Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varme senger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varme senger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varme senger

2 Analyse over kritisk masse av varme senger
Skistar Hemsedal ser for seg at følgende prosjekter skal / bør utvikles fremover for å utvikle den alpine attraksjon. Dette er forankret i Skistar sin egen strategi og tar samtidig opp i seg bygda sin oppfatning av vegen videre. Vi har definert investeringsbehovene og hva som må til for å klare å realisere disse: Nedfart sentrum Gondol fra Trøym og opp til Fjellcafeen Øvrige investeringer innenfor det arealet vi i dag driver Hemsedal Skisenter Røggelia Antall varme senger per i dag: 6390 senger. Videre kommer inntektsanalyse med heisomsetning per varm/kald seng og investeringsoversikt og inntektsbehov for å betjene disse.

3 Gjestestruktur skidager
Antall senger Beleggs-grad Alpinfaktor Ant. Belagt seng Salgs-dager Skidager Inntekt (snitt 193,- per skidag) Innt/seng Varme senger Skistar 4800 65% 80% 130 10 448 Varme senger andre 1500 45% 70% 49 140 6 329 Kalde senger 9000 19% 2 672 Caravan, skoler etc 21 000 Dagsbesøk (kjører mer enn 30 km) 55 000 Besøk hos slekt og venner 25 000 SUM Gj.snittsinntekt per varm seng: 9467

4 Utvikling varme senger 2004-2014

5 Nedfart og gondol - årlige driftskostnader
Nedfart sentrum. Investering Rente på investeringen 5% p.a. Gondol: Investering Rente på investeringen 5% p.a. NEDFART TNOK Renter nedfart 500 Tråkk etc 1000 t 950 Div drift 200 Andel skibuss Totalt 1 850 GONDOL TNOK Renter gondol 3 500 Avskrivninger Driftskostn per år 4 300 Totalt 11 300 Nedfart: Dette gir et behov for varme senger: /9467 kr/seng i heisomsetning = 195 nye senger Gondol: Dette gir et behov for varme senger: /9467 kr/seng i heisomsetning = 1195 senger Bare for å realisere nedfart og gondol til sentrum kreves det 1390 nye senger. Nødvendig antall varme senger for å opprettholde dagens nivå + forsvare bygging av nedfart og gondol: senger.

6 INVESTERINGER 20-ÅRS PERSPEKTIV
Nedfart sentrum og gondol ikke medregnet Modernisering og utskiftning av driftsmidler, ikke erstatnings-investeringer som maskiner, kjøretøy etc) i skisenteret i dag. TNOK Snø 50 000 Nedfarter/park 25 000 Heis Maskiner 15 000 Andre reinvesteringer Div eiendom 5 000 Totalt Renter 5% TNOK Avskrivninger TNOK Lønn og vedlikeholdskostnader kommer ikke på da vi skifter ut eksisterende materiell med nytt. Større snøanlegg er automatisert og gir ikke større driftskostnader. Nødvendig antall varme senger for å forsvare ovenstående investeringer: : 9467 kr/seng = 2650 nye varme senger

7 RØGGELIA Estimert investering 300 000 000 NOK Årlige kostnader:
Renter 5% NOK Avskrivninger NOK Driftskostnader NOK Totalt Røggelia /år NOK Nødvendig antall varme senger for å forsvare ovenstående investeringer: : 9467 kr/seng = 3250 nye varme senger

8 Kritisk masse varme senger totalt
Totalt når vi en kritisk masse varme senger på senger Det vil si at volumet varme senger må økes fra dagens nivå med senger, det vil si 760 enheter. I tillegg vet vi at frafallet senger er ca 100/år. Det må i tillegg bygges det samme antallet årlig bare for å opprettholde dagens volum av senger. Vi har ikke hensyntatt utvikling av kalde senger i våre estimater. Man ser også at vi i våre estimater ikke har gjort annet enn å regne på kostnadsdekning av planlagte prosjekter. Vi forholder oss til at prosjektenes lønnsomhet tas i utvikling av kalde senger.

