Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Replace this text with file name1 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Fleksibel arbeidsflyt og interaktive modeller Håvard D. Jørgensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Replace this text with file name1 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Fleksibel arbeidsflyt og interaktive modeller Håvard D. Jørgensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Replace this text with file name1 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Fleksibel arbeidsflyt og interaktive modeller Håvard D. Jørgensen Stipendiat, IDI, NTNU Forsker, SINTEF Oslo hdj@sintef.no

2 2 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Oversikt over forelesningen Introduksjon til arbeidsflyt (Carlsen) Klassifisering av arbeidsflyt Workflow Management Coalition - standardisering Modellering av arbeidsflyt Emergent arbeidsflyt (Jørgensen, Carlsen) Interaktive modeller (Krogstie, Jørgensen, Lillehagen)

3 3 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Klassifisering av arbeidsflyt Tradisjonelle Abbot og Sarin (1994) Mail vs. database-drevet Design vs. runtime Dokument vs. prosessorientert Silver (1994)

4 4 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Klassifisering av arbeidsflyt Ader og Marshak Produksjonsorientert Formell, lite variasjon, høy kontroll, ytelse Saksbehandling bank & finans Administrativ Veldefinerte adm. prosedyrer, ytelse mindre viktig Reiseregninger, innkjøp... Kollaborativ Mindre rigide prosedyrer, samarbeids-støtte Felles strukturert dokumentutarbeidelse Ad-hoc Ingen forhåndsdefinert prosedyre; instans-spesifikk Kjapp bruker-definering av ruting og arbeidstrinn

5 5 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Klassifisering av arbeidsflyt Derek Miers, Process Product Watch 1) 3 organisasjons-dimensjoner...

6 6 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Klassifisering av arbeidsflyt Derek Miers, Process Product Watch 2).. overlagret 3 teknologi-dimensjoner

7 7 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Klassifisering av arbeidsflyt Oppsummering Produksjonsorientert vs. Ad-hoc Viktigste skille-linjen; samfaller ofte med: Statisk vs. Dynamisk Statisk har adskilt buildtime / runtime  Prosessmodellen kan ikke endres under utførelse Dynamisk arbeidsflyt  Prosessmodell kan endres og detaljeres under utførelse Virksomhets- vs. Arbeidsgruppe-orientering Trenger ikke være noen motsetning!  “Rutiner” kan ha “vage deler”  Ulike aktører har ulike endrings-rettigheter

8 8 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 WfMC Workflow Management Coalition Leverandører, konsulenter, etc. Terminologi Referansemodell for arbeidsflyt-systemer, grensesnitt (APIer) Interoperabilitet På tvers av tekniske løsninger  (leverandør-uavhengighet) Mellom organisasjoner Videreført i OMG

9 9 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 WfMC Generisk produktstruktur

10 10 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 WfMC Terminologi

11 11 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 WfMC Referansemodell

12 12 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 WfMC Kritikk Standardiseringsarbeidet går sent Fokus på produksjonsorientert arbeidsflyt Markedsdominans Felles, generisk prosess meta-modell vanskelig Synes opptatt av “automatisering”

13 13 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Modellering av arbeidsflyt Ulike tilnærminger... Tradisjonell, transformasjonsorientert IPO: Input-Process-Output (f.eks APM, DFD, IDEF0) Talehandlingsbasert Koordinering gjennom samtaler Rolle-modellering RIN og RAD; sistnevnte brukt i BPR System-tenkning / System-dynamikk Analyse, simulering Føringsbaserte representasjoner Constraints Programmeringsspråk UML

14 14 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Prosesser er transformasjoner Arbeidsnedbryting Sekvens Flyt av hva?

15 15 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Prosesser er forhandling

16 16 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 IPO vs. Talehandling Sammenlikning (Center et al., 1993)

17 17 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Prosesser er interaksjon mellom roller Role Activity Diagrams Role Interaction Nets UML Activity Diagrams with swimlanes Administrative prosesser

18 18 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Prosesser er styrt av rammebetingelser Milepæler Kostnader Leveranse-spesifikasjon Tilgjengelige ressurser Avhengigheter mellom oppgaver A før B  A slutter før B starter?  A slutter før B slutter?  A starter før B? Regler, formell logikk, ikke visuelle modeller

19 19 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Prosesser er vekselvirkninger Ikke lineær kausalitet Holistisk: alt henger sammen med alt Analyse Anvendt på software engineering

20 20 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Trender Embedded workflow Arbeidsflyt som komponent i større system (ERP, eBusiness) Kunnskapsforvaltning Prosessmodeller er kunnskap om hvordan vi jobber E-business Sikkert, enkelt Case management (CRM) Veldefinerte steg, fleksibel rekkefølge Emergent workflow

21 Emergent Workflow: Integrated Planning and Performance of Process Instances

22 Kunnskapsintensiv virksomhet Prosjekt: Unik, ad-hoc arbeidsprosess Skiftende omgivelser, rammer, kunder og konkurrenter Uklare krav og behov Skreddersydd for hver kunde, ikke hyllevarer Arbeidere med høyt kunnskapsnivå Desentralisert beslutningstaking, autonomi Informasjonsgrunnlaget er ustrukturert, og gir rom for flere tolkninger Organisasjoner som kan være spredt i tid og rom

