Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny grunnbok Besøk av statsråd Sanner 11. juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny grunnbok Besøk av statsråd Sanner 11. juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny grunnbok Besøk av statsråd Sanner 11. juni 2014

2 Ny Grunnbok E-tinglysing

3 Løsningsskisse Ny Grunnbok GB Modell API Modell Regina Borett Regina Fast Eiendom Ny Grunn- bok Regina Borett Regina Fast Eiendom Endringslogg EDR Ny Grunnbok API over Grunnbok Ny Grunnbok Massive API

4 Oppslag fra kart, adresse, Gnr & Bnr Oversikt over eiendommen - matrikkelgrenser Direkte oppslag i grunnboken - hjemmel og heftelser Direkte link til bestilling av bekreftet grunnboksutskrift Fordelene: Raskere oppslag – adresse Helhetlig oversikt over eiendommen Alt på ett sted Samordnet eiendomsinformasjon

5 Åpent og tilgjengelig – begrenset tilgang Seeiendom.no

6 Første milepæl nådd!

7 E-tinglysing - systemarkitektur Domenemodell og tjenester Endringsmanager Inndata eksterne registre RapporterSigneringFakturering Tinglysings- motor Registrerings- motor Web Service APIer Portal- løsning Matrik- kelen Enhets- registeret Folke- registeret Grunnbok

8 Saksflytskisse tinglysingsmotor v.1.

9 Lov og forskriftsendringer Største risiko! Uten endringer vil ikke prosjektets mål bli nådd! Prop. 53 L fremmet uten alle nødvendige endringer! Arbeidsgruppe iverksatt, men…..

10 Trenger endringer i tvangsfullbyrdelsesloven! Bakgrunn: 1999 eRegelverksprosjektet - Ot.prp.nr.108 (2000-2001) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon 2003 Ot.prp.nr.8 (2002-2003) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) 2010 Røsegg rapport 2010 Se Kartverkets og Finans Norges høringsbrev (til Røsegg og tidligere lovrunder) 2014 Se rapport fra Finans Norge 2014 Proposisjon uten alle nødvendige tilrettelegginger § 7-2 og § 11-2

11 Trenger endringer i tvangsfullbyrdelsesloven! § 7-2 og § 11-2 Bakgrunn: 1999 eRegelverksprosjektet - Ot.prp.nr.108 (2000-2001) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon 2003 Ot.prp.nr.8 (2002-2003) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) 2010 Røsegg rapport 2010 Se Kartverkets og Finans Norges høringsbrev (til Røsegg og tidligere lovrunder) 2014 Se rapport fra Finans Norge 2014 Proposisjon uten alle nødvendige tilrettelegginger

12

13


Laste ned ppt "Ny grunnbok Besøk av statsråd Sanner 11. juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google