Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring

2 Utfordring for SERVICE- OG Produksjonsbedrifter
Små- og mellomstore service- og produksjonsbedrifter har et økende behov for effektive systemer for å håndtere alle oppgaver i bedriften som kalkulasjon, produksjonsstyring, ressursplanlegging, prosjektstyring, dokumentstyring, sporing, logistikk, kvalitetsstyring og økonomistyring. Dette blir i dag ofte løst ved å bruke forskjellige programmer supplert med regneark. Vår løsning Vi har med bakgrunn i 15 års erfaring med AutoCalc utviklet Zigma360°, som er et komplett verktøy for å håndtere de daglige oppgavene innen CRM, prosjektstyring, produksjonsstyring, service, leie, logistikk, sporing, dokumentstyring, kvalitetsstyring og økonomistyring på alle nivå og gjennom alle faser. All funksjonalitet er 100% integrert til en unik plattform for effektiv datafangst og informasjon i sanntid. Plattformen er laget for internasjonale tilpasninger. .

3 MED ALL FUNKSJONALITET 100% INTEGRERT
VISjON ‘Zigma360° er et komplett og effektivt verktøy for alle bedriftens medarbeidere i det daglige arbeidet. Resultatet fra den enkelte sitt arbeid i form av datainput, dokumenter, transaksjoner og lignende inngår automatisk i Zigma360°’s totale funksjonalitet - som økonomistyring, dokumentasjon, sporing, kvalitetsstyring og analyser. Zigma360° gir komplett oversikt over selskapets kollektive innsats i sann tid.’ ÉN plattform MED ALL FUNKSJONALITET 100% INTEGRERT MPS CRM Timeregistrering HMS HRM Arbeidsordrer PLM BPM Sjekklister Regnskap Sporingslister Sluttdokumentasjon Oppgaver

4 Integrert Virksomhetsstyrinng
Ledelsesoppgaver Strategi, politikk, mål og visjon Organisasjon og ansvar Ledelsesmøter Ledelsesdokumenter Forbedring Kvalitetssystem Prosesser Kartlegging og beskrivelse Input/Output Ytelsesmålinger Dokumentstyring Prosedyrer Instrukser Sjekklister Skjemaer Samsvarsvurdering Avvikshåndtering Avvik og hendelser Tiltak Risikovurdering KPI & analyser Ressurser Ansatte Kompetanse Utstyr Utleie Salg Innleie Innkjøp Tilvirkning Arbeid Fakturering Levering Kunde- krav Tilfreds kunde Team Prosjektledere Kalkulasjon Tilbud Ordre Dokumentasjon Kundekrav og sjekklister Produksjonsledere Arbeidsordrer Material- og operasjonskontroll Bestille innkjøp til prosjekt Gantt planlegger Ressursplanlegger Arbeidere Timeregistrering arbeidsordre Varemottak Material- og sporingslister Sjekklister og avviksmeldinger Levering Kontor & adm Sluttdokumentasjon Inn- og utgående fakturaer Inn- og utgående betalinger Regnskap Rapporter og analyser 100% integrert med ERP - Entreprise Resource Management MPS – Material- og produksjonsstyring CRM – Customer Relation Management SCM – Supply chain Management PLM – Product Lifecycle Management DocM – Document Management EAM – Enterprise Asset Management BPM– Business Process Management EQMS – Enterprise Quality Managem. System Verdikjeden ERP x MPS x CRM x SCM x PLM x DocM Støtteprosesser Økonomi x Regnskap x HRM x EQMS x EAM Måling og analyse BI x Rapportgenerator x Dashboard x Earned Value Analysis

5 Prosjektbasert plattform
Funksjonalitet Prosjektbasert plattform Integrert med Økonomistyring alle nivå Produksjonsstyring Dokumentstyring alle nivå Kvalitetsstyring Sjekklister og oppgaver Planlegger Webportal Mobil Regnskap Avansert kalkulasjon Tracking verktøy og utstyr Flerlager og prosjektlager Inn- og utleie Målebrev og sveiselogg

6 Erp – enterprise resource planning EPM – Enterprise Project management
Zgma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med ERP for å håndtere pris-kalkulasjon, tilbud, ordre, faktura, innkjøp med inngående faktura, reskontro, regnskap, timeregistrering, lagerstyring og alt som hører med i et fullverdig ERP-system. Dokumentstyring, oppgaveplanlegging, MPS, Gantt-planlegger og ressursplanlegging er også 100% integrert mot ERP funkdjonaliteten. EPM – Enterprise Project management Zigma 360° dekker all funksjonalitet som forbindes med EPM. All funksjonalitet er bygget med prosjekt som basis, enten det er salg, innkjøp, avvik, hendelser, kvalitet, leie, vedlikehold eller annet. Ved at alt er laget i samme plattform er det sambruk av alle data. Som for eksempel når en operatør skal starte på en ny operasjon, så kommer automatisk liste over tidligere avvik på dette produktet/operasjonen opp på skjermen, og det kvitteres på elektronisk sjekkliste at disse er gjennomgått. Ledelsen har tilgang til statuser og analyser i sanntid. .

