Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varme senger. Analyse over kritisk masse av varme senger Skistar Hemsedal ser for seg at følgende prosjekter skal / bør utvikles fremover for å utvikle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varme senger. Analyse over kritisk masse av varme senger Skistar Hemsedal ser for seg at følgende prosjekter skal / bør utvikles fremover for å utvikle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varme senger

2 Analyse over kritisk masse av varme senger Skistar Hemsedal ser for seg at følgende prosjekter skal / bør utvikles fremover for å utvikle den alpine attraksjon. Dette er forankret i Skistar sin egen strategi og tar samtidig opp i seg bygda sin oppfatning av vegen videre. Vi har definert investeringsbehovene og hva som må til for å klare å realisere disse: -Nedfart sentrum -Gondol fra Trøym og opp til Fjellcafeen -Øvrige investeringer innenfor det arealet vi i dag driver Hemsedal Skisenter -Røggelia Antall varme senger per i dag: 6390 senger. Videre kommer inntektsanalyse med heisomsetning per varm/kald seng og investeringsoversikt og inntektsbehov for å betjene disse.

3 Gjestestruktur skidager Antall senger Beleggs- gradAlpinfaktor Ant. Belagt seng Salgs- dagerSkidager Inntekt (snitt 193,- per skidag) Innt/sen g Varme senger Skistar480065%80% 130259 58450 149 03310 448 Varme senger andre150045%70%80%13049 1409 493 3576 329 Kalde senger900019%80%70%130124 48824 049 8372 672 Caravan, skoler etc21 0004 056 990 Dagsbesøk (kjører mer enn 30 km)55 00010 625 450 Besøk hos slekt og venner25 0004 829 750 SUM 534 212103 204 416 Gj.snittsinntekt per varm seng:9467

4 Utvikling varme senger 2004-2014

5 Nedfart og gondol - årlige driftskostnader NEDFART TNOK Renter nedfart500 Tråkk etc 1000 t950 Div drift200 Andel skibuss200 Totalt1 850 Nedfart: Dette gir et behov for varme senger: 1 850 000/9467 kr/seng i heisomsetning = 195 nye senger Gondol: Dette gir et behov for varme senger: 11 300 000/9467 kr/seng i heisomsetning = 1195 senger Bare for å realisere nedfart og gondol til sentrum kreves det 1390 nye senger. Nødvendig antall varme senger for å opprettholde dagens nivå + forsvare bygging av nedfart og gondol: 7 780 senger. GONDOL TNOK Renter gondol3 500 Avskrivninger3 500 Driftskostn per år4 300 Totalt11 300 Nedfart sentrum. Investering 10 000 000. Rente på investeringen 5% p.a. Gondol: Investering 70 000 000. Rente på investeringen 5% p.a.

6 INVESTERINGER 20-ÅRS PERSPEKTIV TNOK Snø50 000 Nedfarter/park25 000 Heis130 000 Maskiner15 000 Andre reinvesteringer25 000 Div eiendom5 000 Totalt250 000 Renter 5% 12 500 TNOK Avskrivninger 12 500 TNOK Lønn og vedlikeholdskostnader kommer ikke på da vi skifter ut eksisterende materiell med nytt. Større snøanlegg er automatisert og gir ikke større driftskostnader. Nødvendig antall varme senger for å forsvare ovenstående investeringer: 25 000 000 : 9467 kr/seng = 2650 nye varme senger Nedfart sentrum og gondol ikke medregnet Modernisering og utskiftning av driftsmidler, ikke erstatnings- investeringer som maskiner, kjøretøy etc) i skisenteret i dag.

7 RØGGELIA Estimert investering 300 000 000 NOK Årlige kostnader: Renter 5%15 000 000 NOK Avskrivninger 7 500 000 NOK Driftskostnader 8 300 000 NOK Totalt Røggelia /år30 800 000 NOK Nødvendig antall varme senger for å forsvare ovenstående investeringer: 30 800 000 : 9467 kr/seng = 3250 nye varme senger

8 Kritisk masse varme senger totalt Totalt når vi en kritisk masse varme senger på 14000 senger Det vil si at volumet varme senger må økes fra dagens nivå med 7 610 senger, det vil si 760 enheter. I tillegg vet vi at frafallet senger er ca 100/år. Det må i tillegg bygges det samme antallet årlig bare for å opprettholde dagens volum av senger. Vi har ikke hensyntatt utvikling av kalde senger i våre estimater. Man ser også at vi i våre estimater ikke har gjort annet enn å regne på kostnadsdekning av planlagte prosjekter. Vi forholder oss til at prosjektenes lønnsomhet tas i utvikling av kalde senger.

