Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om sykefravær For ledere på USIT Feb. 2013 – Britt M. Krog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om sykefravær For ledere på USIT Feb. 2013 – Britt M. Krog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om sykefravær For ledere på USIT Feb. 2013 – Britt M. Krog

2 Sykefravær Administrative rutiner Ved egenmelding Ved sykmelding Innvirkning på ditt lønnsbudsjett Kort om fravær ved barns sykdom Kort om oppfølging ved lengre fravær Veien til hjelp

3 Eksempel på egenmeldt fravær 1. dag «Jeg er syk med hoste og feber» 2. dag «Jeg har fortsatt feber og vet allerede i dag at jeg ikke kommer i morgen.» 3. dag «Er blitt bedre. Ser på status på "mine saker". Regner med å jobbe litt hjemmefra.»

4 Fraværet må registreres Det er et lederansvar å påse at fraværet blir registrert I HR-portalen – Den elektroniske egenmeldingen CT

5 Eksempelet ble registrert slik i CT

6 Eksempelet ble registrert slik i HR Kun hele dager - foreløpig

7 Leder skal påse at Det ikke opparbeides plusstid på dager med egenmelding –Arbeidet tid føres i CT –Riktig sykefraværstid føres i CT (……og etter hvert HR) –Borte mer en halve dagen – føres i HR Det ikke opparbeides plusstid i sykmeldingsperiode –Arbeidet føres i CT –Riktig sykefraværstid føres i CT –Sykefraværsperioden føres i HR (personal hjelper til) –Arbeidet tid føres på sykmeldingens del D

8 Lønn under sykdom – et velferdsgode Jobber man litt likevel – så skal man ikke ha sykepenger – men lønn!

9 Feilføring i CT av tidligere eksempel

10 Rutine ved sykmelding Fraværet skal meldes fra om Ftl. § 8-18 Sykmelding leveres leder (del C og del D) Del D skal fylles ut og signeres av ansatt Her påføres evt. arbeidet tid (kontakt evt. personal) Leder skal påse at fraværet registreres I CT og HR (kontakt evt. personal) Leder lever sykmelding til personal Posthylle

11 Fraværsregistrering er viktig Det påvirker lønnskostnadene

12 Barns sykdom For kvote i HR, må barna registreres i HR Mange jobber litt – sørg for korrekt registrering Av arbeidstid og fraværstid I HR skal eksakt fraværstid føres Fra kl. - til kl. Behov for fravær utover kvoten?

13 Oppfølging ved lengre fravær Nettsidene gir god støtte –http://www.usit.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fravar/sykdom/http://www.usit.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fravar/sykdom/ –http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/sykdom/http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/sykdom/ –http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/sykdom/sykeoppfolging/hva-skjer- nar/index.htmlhttp://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/sykdom/sykeoppfolging/hva-skjer- nar/index.html –http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfolging/fravaer/oppfolging- sykefraver/index.htmlhttp://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfolging/fravaer/oppfolging- sykefraver/index.html

14 Veien til hjelp Den praktiske registrering – start her http://www.usit.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fravar/sykdom/ Hjelpeside for registrering i HR http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/hr- portalen/ansatt/fravarstyper-veiledning.htmlhttp://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/hr- portalen/ansatt/fravarstyper-veiledning.html Personal hjelper gjerne!


Laste ned ppt "Om sykefravær For ledere på USIT Feb. 2013 – Britt M. Krog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google