Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles studieadministrativt tjenestesenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles studieadministrativt tjenestesenter
NPH 13. oktober 2014

2 Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14. februar i år å opprette Felles studieadministrativt tjenestesenter med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-4, fjerde ledd. Sekretariatet for Felles studentsystem, Samordna opptak og Universitetet i Oslos Seksjon for utvikling av nasjonale tjenester ved USIT inngår i det nye tjenestesenteret.

3 Formål Felles studieadministrativt tjenestesenter skal forvalte, utvikle, vedlikeholde og drifte studieadministrative systemer og tjenester til norske universiteter og høgskoler (brukerne). Systemene og tjenestene skal bidra til mest mulig effektiv og korrekt studieadministrasjon. Det samordnede opptaket utgjør en viktig del av de studieadministrative systemene og tjenestene. De nasjonale fellesløsningene som utvikles skal bidra til sammenheng og helhet i institusjonenes studieadministrasjon

4 Organisering §1.4 (4) - foretak Vedtekter fastsatt av KD
Styre oppnevnt av KD Administrativt tilknyttet UiO

5 Forholdet til UiO UHL §1-4(4)
Departementet kan i samråd med institusjonen legge driften av en nasjonal fellesoppgave til en bestemt institusjon, uten at institusjonens egne styringsorgan har ansvaret for den faglige virksomheten. UiOs rolle: Arbeidsgiveransvar Lokaler, infrastruktur og utstyr

6 Styring og ledelse Daglig leder – direktør
Konstituert direktør Grete Christina (Tina) Lingjærde til Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 29. september

7 Styring og ledelse Styre Christen Soleim (avdelingsdirektør UiB) leder
Heidi Adolfsen (studiedirektør UiT) nestelede Gunnar Bendheim (studiedirektør HiST) Marianne Øhrn Johannesen (leder studentservice UiA) Kjetil Solvik (studiesjef NMH) Hogne Ulla (student oppnevnt av NSO) Richard Edvin Borge (ansattrepresentant) Vara Heidrun Hole (adm. og org. Direktør Westerdals Høgskole AS) Anne Ringen Pedersen (leder studentservice UiN) Anne Kathrine F Haugen (vara for de ansatte) Vara for studentene (ikke avklart)

8 Budsjett Inntekter Kostnader Bidrag fra KD ca: - 34 000 000
Kontingenter og driftsinntekter ca: Kostnader Lønn ca: Drift og investeringer ca:

9 Leveranser (systemer og tjenester)
Forvalte, vedlikeholde, drifte og utvikle studieadministrative tjenester og systemer Ivareta sekretariatsfunksjoner for de nasjonale klagenemdene for opptaks- og studentsaker

10 Samordningsoppgaver Sikre mest mulig effektiv og korrekt studieadministrasjon for brukerne – universiteter og høgskoler Være bindeledd mellom institusjonene Sikre brukermedvirkning Bidra til standardisering, effektivisering og kvalitetssikring Bidra til utvikling og spredning av rapporter og statistikk

11 Organisasjonen SO – 30 faste årsverk Studieadministrative forvaltningstjenester: Samordning av opptak til grunnutdanninger, vurderingssaker, forskriftsarbeid, NVB, Felles klagenemd, Skikkethetsregisteret FS - 4 årsverk Samarbeidstiltaket FS Drift og forvaltning av FS; RUST, NAG SUN – 52 faste årsverk Utvikling av store administrative informasjonssystemer for forsknings- og utdanningssektoren i Norge FS, Cristin, DV, SO, ITAR, STAR

12

13 Hvor skal vi hen Øke digital støtte for studentmobilitetet og internasjonalisering Bygge infrastruktur innland og utenlands (integrasjon) Støtte digitalisering og forenkling av prosesser (eksamensprosessen, generell saksflyt) Støtte digitalisering av dokumenter(vitnemål karakterutskrifter)


Laste ned ppt "Felles studieadministrativt tjenestesenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google