Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO RINF 1100 Oversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO RINF 1100 Oversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO RINF 1100 Oversikt

2 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi Demokrati En verdi i seg selv?

3 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg Retten til å bli informert –Krav på informasjon Retten til taushet

4 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Sannhet Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling Ikke hindre noen i å si (det de mener er) sannheten Retten til informasjon er en forutsetning for å få fram sannheten

5 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Autonomi Individets frie meningsdannelse Rett til informasjon Rett til ikke å bli informert Rett til taushet

6 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Demokrati Informasjon er en forutsetning for deltakelse Informasjon er en forutsetning for kontroll med makthavere Retten til å ytre seg er en forutsetning for medvirkning i demokratiske prosesser

7 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Ytringsfrihet Annet? Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger

8 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Informasjons- frihet TaushetspliktPersonvern Informasjonsfrihet Opphavsrett mm Taushetsrett Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

9 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Dette må dere kunne Identifisere de ulike interessene Diskutere dem på en måte som viser at dere har forstått dem Avveie motstridende interesser mot hverandre

10 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Interesseavveining Ytringsfrihet Diskriminering Personvern Farlige ytringer

11 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Krav til argumentasjon Skille mellom identifiserte interesser og egne vurderinger av dem Ikke krav om at dere skal være nøytrale, men må se ulike argumenter og håndtere dem Skille mellom egne standpunkter og gjeldende rett –(Dere behøver ikke være enig i gjeldende rett ….)

12 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Ytringsfrihet – rettslig grunnlag Grl § 100

13 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Grunnloven § 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov. Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

14 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Grunnloven § 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. Bør = skal Grunnlovsspråket er koservativt

15 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Klassisk ytringsfrihet Ulike ytringsformer –Tekst –Bilder –Musikk »Jimi Hendrix’ ”Star Sprangled Banner” –Demonstrasjoner –Mullah-løfting –Fjerne/ødelegge andre ytringer


Laste ned ppt "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO RINF 1100 Oversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google