7 CRM – Customer relation management
Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med CRM for å håndtere kunder, leverandører, kontaktpersoner og leads. Alle kan knyttes mot prosjekter og tilhørende dokumentflyt. Prosjekter og dokumenter kan sorteres og filtreres på firma/ kontaktpersoner. Markedsføringsprosjekter for e-post-kampanjer, nyhetsbrev m.m. Lead management med synkronisering mot landingssider og webportal. MPS – Material- og produksjonsstyring Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med MPS. Denne bygger på maskin- og arbeidsressurser som effektivt kan kombineres med materialer og kostnader til kalkyler knyttet til produkter og produktlinjer. Dette gir grunnlag for prisfastsetting og kostnadsanalyser. Videre grunnlag for arbeidsordrer med eventuell justering av kalkyler og deretter innkjøp direkte til prosjekt/arbeidsordre samt plukklister fra lager. MPS brukes for ordreproduksjon, lagerproduksjon, vedlikehold og service- og garantiarbeid. .

8 EQMS – Enterprise Quality management system
Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med EQMS for å håndtere alle krav til kvalitetsstyring og HMS. Integrert med prosjekter, arbeidsordrer og operasjoner har vi avvikshåndtering, sjekklister og dokumentstyring med versjonskontroll. I tillegg har vi egne kvalitetsmoduler som krav med prosedyrer og samsvarsmålinger, uønskede hendelser, risikovurderinger, forbedringstiltak og manualer. HRM – Human Resource Management Zigma360° dekker funksjonalitet som forbindes med HRM. Til den enkelte medarbeider kan du organisere dokumentasjon, kompetanse, avtaler, lønn, opplæring med mer. Produksjonsplanlegger kan velge riktig ressurs ut fra kompetansekrav til den enkelte arbeidsoperasjonen.

9 EAM – Enterprise Asset Management SCM – Supply chain Management
Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med EAM for å håndtere eiendeler. Til den enkelte bygning, maskin, utstyr og immaterielle verdi kan en administrere regnskaps- og skattemessige avskrivninger. I tillegg kan man administrere vedlikehold på de samme ned på det enkelte (bygnings)element. Maskiner og utstyr ned på verktøynivå hentes inn på det enkelte prosjekt med full sporing. Da kan det også beregnes internleie for dette. Alle transaksjoner er 100% integrert mot regnskap. SCM – Supply chain Management Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med SCM. I tillegg til innkjøp til flerlager, kan det kjøpes inn direkte til prosjekt/arbeidsordre i henhold til kalkulerte materialer. Alle materialer kan spores ved charge-, LOT- og serienummer. Ved levering kan det lages sporingsliste som inngår i sluttdokumentasjonen. Alle transaksjoner er 100% integrert til regnskapet som alltid er løpende oppdatert.

10 DocM – Document Management
Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med dokumentstyring. Alle dokumenter med versjonskontroll. Effektive flettedokumenter som kan genereres fra alle moduler og nivåer. Kan synkroniseres mot lokale mapper. Krav til sluttdokumentasjon kan defineres på det enkelte prosjekt / linje / arbeidsordre med fortløpende statusoversikt og automatisk sammensetting til sluttdokument i pdf-format. Synkronisert med e-postsystem for direkte mottak, sending og lagring av vedlegg som dokument i Zigma360°.

11 CALC – Effektiv kost- og priskalkulasjon
Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med kost- og priskalkulasjon. Prinsippet er at alt du kan kalkulere i regneark, skal kunne kalkuleres i Zigma360° – bare mange ganger så effektivt. Kan bygge opp avanserte assembly-kalkyler på artikkel, linje, og arbeidsordrenivå med muligheter for scripting for mer avanserte behov. Kalkyletall vil være budsjettet i analysen som da kan sammenlignes med tilsvarende tall fra virkelig utført. Analysetall på alle nivå fra arbeidsordre, ordre og utvalg på prosjekt og kunder. . NøkkeltallsAnalyse På alle nivåer med Prosjekter Prosjektlinjer Arbeidsordre Budsjett : Tilbud og ordre Planlagt : Arbeidsordre Virkelig : Utført Gjenstående : Planlagt-utført

