Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring

2 Vår løsning UTFORDRING FOR SERVICE- OG PRODUKSJONSBEDRIFTER Små- og mellomstore service- og produksjonsbedrifter har et økende behov for effektive systemer for å håndtere alle oppgaver i bedriften som kalkulasjon, produksjonsstyring, ressursplanlegging, prosjektstyring, dokumentstyring, sporing, logistikk, kvalitetsstyring og økonomistyring. Dette blir i dag ofte løst ved å bruke forskjellige programmer supplert med regneark. Vi har med bakgrunn i 15 års erfaring med AutoCalc utviklet Zigma360°, som er et komplett verktøy for å håndtere de daglige oppgavene innen CRM, prosjektstyring, produksjonsstyring, service, leie, logistikk, sporing, dokumentstyring, kvalitetsstyring og økonomistyring på alle nivå og gjennom alle faser. All funksjonalitet er 100% integrert til en unik plattform for effektiv datafangst og informasjon i sanntid. Plattformen er laget for internasjonale tilpasninger..

3 VISJON ‘Zigma360° er et komplett og effektivt verktøy for alle bedriftens medarbeidere i det daglige arbeidet. Resultatet fra den enkelte sitt arbeid i form av datainput, dokumenter, transaksjoner og lignende inngår automatisk i Zigma360°’s totale funksjonalitet - som økonomistyring, dokumentasjon, sporing, kvalitetsstyring og analyser. Zigma360° gir komplett oversikt over selskapets kollektive innsats i sann tid.’ ÉN plattform MED ALL FUNKSJONALITET 100% INTEGRERT MPSERP CRM Timeregistrering Doc HMS QA HRM Arbeidsordrer EAM PLM SCM BPM Sjekklister CALC Sporingslister Sluttdokumentasjon Regnskap Oppgaver

4 INTEGRERT VIRKSOMHETSSTYRINNG Prosesser Kartlegging og beskrivelse Input/Output Ytelsesmålinger Dokumentstyring Prosedyrer Instrukser Sjekklister Skjemaer Samsvarsvurdering Avvikshåndtering Avvik og hendelser Tiltak Risikovurdering KPI & analyser Ressurser Ansatte Kompetanse Utstyr Salg Utleie Innkjøp Innleie Tilvirkning Arbeid Levering Fakturering Kunde- krav Ledelsesoppgaver Tilfreds kunde Strategi, politikk, mål og visjon Organisasjon og ansvar LedelsesmøterLedelsesdokumenterForbedring ERP x MPS x CRM x SCM x PLM x DocM Verdikjeden Økonomi x Regnskap x HRM x EQMS x EAM Støtteprosesser BI x Rapportgenerator x Dashboard x Earned Value Analysis Måling og analyse Prosjektledere Kalkulasjon Tilbud Ordre Dokumentasjon Kundekrav og sjekklister Produksjonsledere Arbeidsordrer Material- og operasjonskontroll Bestille innkjøp til prosjekt Gantt planlegger Ressursplanlegger Arbeidere Timeregistrering arbeidsordre Varemottak Material- og sporingslister Sjekklister og avviksmeldinger Levering Kontor & adm Sluttdokumentasjon Inn- og utgående fakturaer Inn- og utgående betalinger Regnskap Rapporter og analyser 100% integrert med ERP - Entreprise Resource Management MPS – Material- og produksjonsstyring CRM – Customer Relation Management SCM – Supply chain Management PLM – Product Lifecycle Management DocM – Document Management EAM – Enterprise Asset Management BPM– Business Process Management EQMS – Enterprise Quality Managem. System Team Kvalitetssystem

5 FUNKSJONALITET Prosjektbasert plattform Integrert med Integrert med Økonomistyring alle nivå Økonomistyring alle nivå Produksjonsstyring Produksjonsstyring Dokumentstyring alle nivå Dokumentstyring alle nivå Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring Sjekklister og oppgaver Sjekklister og oppgaver Planlegger Planlegger Webportal Webportal Email Email Mobil Mobil Regnskap Regnskap Tracking verktøy og utstyr Inn- og utleie Avansert kalkulasjon Flerlager og prosjektlager Målebrev og sveiselogg

6 Zigma 360° dekker all funksjonalitet som forbindes med EPM. All funksjonalitet er bygget med prosjekt som basis, enten det er salg, innkjøp, avvik, hendelser, kvalitet, leie, vedlikehold eller annet. Ved at alt er laget i samme plattform er det sambruk av alle data. Som for eksempel når en operatør skal starte på en ny operasjon, så kommer automatisk liste over tidligere avvik på dette produktet/operasjonen opp på skjermen, og det kvitteres på elektronisk sjekkliste at disse er gjennomgått. Ledelsen har tilgang til statuser og analyser i sanntid.. Zgma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med ERP for å håndtere pris- kalkulasjon, tilbud, ordre, faktura, innkjøp med inngående faktura, reskontro, regnskap, timeregistrering, lagerstyring og alt som hører med i et fullverdig ERP-system. Dokumentstyring, oppgaveplanlegging, MPS, Gantt-planlegger og ressursplanlegging er også 100% integrert mot ERP funkdjonaliteten. EPM – ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT ERP – ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

