Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betydningen av et godt øvingsbilde Elevens alder/ut- viklingsnivå Elevens ferdighetsnivå Aktivitetens egenart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betydningen av et godt øvingsbilde Elevens alder/ut- viklingsnivå Elevens ferdighetsnivå Aktivitetens egenart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betydningen av et godt øvingsbilde Elevens alder/ut- viklingsnivå Elevens ferdighetsnivå Aktivitetens egenart

2 Det omvendte U-prinsipp ved ulike oppgaver Jan Emil Ellingsen

3 Betydningen av målsetting i forhold til læring/prestasjon Jan Emil Ellingsen

4 Mental trening og motorisk læring Jan Emil Ellingsen

5 Mental trening og motorisk læring Tid/treningsmengde Læringseffekt/ prestasjon Læringsplatå Mental trening Effekt av mental trening Fig. Læringskurve. Effekten av mental trening på læring av bevegelser Fysiologiske fakt. Psykologiske fakt Jan Emil Ellingsen

6 Stadier ved motorisk læring (1) Tilvenning-/orienteringGrovkoordineringFinkoordineringAutomatisering Tilpasning til ulike situasjoner Jan Emil Ellingsen

7 Stadier ved motorisk læring (2) Fitt`s 3-stegs prosess/teori Det verbalt-kognitive stadiet Det verbalt-kognitive stadiet Det motorisk-assosiative Det motorisk-assosiative stadiet stadiet Automatiseringsstadiet Automatiseringsstadiet (Det autonome stadiet) (Det autonome stadiet) Jan Emil Ellingsen

8 Automatisering av bevegelser AB Syklogram (avtegning av bevegelsesbane) fra kipp i skranke. A) Lavt automatiseringsnivå B) Høyt automatiseringsnivå (Rudik, 1963) Jan Emil Ellingsen

9 Motorisk læring: Ulikheter i konsentrasjonsretning mellom dyktige utøvere og nybegynnere A B C D A - indikerer utøver på høyt nivå, bevegelsene er godt automatisert D - indikerer utøver på lavt nivå, tidlig innlæringsfase Jan Emil Ellingsen

10 Konsolideringsperiodens betydning for læringen LÆRING VÅKEN AKT. LÆRING VÅKEN AKT. SØVN GJENL. SØVN Spart ved gjenlæring 82% 64% 86% 59% Gr. 1(N=26) Gr. 2(N=26) Gr. 3(N=18) Gr. 4(N=16) (Etter Mc Gaugh og Hostetter 1961) Jan Emil Ellingsen

11 Konsentrert kontra spredt øvelse (1) En utøver som utfører en bestemt beveglese korrekt hver gang hun gjør den, vil ha større treningsutbytte enn den utøver som utfører bevegelsen dobbelt så mange ganger, men bare halvparten av gangene korrekt. Fordelt trening gir vanligvis bedre læringseffekt og bedre prestasjon enn konsentrert trening Korte treningsøkter gir vanligvis bedre læring enn lange treningsøkter (Oxendine 1968) Jan Emil Ellingsen

12 Konsentrert kontra spredt øvelse (2) Ferdigheter lært over en lengre periode huskes bedre enn ferdigheter lært over en kortere periode (med samme treningsmengde) Teknisk trening med lav motivasjon kan virke mot sin hensikt (Jfr.den omv.U-kurve) På høyere ferdighetsnivåer kan utøveren dra nytte av mer konsentrert teknisk trening enn på lavere ferdighetsnivåer Eldre barn tåler mer teknisk trening enn yngre barn Lagidretter kan trenes mer konsentrert enn individuelle idretter, da utøveren vanligvis får naturlige pauser innlagt (Oxendine 1968) Jan Emil Ellingsen

13 Overføring av læring Overføring av læring innebærer at kunnskaper og ferdigheter overføres helt eller delvis fra en situasjon til en annen situasjon (Jan Emil Ellingsen 2008) Jan Emil Ellingsen

14 Overføring av læring Proaktiv overføring Retroaktiv overføring Negativ overføring-interferens Proaktiv hemning Retroaktiv hemning Jan Emil Ellingsen

15 Teorier om overføring av læring FormaldanningsteoriAssosiasjonsteorier (S1-R1), (S2-R1) eller (S1-R2) (S1-R1), (S2-R1) eller (S1-R2) Identiske komponenter Overføring av prinsipper Bilateral overføring Skaggs-Robinson`s hypotese Jan Emil Ellingsen

16 Skaggs-Robinsons hypotese Positiv overføring Negativ overføring - interferens Ingen overføring Identiske”Tilsynelatende like”Fullstendig ulike Jan Emil Ellingsen

17 Karakteristika ved optimal læring Kort innlæringsperiode Liten glemsel Stor grad av overføring (til andre læringssituasjoner) Jan Emil Ellingsen

18 Motorisk utvikling Motorisk utvikling er utviklingen av sansemotoriske organer og funksjoner helt fra fostertiden og til slutten av barne- og ungdomsårene (Moen/Sivertsen: Skritt for skritt 1998) Jan E. Ellingsen

19 Motorisk utvikling Fig.: Snitt gjenom hjernebarken hos nyfødt og toåring. Moen/Sivertsen: Skritt for skritt Jan E. Ellingsen

20 Motorisk utvikling Utvikling av hopp m/parallelle ben. (Hellebrandt og Rarick, 1961) Jan E. Ellingsen

21 Modenhetsutvikling og ferdighetstrening Jan E. Ellingsen

22 Motorisk utvikling Etter Moen/Sivertsen Jan E. Ellingsen


Laste ned ppt "Betydningen av et godt øvingsbilde Elevens alder/ut- viklingsnivå Elevens ferdighetsnivå Aktivitetens egenart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google