23 23 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Arbeidsflyt Hel eller delvis automatisering av en forretningsprosess, hvor dokumenter, informasjon eller oppgaver sendes fra en deltaker til en annen, etter en mengde prosedyrer [WfMC] Tradisjonelt: Rutineoppgaver, dokumentflyt 1 modell brukes til mange prosesser, repetisjon  Aktiv støtte for planlegging, utførelse og koordinering av arbeid, basert på en eksplisitt prosessmodell

24 24 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Hvorfor arbeidsflyt ? Eksplisitt forankring av prosessmodeller i praksis (kvalitetssikring, organisasjonsendringer, kunnskapsforvaltning etc.) Mer presise, konkrete modeller Økt verdi av modellene, som utgangspunkt for planer Felles forståelse Læring  Spredning gjennom bedre modeller  Nyskapning gjennom refleksjon Koordinering over tid og avstand

25 25 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 What is Emergent Workflow? Process definition as articulation work An activity that is part of the process it defines Dynamic, incomplete and ambiguous models Process definition at the instance level Change is the rule of the game Projects are unique processes Simplify dynamic adaptation Templates as resources for adaptation Model reuse as process knowledge management Static  dynamic/adaptive  emergent workflow

26 26 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Requirements and Challenges Dynamic and uncertain environment Allow modification of plans Support semi-autonomous work groups  Workflow modelling by end-users  Integrated planning and performance Incomplete models  Interactive workflow enactment Learn from experience Reuse of effort  Process knowledge management

27 27 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Support of flexibility Preferences Personal and group tailoring Exceptions General Local changes Sources for innovation and learning System changes Reuse Evolution Knowldege management, organisational learning

28 28 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Modelling by End-Users Semi-autonomous workgroups will plan and coordinate their own work  End-users must own process definitions User-oriented workflow language Simple Extensible User-oriented concepts Multiple user-defined views The same objects in definition and enactment

29 29 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Workitem (task) One concept for “Process”, “Activity”, “Task” etc. Atomic, composite, or workflows Depending on current state in lifecycle WorkItem name InputOutput Resources

30 30 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 From Workitems to Workflows Objectives A minimal set of concepts for workflow enactment Simple behavioral semantics of process models Allow dynamic, incomplete process definitions Flow of work, not information Simpler models Information as resources Information objects in shared workspaces

31 31 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Flows and Connectors Flows represent a dependency A  B means A should finish before B start Strict flow interpretation simplifies enactment Decision connectors allow branching Choice (XOR, 1) Parallelism (AND, *) Unspecified (0-*). Ambiguity and uncertainty Workitems have one input and one output decision connector + &

32 32 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Process Model Example Sequence/Precedence w1 before w2, w3 Choice w2 or w3, not both Parallelism w4, w5 in parallel either might start before the other Synchronization both w4, w5 finished before w6 can start Evaluate proposal w1 + Reject proposal w2 Prepare Changes w3 & Implement GUI Changes w4 Implement Server Changes w5 Accept new version w6 & + Handle Change Requests

33 33 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Interactive Workflow Enactment Incomplete process models  Workflow engine as an interaction machine Interpretation of the process definition is carried out in cooperation between users and the engine Connectors represent decision points in the workflow Input/Output decisions implies starting and finishing the workitem Some decisions can be predefined and automated Others must be resolved by humans

34 34 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Decisions and User Involvement Fallback mechanism When the model is inconclusive, a user is asked to make the decision Decisions also capture important exceptions Users may make a decision that overrides the planned flow of work Inconsistent states are captured Opportunistic involvement Starting work although not all inputs are ready

35 35 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Varying Degrees of Structure Automatic scheduling by enactment engine Manual scheduling by users

36 36 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Workware Prototype emergent workflow system first developed in the AIS project, further extended in EXTERNAL Internet-based Components Task manager  Tasklists for persons and projects  Worktops for each task Shared workspace for each task Interactive workflow engine Modelling language in METIS Awareness monitor

37 37 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Tasklist

38 38 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Coordination and Awareness Coordination Standardisation of process Automated in workflow enactment + Mutual adjustment by informed actors Awareness: Notifies you about the actions of others Trigger proactive actions A flow represent a dependency to be coordinated  Opportunistic involvement (early start of workitem)  Flow as a channel for awareness. Awareness and enactment both utilise process models for coordination

39 39 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Process Knowledge Management Process models as explicit knowledge Created in a social process, a rich background of tacit knowledge Externalisation of process plans Instances allow more accurate capture Combination of templates Harvesting past experience into new templates

40 40 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Further Work (1999) Interactive enactment  In addition to developing algorithms for adaptive workflow, we should study how to involve users in the process. Test the prototype in real-world projects 3 cases in EXTERNAL Process knowledge management More powerful enactment rules Resource brokers More flexible routing of awareness information

41 41 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Summary Objective To support knowledge-intensive project work Emergent workflow Unique process instances Modelled by end-users Integrated process definition and enactment Interactive workflow enactment  From automation to interaction Process knowledge management  Learning from experience

