn kultur Sykkelvelodrom - utfordringer Bygd få velodromer i Norge Lite kunnskap om sykkelvelodromer o Uklare/manglende bestemmelser o NCF mangler kompetanse o Henviser til velodromarkitekt Schürmann o Schürmann utvikler anlegg for ren banesykling etter internasjonal standard Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 9

10 Levanger kommune Allmenn kultur Sykkelvelodrom - status Kom i kontakt med NTNU o Leder for senter for idrettsanlegg og teknologi, Bjørn Åge Berntsen o Mattemiljøet v/ prof. Trond Kvamsdal o Eksperter i team o Kvamsdal og studentene har i feb-mai jobbet med å optimalisere formen på en velodrom ved hjelp av matematikk Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 10

11 Levanger kommune Allmenn kultur Sykkelvelodromen - status Studietur til Belgia, i samarbeid med NCF og Schürmann o Mål om å opprette samarbeid mellom NTNU og Schürmann o Mål om å opprette samarbeid mellom NTNU og NCF Mål om å opprette samarbeid mellom NTNU og Schürmann Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 11 Roeselare Utendørs 166 m 45-47 grader Gent innendørs 250 m 45-47 grader

12 Levanger kommune Allmenn kultur Sykkelvelodrom - status etter studietur Schürmann har ikke spesialiserte dataprogram til alle type baner Schürmann prosjekterer velodromer basert på lang erfaring Schürmann er lite interessert i samarbeid med andre miljøer NCF støtter seg på Schürmann Resultatet ble at vi ønsket å gå videre med NTNU-studentenes metode Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 12

13 Levanger kommune Allmenn kultur Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 13 Kravsspesifikasjoner: 250 m Maks dosering 35 grader Maks hastighet 70 km/t Bredde 6 m Metode: The genetic algorithm Søker etter stadig bedre kurver Resultater: Den beste kurven etter 600 000 forsøk Motsatt av Schürmann- velodromene IL Sverre og kommunen positiv

14 Levanger kommune Allmenn kultur Sykkelvelodrom - vegen videre Møte med KUD 5. juni Møte med NCF / KUD o Kvalitetssikring av resultatene? o Utviklingsprosjekt med betongentreprenør som kan få midler fra Innovasjon Norge? o Prosjektering og anbud? Åpning til TdT 2015?? Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 14

15 Levanger kommune Allmenn kultur Stadionparken Skateanlegg Grusbane, islegging vinterstid Skotthyll Turn og trim Gangsti Minivelodrom Lekeområde Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 15

16 Levanger kommune Allmenn kultur Video Stadionparken Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 16

17 Levanger kommune Allmenn kultur Stadionparken, skateanlegg Behov/ønsker/planer om skateanlegg i 5-10 år ca. 800 m2 Samarbeid med Verdal kommune o Felles anbud o Ulik utforming o Interkommunale anlegg? Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 17

18 Levanger kommune Allmenn kultur Levanger ungdomsskole Ny ungdomsskole på Røstad 540 elever Skole og uteanlegg klar til skolestart august 2015 Nærhet til Trønderhallen Aktivitetsanlegg Skal ikke være timeplanbaserte anlegg Skal være åpent og allment tilgjengelig 24/7 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 18

19 Levanger kommune Allmenn kultur Studietur København Utfordringer mtp samhandling og helhet Inspirert av Danmark og Oliver Vanges på spillemiddelseminar på Røros i 2013 Studietur med foredrag av Oliver og 2 dagers befaringer Svært nyttig, siste reviderte plan for uteområdet klar like etter studieturen Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 19

20 Levanger kommune Allmenn kultur Studietur København Flerbruk / multibaner Terrengformasjoner «Ly og le» Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 20

21 Levanger kommune Allmenn kultur Uteområdet, Levanger ungdomsskole Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 21

22 Levanger kommune Allmenn kultur Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 22

23 Levanger kommune Allmenn kultur Røstad aktivitetspark Samarbeid LK, statsbygg og HINT Åpent for allmennheten Uorganiserte aktiviteter Alle aldersgrupper Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 23

24 Levanger kommune Allmenn kultur Judohallen i Levanger Levanger judoklubb o Nasjonalt tyngdepunkt Eier gamle Frol vgs Rehabilitering Judohall og klubblokale Regional status Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 24

25 Levanger kommune Allmenn kultur Erfaringer…. Helhetlig tankegang Tidlig kobling mellom landskapsarkitekt og idrettskonsulent Tidlig kobling mellom arbeid med reguleringsplaner og idrettskonsulent Tør å tenke nytt, bruk forsknings- og utviklingsmiljøer som NTNU Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg 25


Laste ned ppt "Levanger kommune Allmenn kultur 1 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google