7 Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med CRM for å håndtere kunder, leverandører, kontaktpersoner og leads. Alle kan knyttes mot prosjekter og tilhørende dokumentflyt. Prosjekter og dokumenter kan sorteres og filtreres på firma/ kontaktpersoner. Markedsføringsprosjekter for e-post-kampanjer, nyhetsbrev m.m. Lead management med synkronisering mot landingssider og webportal. Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med MPS. Denne bygger på maskin- og arbeidsressurser som effektivt kan kombineres med materialer og kostnader til kalkyler knyttet til produkter og produktlinjer. Dette gir grunnlag for prisfastsetting og kostnadsanalyser. Videre grunnlag for arbeidsordrer med eventuell justering av kalkyler og deretter innkjøp direkte til prosjekt/arbeidsordre samt plukklister fra lager. MPS brukes for ordreproduksjon, lagerproduksjon, vedlikehold og service- og garantiarbeid.. MPS – MATERIAL- OG PRODUKSJONSSTYRING CRM – CUSTOMER RELATION MANAGEMENT

8 Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med EQMS for å håndtere alle krav til kvalitetsstyring og HMS. Integrert med prosjekter, arbeidsordrer og operasjoner har vi avvikshåndtering, sjekklister og dokumentstyring med versjonskontroll. I tillegg har vi egne kvalitetsmoduler som krav med prosedyrer og samsvarsmålinger, uønskede hendelser, risikovurderinger, forbedringstiltak og manualer. Zigma360° dekker funksjonalitet som forbindes med HRM. Til den enkelte medarbeider kan du organisere dokumentasjon, kompetanse, avtaler, lønn, opplæring med mer. Produksjonsplanlegger kan velge riktig ressurs ut fra kompetansekrav til den enkelte arbeidsoperasjonen. HRM – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT EQMS – ENTERPRISE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

9 Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med EAM for å håndtere eiendeler. Til den enkelte bygning, maskin, utstyr og immaterielle verdi kan en administrere regnskaps- og skattemessige avskrivninger. I tillegg kan man administrere vedlikehold på de samme ned på det enkelte (bygnings)element. Maskiner og utstyr ned på verktøynivå hentes inn på det enkelte prosjekt med full sporing. Da kan det også beregnes internleie for dette. Alle transaksjoner er 100% integrert mot regnskap. Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med SCM. I tillegg til innkjøp til flerlager, kan det kjøpes inn direkte til prosjekt/arbeidsordre i henhold til kalkulerte materialer. Alle materialer kan spores ved charge-, LOT- og serienummer. Ved levering kan det lages sporingsliste som inngår i sluttdokumentasjonen. Alle transaksjoner er 100% integrert til regnskapet som alltid er løpende oppdatert. SCM – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EAM – ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

10 Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med dokumentstyring. Alle dokumenter med versjonskontroll. Effektive flettedokumenter som kan genereres fra alle moduler og nivåer. Kan synkroniseres mot lokale mapper. Krav til sluttdokumentasjon kan defineres på det enkelte prosjekt / linje / arbeidsordre med fortløpende statusoversikt og automatisk sammensetting til sluttdokument i pdf-format. Synkronisert med e-postsystem for direkte mottak, sending og lagring av vedlegg som dokument i Zigma360°. DOCM – DOCUMENT MANAGEMENT

11 Zigma360° dekker all funksjonalitet som forbindes med kost- og priskalkulasjon. Prinsippet er at alt du kan kalkulere i regneark, skal kunne kalkuleres i Zigma360° – bare mange ganger så effektivt. Kan bygge opp avanserte assembly-kalkyler på artikkel, linje, og arbeidsordrenivå med muligheter for scripting for mer avanserte behov. Kalkyletall vil være budsjettet i analysen som da kan sammenlignes med tilsvarende tall fra virkelig utført. Analysetall på alle nivå fra arbeidsordre, ordre og utvalg på prosjekt og kunder.. CALC – EFFEKTIV KOST- OG PRISKALKULASJON På alle nivåer med Prosjekter Prosjektlinjer Arbeidsordre På alle nivåer med Prosjekter Prosjektlinjer Arbeidsordre Budsjett : Tilbud og ordre Planlagt : Arbeidsordre Virkelig : Utført Gjenstående : Planlagt-utført NØKKELTALLSANALYSE