42 42 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003

43 43 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Interaktive modeller Fra prosesser til andre typer modeller Utnytte modellene mens systemet er i bruk, ikke bare under utvikling Fra automatisering til interaksjon Modeller er data, data er modeller

44 44 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Interaktive modeller Modeller som brukes i systemet under drift Styrer systemets oppførsel Brukerne kan endre dem Skreddersøm Eksempler Arbeidsflyt Ontologier i intranett Produktmodeller Informasjonssøk

45 45 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Systemutvikling Analyse Spesifisering Design Koding Test Vedlikehold Utvikler Installering Bruk Behov Krav Anskaffelse Tilpasning, integrasjon Bruker Tradisjonelle modeller Interaktive modeller

46 46 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Trender eBusiness (B2B) Handel, standarder  kunnskapsbasert samarbeid Virksomhetsmodellering Også for bruk Ontologier Statiske  Dynamiske Arbeidsflyt Statisk og adaptiv  Interaktiv Mellomvare (OMG, Microsoft) Teknisk integrasjon  Modellering, arbeidsflyt, forretningslogikk, metaobjekter

47 47 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Interaksjon Artikulering Aktivering Domene

48 48 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Nyanser i terminologi Eksternalisere sette ord på Artikulere gjøre tydelig Reifisere gjøre tinglig, håndgripelig Objektivere bli til objektiv sannhet, felles forståelse Abstrahere, representere, visualisere … Modellere?

49 49 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Aktivering Aktivering = Initiativ + Tolkning + Handling 3 måter Brukerne Systemet Interaktivt: Brukerne og systemet samarbeider Situasjonsbestemt automatiseringsgrense En modell er aktiv hvis den blir aktivert … interaktiv hvis... Automatisering InformeringReaktive brukereProaktive brukere

50 50 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Visualisering: Manuell aktivering Oversikt Koordinering Modellstyrt Data Visning Filtrering

51 51 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Interaktive modeller og systemutvikling Forskjeller Alle brukerne modellerer Umiddelbar kobling mellom modell og verden Likevel brukes samme teknikker UML for virksomhetsmodellering Petri Net for arbeidsflyt Hva er utfordringene? Hva er kravene?

52 52 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Utfordring 1: Deltagelse Sosial og organisatorisk utfordring Krever åpenhet, og innsynskontroll? Kultur, alder, lederstil Øke nytteverdien Flere interaktorer/aktivatorer Minst mulig ekstraarbeid Knytte modellering til arbeidet man ellers gjør Gjenbruk Introduksjonsproblem? Kritisk mengde brukere

53 53 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Krav Enkelt, grafisk språk Lettere å lære Uttrykkskraft koster, språk-effektivitet og ikke featuritis Fleksibilitet Dynamiske, ikke komplette modeller Lokale endringer Utvide, endre språket underveis Domene-orientert Lokale konvensjoner

54 54 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Løsningsmetoder Modellere instanser Lokale endringer Maler for gjenbruk Interaktiv tolkning La brukerne håndtere tvetydighet Varierende, voksende detaljeringsgrad Kontekstuell tolkning av modellelementer Person: Bruker, rolle, stilling, medlem Workitem: Aktivitet, prosess, oppgave, aksjon, prosjekt Samvirkende interaktorer med komplementære tolkninger

55 55 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Holistisk semantikk (Semantic holism) Meningen til et element avhenger av resten av modellen, hvilken sammenheng det står i Naturlig språk, ord i setning, system-teori Motsatt av splitt-og-hersk konstruktivitet

56 56 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Eksempler EXTERNAL Kunnskapsbasert bedriftssamarbeid Case-verktøy Utviklingsprosesser og -produkter Samarbeid i design Konflikthåndtering i produktmodeller Konseptuelle og lingvistiske modeller Informasjonssøk i helsevesenet Databasesøk Nye spørsmål avhengig av modell og situasjon

57 57 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 EXTERNAL Infrastruktur SimVision: Project simulation METIS: Modeling and visualization Workware: Interactive process activation XCHIPS: Synchronous cooperation FrameSolutions: Workflow automation

58 58 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Prosessmodeller i EXTERNAL Metamodelling Modelling, Planning Work Management, Coordination Work Performance Planned processes Emergent processes

59 59 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Kvalitet av interaktive modeller Metamodelling Change Participant knowledge K Language extension L Modeling domain D Model externalization M Social actor interpretation I Technical actor interpretation T Manual articulation Automatic articulation Activation Automatic activation Manual activation Reflection Articulation Model evolution

60 60 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 + - + + + + - - +

61 61 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Oppsummering Arbeidsflyt Statisk og dynamisk  Emergent Emergent arbeidsflyt gjennom interaktiv prosessmodellering Aktive og interaktive modeller Fra automatisering til aktivering Fra lukkede til åpne systemer Fra algoritmer til distribuert interaksjon


Laste ned ppt "Replace this text with file name1 SIF 8060 - Modellering av informasjonssystemer - 2003 Fleksibel arbeidsflyt og interaktive modeller Håvard D. Jørgensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google