12 Integrert Gantt- og ressursplanlegger
Zigma360° har Gantt- og ressursplanlegger som er direkte knyttet til prosjekt/ prosjektlinjer/ arbeidsordre/ operasjoner / ressurser. Kan planlegge ut fra ledig kapasistet på den enkelte ressurs / ressursgruppe. Alle data er i sanntid og blir løpende oppdatert ved timeregistrering på den enkelte operasjon. Planleggingsseksjoner Prosjektvisning Prosjekter Prosjektlinjer Arbeidsordrer Operasjoner Ressursgrupper/ Ressurser Ikke tildelte operasjoner Ressursvisning Histogram Assigned to properties of Project Projects Project lines Work Orders Operations Resource groups / Resources Planlegg på Ressursgrupper Ressurser Teammedlemmer Dra og dropp funksjon Automatisk kalkulering av kapasitet Etter kapasitet på ressurser på skiftplan Mellom Tidligste dato / Forfallsdato Kalkuert Start dato / Sluttdato Markerer Over dato med farger ‘Just in time’ eller ‘As soon as possible’ Arbeidslister på hver Ressursgruppe Ressurs Team - Sprint

13 Zigma360° har Gantt- og ressursplanlegger som er direkte knyttet til prosjekt/ prosjektlinjer/ arbeidsordre/ operasjoner / ressurser. Kan planlegge ut fra ledig.

14 Enkel registrering for arbeidere
Zigma360° gir den enkelte ressurs tilgang til aktuelle arbeids- og operasjonslister som vedkommende kan plukke materialer og registrere timer imot. Dette kan være en egen skjerm i produksjonshall eller bruk av mobiltelefon. Mobil PC Registrer Oppdaterer Tid og status Timelister, Lønn, Arbeidsordrer, WIP (i arbeid), Analyser Arbeidlister på Operasjoner Oppgaver Sjekklister Plukka materialer og eiendeler Plukklister, Lager, WIP (i arbeid) Mottatte materialer og eiendeler Leveringssedler, Lager, WIP (i arbeid) Levert Pakksedler, Prosjektlinjer Prosjekt Arbeidsordre Operasjon Sporing og dokumentasjon LOTS, Sporingslister, Sveiselogger, Målebrev Avvik Avvik, WorkFlow, Avviksliste med ansvarlig

15 Integrert WEBPORTAL Zigma360° kan kobles mot Zigma360° Web Portal der kunder og leverandører kan se sine egne prosjekt med tilhørende dokumenter. Dette kan være salgsprosjekt, service prosjekt eller andre. Kunder kan kommentere dokumenter i tillegg til å registrere nye forespørsler / ordrer med oppslag i artikkelregister. På denne måten har kunder tilgang til all dokumentasjon til egne prosjekt. I stedet for å sende dokumenter som vedlegg på mail, kan en bare sende link til dokumentet. Bransjeløsninger Zigma360° har service- og produksjonsbedrifter som målgruppe. Dette kan være innen maskinering, mekanisk, service, utleie, prosjektering, entrepenør, bygg med mer. Tilpasning til den enkelte bedrift gjøres i hovedsak i oppbygging av kalkylemaler, bruken av prosjekttyper og prosjektlinjer som kan være summeringslinjer, servicelinjer, produktlinjer med tilhørende kalkyler med mer. Om behov kan kalkyler kombineres med scripting.

16 AutoCalc AS info@zigma360.no Tel: 62 11 72 05
Teknisk løsning Zigma360° bruker Microsoft SQL Server og er programmert i .net med et moderne grensesnitt. Programmet kan installeres på Mikrosoft Azure Cloud eller egen lokal server. Microsoft Azure Cloud Lisensiering Denne er enkel å installere og drifte da det kun trengs installasjon på klienten med oppkobling til server på Azzure Cloud. Sikkerhet til drift blir ivaretatt av Microsoft med tilsyn fra våre dataeksperter. SaaS Ingen kjøpspris eller bindingstid Betal for antall brukere og funksjonalitet per måned Juster lisens etter behov Lisens funksjonalitet ERP Produksjonsstyring Ressursplanlegger Avvikshåndtering Eiendels administrasjon Mobiltelefon Web portal Målebrev og sveiselogg Lokal server Denne krever egen eller innleid ekspertise til å installere og drifte serveren med hensyn til oppetid, skalering og sikkerhetskopiering. AutoCalc AS Tel:


Laste ned ppt "VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google