12 Zigma360° har Gantt- og ressursplanlegger som er direkte knyttet til prosjekt/ prosjektlinjer/ arbeidsordre/ operasjoner / ressurser. Kan planlegge ut fra ledig kapasistet på den enkelte ressurs / ressursgruppe. Alle data er i sanntid og blir løpende oppdatert ved timeregistrering på den enkelte operasjon. INTEGRERT GANTT- OG RESSURSPLANLEGGER Planlegg på Ressursgrupper Ressurser Teammedlemmer Dra og dropp funksjon Planleggingsseksjoner Prosjektvisning Prosjekter Prosjektlinjer Arbeidsordrer Operasjoner Ressursgrupper/ Ressurser Ikke tildelte operasjoner Ressursvisning Histogram Assigned to properties of Project Projects Project lines Work Orders Operations Resource groups / Resources Arbeidslister på hver Ressursgruppe Ressurs Team - Sprint Automatisk kalkulering av kapasitet Etter kapasitet på ressurser på skiftplan Mellom Tidligste dato / Forfallsdato Kalkuert Start dato / Sluttdato Markerer Over dato med farger ‘Just in time’ eller ‘As soon as possible’

13 Zigma360° har Gantt- og ressursplanlegger som er direkte knyttet til prosjekt/ prosjektlinjer/ arbeidsordre/ operasjoner / ressurser. Kan planlegge ut fra ledig.

14 Zigma360° gir den enkelte ressurs tilgang til aktuelle arbeids- og operasjonslister som vedkommende kan plukke materialer og registrere timer imot. Dette kan være en egen skjerm i produksjonshall eller bruk av mobiltelefon. ENKEL REGISTRERING FOR ARBEIDERE Arbeidlister på Operasjoner Oppgaver Sjekklister Arbeidlister på Operasjoner Oppgaver Sjekklister Levert Mobil PC Mottatte materialer og eiendeler Tid og status Plukka materialer og eiendeler Registrer Prosjekt Arbeidsordre Operasjon Prosjekt Arbeidsordre Operasjon Sporing og dokumentasjon Oppdaterer Timelister, Lønn, Arbeidsordrer, WIP (i arbeid), Analyser Avvik Plukklister, Lager, WIP (i arbeid) Leveringssedler, Lager, WIP (i arbeid) Pakksedler, Prosjektlinjer LOTS, Sporingslister, Sveiselogger, Målebrev Avvik, WorkFlow, Avviksliste med ansvarlig

15 Zigma360° kan kobles mot Zigma360° Web Portal der kunder og leverandører kan se sine egne prosjekt med tilhørende dokumenter. Dette kan være salgsprosjekt, service prosjekt eller andre. Kunder kan kommentere dokumenter i tillegg til å registrere nye forespørsler / ordrer med oppslag i artikkelregister. På denne måten har kunder tilgang til all dokumentasjon til egne prosjekt. I stedet for å sende dokumenter som vedlegg på mail, kan en bare sende link til dokumentet. INTEGRERT WEBPORTAL Zigma360° har service- og produksjonsbedrifter som målgruppe. Dette kan være innen maskinering, mekanisk, service, utleie, prosjektering, entrepenør, bygg med mer. Tilpasning til den enkelte bedrift gjøres i hovedsak i oppbygging av kalkylemaler, bruken av prosjekttyper og prosjektlinjer som kan være summeringslinjer, servicelinjer, produktlinjer med tilhørende kalkyler med mer. Om behov kan kalkyler kombineres med scripting. BRANSJELØSNINGER

16 Zigma360° bruker Microsoft SQL Server og er programmert i.net med et moderne grensesnitt. Programmet kan installeres på Mikrosoft Azure Cloud eller egen lokal server. TEKNISK LØSNING SaaS Ingen kjøpspris eller bindingstid Betal for antall brukere og funksjonalitet per måned Juster lisens etter behov Lisens funksjonalitet ERP Produksjonsstyring Ressursplanlegger Avvikshåndtering Eiendels administrasjon Mobiltelefon Web portal Målebrev og sveiselogg AutoCalc AS info@zigma360.no Tel: 62 11 72 05 info@zigma360.no Microsoft Azure Cloud Lokal server Denne er enkel å installere og drifte da det kun trengs installasjon på klienten med oppkobling til server på Azzure Cloud. Sikkerhet til drift blir ivaretatt av Microsoft med tilsyn fra våre dataeksperter. Denne krever egen eller innleid ekspertise til å installere og drifte serveren med hensyn til oppetid, skalering og sikkerhetskopiering. Lisensiering


Laste ned ppt "VIRKSOMHETSSTYRING X Salgsstyring X Innkjøpsstyring X Produksjonsstyring X Dokumentstyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google