Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon rev 5.0. Standardsettere Olje og gass bransjen Praktisk utøvende personell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon rev 5.0. Standardsettere Olje og gass bransjen Praktisk utøvende personell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon rev 5.0

2 Standardsettere Olje og gass bransjen Praktisk utøvende personell

3 Hva er CompEx ? CompEx er et sertifisert Ex kurs som er bygget på EN 60079-10-14 og 17 og som dekker alle kravene til opplæring for elektro personell som jobber med Ex Hvem trenger CompEx Personell som skal arbeide med utførelse, reparasjon, og inspeksjon av Ex-utstyr/installasjoner

4 » Hva er kravet til opplæring ? » Forord NEK 420 -14- NEK 420.utg. 4 NEK:2010 » » Kvalifikasjon til personell vedr. reparasjon » » Krav til personell som skal arbeide med utførelse og reparasjon av Ex-utstyr/installasjoner er ikke lenger regulert i FKE (Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk). kravet om dokumentert spesialkompetanse framgår av NEK EN 60079-14,17 og 19, både for ansvarlig utførende og fagarbeideren som skal utføre installasjonen eller reparasjonene. » Den som skal forestå reparasjon av Ex-utstyr skal enten inneha en bransje autorisasjon eller en egen tillatelse fra myndighetene. Den gjennom mange år regulerte ordningen med Nemko er fra 1. september 2007 opphevet og nye krav l forskriftene er under vurdering og er planlagt ferdig til 2011. Nemko kan Inntil videre praktisere den tidligere ordningen på frivillig basis. Kravene som stilles for hvilken og hvordan kompetansen for verksteder skal forståes og praktiseres er beskrevet i NEK 420 del 4. » Kvalifikasjoner for personell som skal drive inspeksjon og tilsyn av anlegg l eksplosjons farlige » områder er anbefalt i NEI< 420 del4 (Ved legg B). » » Norske skip og flyttbare offshore innretninger i Internasjonalt farvann » » Område klassifisering og krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder om bord i » norske skip skal være iht de til enhver tid gjeldende forskrifter for maritime elektriske anlegg. » FME henviser til NEK EN 60079 vedr. utstyr og Installasjoner l eksplosjonsfarlige områder og NEK 410 pkt 2.9 henviser generelt t il NEK EN 60079-14 (NEK 420) og for tankskip spesielt til NEK IEC 60092-502. Dette Innebærer en endring fra tidligere praksis og at tankskip kan områdeklassifiseres (sone inndeles) etter samme prinsipper som for landanlegg, når IMO har godkjent endringen eventuelt med visse tilføyelser på visse skip. » For norskregistrerte flyttbare offshore innretninger gjelder i prinsippet tilsvarende dvs. at IMO MODU code følges i prinsippet for områdeklassifisering, med andre ord NEK IEC 61892- serien ved at del 5 og 7 setter en del spesialkrav rundt faste og flytende offshore innretninger mens normene i NEK 420 ligger generisk i bunnen. Se forøvrig avsnittet under » » Petroleumsvirksomheten på norsk kontinental sokkel » » Innen petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gjelder Oljedirektoratets regelverk under tilsyn av Ptil. Mht krav til områdeklassifisering og krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, viser regelverket til IEC 61892-7 (NEK IEC 61892 -serien) for faste og flytende innretninger. Reglene henviser l del 7 til IMO MODU code og relevante normer IEC 60079- serien vedr. områdeklassifisering, installasjon, inspeksjon og vedlikehold som også Inngår i NEK 420 som del 1, 2 og 3.( hhv. NEK EN 60079-10,14 og17). NEK IEC 61892- part 7 skiller litt på prinsipper for tennkildekontroll i forhold til om det dreier seg om en fast produksjonsplattform /innretning eller om innretningen er flagget i IMO (SD) regimet. Det er her bl.a. forskjell på kravene rundt nedstengning og beskyttelse av tennkilder. »

5 EN 60079-14 vedlegg F F.3 Kompetanse F.3.2 Ansvarlige personer F.3.3 Operatører (utvelgelse og montering ) Ansvarlige personer skal være i stand til å demonstrere sin kompetanse og skaffe bevis på oppnåelse av kunnskapen og tilfredstillelse til ferdighet som er spesifisert i F.2.1 Operatør skal være i stand til å demonstrere sin kompetanse og kunne dokumentere sin kunnskap og tilfredstillelse av kravene til ferdighet som er spesifisert i F.2.2 F.3.4 Designere ( design og utvelgelse ) Designere skal være i stand til å demonstrere sin kompetanse og kunne dokumentere sin kunnskap og oppfyllelse av kravene til ferdighet som er spesifisert i F.2.3 Hva er kravet til dokumentert spesialkompetanse i.h.t Nek 420 ?

6 Oppsummering : For de som jobber med utstyr som er i henhold til Nek 420 er det krav til dokumentert spesial kompetanse. Spesial kompetanse er dokumentert kunnskap og ferdighet. Er vanlig ex grunnkurs tilfredsstillende i.h.t kravene?. Nei, det dokumenterer ikke ferdighetene som er et krav. Tilfredsstiller CompEx kravene til opplæring?. Ja, CompEx dokumentere både teoretisk og praktisk ferdigheter.

7 CompEx® Ex01 – 04 Er bygget på Internasjonal standard for Elektriske installasjoner.

8 holder kurs for personell som er involvert i: Valg, installasjon og inspeksjon av utsyr i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Kurset er basert på IEC Standarder, i hovedsak IEC 60079- 10, 14 og 17, Kompetanse, Validering og Sertifisering av elektro og instrument personell og personell ansvarlig for design av system og løsninger for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

9 CompEx Ex01 – 04 inneholder følgende

10 Kurset er delt opp i en teoretisk del og en praktisk del, og som avsluttes med eksamen av hver del. Undervisning og kurs tilbys på Norsk og Engelsk.

11

12 Varighet: 5 dager. Mandag til Fredag Sertifisering: CompEx® Fagansvarlig: Tor Arne Appfjell Antall deltagere: 10 + 10 deltagere Kursform: Klasserom og verksted Sted: sine lokaler i Forum Jæren, Bryne.

13 er Norges eneste godkjente CompEx® senter ExTek tilbyr følgende kurs: CompEx Ex 01 – 04 CompEx EX F foundation ( grunnleggende ) CompEx EX 12

14 Hjemmeside med bookingportal www.extek.no Besøksadresse: Forum Jæren Hetlandsgata 9 Inngang C, 3 etasje 4340 Bryne 1 minutts gange fra Bryne togstasjon

15 Kurs og Kompetansesenter Forum Jæren 3. etasje Gunstig overnatting med halvpensjon På Jæren Hotell Bryne

16 Ansatte ved kurs og kompetansesenter » Daglig leder: Kjetil Tengesdal » Business Development Manager: Gudveig Elin Undheim » Autorisert instruktør: Tor Arne Appfjell. » Autorisert instruktør: Morten Rosså Eie.

17


Laste ned ppt "Presentasjon rev 5.0. Standardsettere Olje og gass bransjen Praktisk utøvende personell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google