9 Lokalisering av varme senger
Skistar mener at lokalisering av varme senger bør konsentreres om følgende steder: Fra og med dagens Tinden Apartments /Såta, vestover gjennom Fjellandsbyen til og med Rådyrlia. Nordre begrensning er Hemsil. Videre bør området fra og med Veslestølen, gjennom Storelia til og med Skarsnuten holdes varm. Sentrum Trøym med områdene rundt planlagt gondol bør ha en varm andel som gjør det mulig å gi et grunnlag for næringsutvikling i sentrum. Totteskogen (deler utvikles varmt) Baseområdet i Røggelia Holdeskarlia fra Rådyrlia opp til Veslestølen. Nordre begrensning Hemsil (delt varmt/kaldt) Varme senger må lokaliseres med tanke på fremtidens service Suksessfaktor for å lykkes med varme senger Riktig beliggenhet i forhold til attraksjoner som alpinanlegg og service Betingelsesløst ski in/ski out Skistar skal være «høringsinstans» for plassering av nye varme senger

10 Hvor skal gjestene komme fra - og hva er grunnen til at de vil komme?
Økt konkurransekraft gjennom alpin utvikling skal plukke gjester fra øvrige reisemål i Norge og resten av Europa. Markedssatsing mot Øst-Europa slik som Polen og de Baltiske land Fremdeles sterk satsing på primærmarkedene Norge, Danmark, Sverige Utnytte markedsapparatet i Skistar enda sterkere Større variasjon av senger vil gjøre at attraksjonen i det å bo vil øke. Dette ser vi eksempel på i Trysil ved bygging spesielt av MRT i Fageråsen Riktig bygging på riktig sted – høy attraksjonsgrad

11 Utvikling av kalde senger
Skistar mener det er viktig med en ekspansiv politikk også på utvikling av kalde senger. Dette binder opp gjester, gir stamgjester og trofaste ambassadører for Hemsedal. Beliggenhet av nye kalde senger: Grøndalen / langs Grøndalsvegen Fiskum Lykkja-området (fra Gravset og innover) Røggelia Holdeskarlia fra Rådyrlia opp til Veslestølen Holdeskaret Totteskogen Hvilken type kalde senger bør bygges: Enheter på ca m² bør prioriteres i gitte områder som deler av Totteskogen Tettere bygging (større u-grad) bør tillates i gitte områder som deler av Totteskogen Prøve å legge til rette for frivilling utleie En av suksessfaktorene for utbygging av kalde senger er en aktiv varmsengspolitikk. Varme senger holder liv i service og attraksjoner, noe som styrker grunnlaget for kalde senger. Selv kalde gjester ønsker all mulig service og attraksjon.

12 Den største feilen Hemsedal kan gjøre
Etablere varme senger uten å være våkne for «bad planning». Dette vil gi dårlig lønnsomhet i sengene og press på konvertering til kalde. Åpning for konvertering til kalde senger innenfor de områdene vi tidligere har sagt det skal utvikles varme. Vi må tenke areal og ikke alder på eksisterende senger. Slippe til eiendomshaier som kun skal inn og utvikle kalde senger i «varme områder». Dette tjener kun eiendomsutviklerne og ikke Hemsedal. Synlige fordeler ved dagens varmsengspolitikk Befolkningsutviklingen er økende og har vært i flere år. Arbeidsplasser Fire dagligvarebutikker oppe til kl.23 om kvelden med en befolkning på 2200 personer Fem sportsforretninger Hemsedal Skisenter med 50 fast ansatte, 300 på sesong og 450 inkl leietagere/innleide firma Et næringsliv som har styrke til å holde liv i og utvikle felles tiltak slik som langrennsløyper, turstier og andre ikke-kommersielle produkter

13 Effekt sommer Nye om mer varierte senger gir mulighet for nye gjester
Investeringer i alpin som følge av nye senger kan utnyttes om sommeren (gondol) Investeringer i service som følge av nye senger kan utnyttes om sommeren


Laste ned ppt "Varme senger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google