9 Lokalisering av varme senger Skistar mener at lokalisering av varme senger bør konsentreres om følgende steder: -Fra og med dagens Tinden Apartments /Såta, vestover gjennom Fjellandsbyen til og med Rådyrlia. Nordre begrensning er Hemsil. -Videre bør området fra og med Veslestølen, gjennom Storelia til og med Skarsnuten holdes varm. -Sentrum Trøym med områdene rundt planlagt gondol bør ha en varm andel som gjør det mulig å gi et grunnlag for næringsutvikling i sentrum. -Totteskogen (deler utvikles varmt) -Baseområdet i Røggelia -Holdeskarlia fra Rådyrlia opp til Veslestølen. Nordre begrensning Hemsil (delt varmt/kaldt) -Varme senger må lokaliseres med tanke på fremtidens service Suksessfaktor for å lykkes med varme senger -Riktig beliggenhet i forhold til attraksjoner som alpinanlegg og service -Betingelsesløst ski in/ski out -Skistar skal være «høringsinstans» for plassering av nye varme senger

10 Hvor skal gjestene komme fra - og hva er grunnen til at de vil komme? -Økt konkurransekraft gjennom alpin utvikling skal plukke gjester fra øvrige reisemål i Norge og resten av Europa. -Markedssatsing mot Øst-Europa slik som Polen og de Baltiske land -Fremdeles sterk satsing på primærmarkedene Norge, Danmark, Sverige -Utnytte markedsapparatet i Skistar enda sterkere -Større variasjon av senger vil gjøre at attraksjonen i det å bo vil øke. Dette ser vi eksempel på i Trysil ved bygging spesielt av MRT i Fageråsen -Riktig bygging på riktig sted – høy attraksjonsgrad

11 Utvikling av kalde senger Skistar mener det er viktig med en ekspansiv politikk også på utvikling av kalde senger. Dette binder opp gjester, gir stamgjester og trofaste ambassadører for Hemsedal. Beliggenhet av nye kalde senger: -Grøndalen / langs Grøndalsvegen -Fiskum -Lykkja-området (fra Gravset og innover) -Røggelia -Holdeskarlia fra Rådyrlia opp til Veslestølen -Holdeskaret -Totteskogen Hvilken type kalde senger bør bygges: -Enheter på ca 90-120 m² bør prioriteres i gitte områder som deler av Totteskogen -Tettere bygging (større u-grad) bør tillates i gitte områder som deler av Totteskogen -Prøve å legge til rette for frivilling utleie En av suksessfaktorene for utbygging av kalde senger er en aktiv varmsengspolitikk. Varme senger holder liv i service og attraksjoner, noe som styrker grunnlaget for kalde senger. Selv kalde gjester ønsker all mulig service og attraksjon.

12 Den største feilen Hemsedal kan gjøre -Etablere varme senger uten å være våkne for «bad planning». Dette vil gi dårlig lønnsomhet i sengene og press på konvertering til kalde. -Åpning for konvertering til kalde senger innenfor de områdene vi tidligere har sagt det skal utvikles varme. Vi må tenke areal og ikke alder på eksisterende senger. -Slippe til eiendomshaier som kun skal inn og utvikle kalde senger i «varme områder». Dette tjener kun eiendomsutviklerne og ikke Hemsedal. Synlige fordeler ved dagens varmsengspolitikk -Befolkningsutviklingen er økende og har vært i flere år. -Arbeidsplasser -Fire dagligvarebutikker oppe til kl.23 om kvelden med en befolkning på 2200 personer -Fem sportsforretninger -Hemsedal Skisenter med 50 fast ansatte, 300 på sesong og 450 inkl leietagere/innleide firma -Et næringsliv som har styrke til å holde liv i og utvikle felles tiltak slik som langrennsløyper, turstier og andre ikke-kommersielle produkter

13 Effekt sommer -Nye om mer varierte senger gir mulighet for nye gjester -Investeringer i alpin som følge av nye senger kan utnyttes om sommeren (gondol) -Investeringer i service som følge av nye senger kan utnyttes om sommeren


Laste ned ppt "Varme senger. Analyse over kritisk masse av varme senger Skistar Hemsedal ser for seg at følgende prosjekter skal / bør utvikles fremover for å utvikle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google