Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014
Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

2 Det skjer mye i Levanger
Idrettskommune med stor aktivitet 38 spillemiddelsøknader i 2013 / 2014 28 ordinære- og 10 nærmiljøsøknader Aktivt idrettsråd Ny skolestruktur Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

3 Prosjekter sentralt i Levanger
Ny u-skole 2015 Røstad aktivitetspark Nesset skole Staups- haugen Judohall Frol OS/ Leirabanen Stadion- parken Levanger fritidspark Fabritius Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

4 Helhet – samhandling Se anleggene i sammenheng
Anleggene skal utfylle hverandre Behov, målgruppe og aktivitet 24/7 Temaplan Folkehelse Økonomisk usikker fremtid Helhet og samhandling Gang- og sykkelveg Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

5 Levanger fritidspark AS (LFP)
Levanger kommune 100 % eier Friidrettsanlegg med lys Kunstgressbane med lys Tennisanlegg, tre baner med lys Treningsfelt, gress 2 sandvolleyballbaner Skateboardrampe Servicebygg Friområder Campingplass Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

6 Videreutvikling LFP Sykkelvelodrom ? Fotballhall ???
Utfordringer - areal Samarbeid - Verdal? Fremdrift Prioritering - Hall Åsen Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

7 Sykkelvelodrom - kort historikk
Velodromen på Levanger stadion berørt ved ny veg til Sykehuset Levanger Planleggingen av en velodrom har foregått i år Det har vært prosjektert flere alternative baner både på Stadion og på LFP Vi arbeider nå med et alternativ på LFP, i samarbeid med IL Sverre og NTFK Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

8 Sykkelvelodrom - behov
Rekrutteringsbane, åpen og allment tilgjengelig NM-standard (÷ sprint) Standardheving i forhold til velodromen som var på Levanger stadion og Prestmoen, Stjørdal Programsatsingsmidler – ,- Utviklingsmidler NTFK RUP-midler? Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

9 Sykkelvelodrom - utfordringer
Bygd få velodromer i Norge Lite kunnskap om sykkelvelodromer Uklare/manglende bestemmelser NCF mangler kompetanse Henviser til velodromarkitekt Schürmann Schürmann utvikler anlegg for ren banesykling etter internasjonal standard Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

10 Sykkelvelodrom - status
Kom i kontakt med NTNU Leder for senter for idrettsanlegg og teknologi, Bjørn Åge Berntsen Mattemiljøet v/ prof. Trond Kvamsdal Eksperter i team Kvamsdal og studentene har i feb-mai jobbet med å optimalisere formen på en velodrom ved hjelp av matematikk Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

11 Sykkelvelodromen - status
Studietur til Belgia, i samarbeid med NCF og Schürmann Mål om å opprette samarbeid mellom NTNU og Schürmann Mål om å opprette samarbeid mellom NTNU og NCF Roeselare Utendørs 166 m 45-47 grader Gent innendørs 250 m 45-47 grader Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

12 Sykkelvelodrom - status etter studietur
Schürmann har ikke spesialiserte dataprogram til alle type baner Schürmann prosjekterer velodromer basert på lang erfaring Schürmann er lite interessert i samarbeid med andre miljøer NCF støtter seg på Schürmann Resultatet ble at vi ønsket å gå videre med NTNU-studentenes metode Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

13 Kravsspesifikasjoner: 250 m Maks dosering 35 grader
Maks hastighet 70 km/t Bredde 6 m Metode: The genetic algorithm Søker etter stadig bedre kurver Resultater: Den beste kurven etter forsøk Motsatt av Schürmann-velodromene IL Sverre og kommunen positiv Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

14 Sykkelvelodrom - vegen videre
Møte med KUD 5. juni Møte med NCF / KUD Kvalitetssikring av resultatene? Utviklingsprosjekt med betongentreprenør som kan få midler fra Innovasjon Norge? Prosjektering og anbud? Åpning til TdT 2015?? Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

15 Stadionparken Skotthyll Lekeområde Gangsti Turn og trim Minivelodrom
Skateanlegg Grusbane, islegging vinterstid Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

16 Video Stadionparken Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

17 Stadionparken, skateanlegg
Behov/ønsker/planer om skateanlegg i 5-10 år ca. 800 m2 Samarbeid med Verdal kommune Felles anbud Ulik utforming Interkommunale anlegg? Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

18 Levanger ungdomsskole
Ny ungdomsskole på Røstad 540 elever Skole og uteanlegg klar til skolestart august 2015 Nærhet til Trønderhallen Aktivitetsanlegg Skal ikke være timeplanbaserte anlegg Skal være åpent og allment tilgjengelig 24/7 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

19 Studietur København Utfordringer mtp samhandling og helhet
Inspirert av Danmark og Oliver Vanges på spillemiddelseminar på Røros i 2013 Studietur med foredrag av Oliver og 2 dagers befaringer Svært nyttig, siste reviderte plan for uteområdet klar like etter studieturen Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

20 Flerbruk / multibaner Terrengformasjoner «Ly og le»
Studietur København Flerbruk / multibaner Terrengformasjoner «Ly og le» Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

21 Uteområdet, Levanger ungdomsskole
Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

22 Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3
Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

23 Røstad aktivitetspark
Samarbeid LK, statsbygg og HINT Åpent for allmennheten Uorganiserte aktiviteter Alle aldersgrupper Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

24 Judohallen i Levanger Levanger judoklubb Eier gamle Frol vgs
Nasjonalt tyngdepunkt Eier gamle Frol vgs Rehabilitering Judohall og klubblokale Regional status Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg

25 Erfaringer…. Helhetlig tankegang
Tidlig kobling mellom landskapsarkitekt og idrettskonsulent Tidlig kobling mellom arbeid med reguleringsplaner og idrettskonsulent Tør å tenke nytt, bruk forsknings- og utviklingsmiljøer som NTNU Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 3. juni 2014 Trønderhallen, Levanger Kjersti Nordberg


Laste ned ppt "Fagsamling spillemiddelordningen Nord-Trøndelag 03. Juni 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google