Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sundvolden – 18.10.2012 ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer” - Utenlandske innsatte – ”utenlandske” - Hva er kommunikasjon? - Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sundvolden – 18.10.2012 ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer” - Utenlandske innsatte – ”utenlandske” - Hva er kommunikasjon? - Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sundvolden – 18.10.2012 ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer” - Utenlandske innsatte – ”utenlandske” - Hva er kommunikasjon? - Hvordan kommunisere? Vellykket kommunikasjon? - Kommunisere - Fasit? Finnes ikke – forståelse av den andre - Kontekst - den historiske og den samtidige - Språk og/kontra virkelighetsoppfatning - Referanserammer for kommunikasjon - Hva er universelt og hva er avhengig av kultur?

2 ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer” Hvordan danner vi våre meninger? Hvordan oppdrar vi barn? Hva er familie for oss? Hva er samfunn for oss? Hva er ”stat” for oss? Hvordan tolker vi hverandres kroppsspråk? Hvordan bearbeider vi informasjon? Hva er grunnlaget for våre forventninger fra andre? Hvordan vet vi om uskrevne lover og regler i samfunnet? Hvordan vet vi hva som er normal/ikke normal, akseptert/ikke akseptert, moralsk/ikke moralsk osv? Hva er språkets rolle i alt dette?

3

4 Det er en skole i Daikondi kommunen i Afghanistan

5 Det er en barneskole i provinsen Badghyss ¤

6 Kommunikasjonsskipet Titanic språk klær utseende gestik. mimikker jus utdanning tro oppdragelse oppfatninger sannheter tradisjoner historie tenkemåte logikk verdier moral verdensbilde uskrevne l og reg.

7 Tverrkulturell kommunikasjon Psykologi Antropologi Pedagogikk Sosiologi Lingvistikk Tverrkulturell kommunikasjon

8

9

10 Prinsipper: 1) Virkelighetsoppfatning Gjøre budskapet forståelig og relevant ut ifra mottakerens virkelighetsbilde 2) Kommunikasjon Forståelse av hva kommunikasjon er sammenlikne diverse kontekster gjøre dem oppmerksomme overfor norske mønstre ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

11 Prinsipper 3) Tankegang Hva bringer mottakeren med seg av oppfatninger om samfunnet og verdier? 4) Identifisering i mest mulig grad trekke paralleller til kjente situasjoner. 5) Selvfølelse Mottakeren bør trekkes inn i samtalen/diskusjonen slik at deres livserfaring og oppfatninger blir verdsatt. Læringen skjer først når mottakerens selvfølelse blir ivaretatt. Å være i forsvarsposisjon hindrer læring. ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

12 Er det noen identifiserbare kjennetegn til forskjellige kulturer? Kan man gruppere kulturene under hovedkategorier mht kommunikasjon/forståelse/læring? ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

13 V- Alder er visdom og de eldre er de viktigste J- Barna er fremtiden, og barna er de viktigste V- Hvert enkelt menneske har klart definerte roller J- Hvert enkelt menneske må skape sin egen rolle V- Familiens og gruppas meninger er viktigst J- Det er positivt å være kritisk og å ha egne tanker og meninger ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

14 V- Barna skal være lydige. De voksne bestemmer J- Dialog og forhandlinger er viktig V- Foreldrene setter få grenser for de små barna J- Foreldrene setter mange grenser for de små barna V- Eldre barn har mange grenser J- Eldre barn får ta egne valg og må være selvstendige ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

15 V- Skarpt skille mellom god og dårlig J- Mange nyanser V- Skam og ære betyr mye J- Skyld og samvittighet betyr mye V- Det er viktig hva familien og samfunnet synes om meg og det jeg gjør J- Det er viktig hva jeg selv synes om meg og det jeg gjør ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

16 ”Hvis spillereglene i kommunikasjonen bestemmes av den ene part alene, vil den annen part automatisk fremstå som ukvalifisert og ressurssvak.” Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker, NOVA ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

17 Noen spørsmål /oppgaver: Hva er universelt da? Hva er dets rolle i kommunikasjon? __________ Hva betyr å være «profesjonell» i den sammenheng? __________ Kontekst: Hva er «den historiske og den samtidige» konteksten? ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer”

18 Kommunikasjonsnøkkel The Lewis Cross Cultural Communication Model

19

20


Laste ned ppt "Sundvolden – 18.10.2012 ”Hvordan gjør vi det – kommunikasjon på tvers av kulturer” - Utenlandske innsatte – ”utenlandske” - Hva er kommunikasjon? - Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google