Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet Merkevaren Trondheim - om merkevarebygging av regioner 08

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet Merkevaren Trondheim - om merkevarebygging av regioner 08"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet Merkevaren Trondheim - om merkevarebygging av regioner 08
Ketil

2 Forankring - Deltagelse - Begeistring - Erkjennelse Agenda
Merkevarebygging av geografiske områder Merkevaren Trondheim 3. En strategisk plattform Fremtidsbilder Merkevaren Leksvik 6. Diskusjon

3 Ny konkurranse mellom byer/regioner - det er tre større samfunnstrender som er bakgrunnen for en regionalisering av de økonomiske strukturene Politisk, kulturell og økonomisk globalisering Endring av samfunnets produksjonsstruktur Endring av identitetsformasjonene

4 Byer og region som merkevarer - Suksessfaktorer
Involvering Historiefortelling Godt forankret strategiprosess Målrettet fokus Konkrete prosjekter og symboler Langsiktig perspektiv Konsistent budskap Løpende evaluering Sterk koordinerende enhet Eksempler er Tampere, Oulu, Glasgow, Bilbao, Stockholm

5 Byer og region som merkevarer - Fallgruver
`plakatprosjekter` over hodet` på befolkningen Ikke en del av de overordnede strategiprosesser Mangelfulle ressurser i forhold til målet En geografisk merkevare er vanskelig å konstruere – det skal destilleres. Det er kulturelt og historisk funderet Eksempler er Detroit og Leicester

6 Bakgrunn & Historie Tidligere statsråd Grete Knutsen, og Trondheim. Høst 2000. Trondheim Kommune setter igang forprosjekt Februar 2001 Forprosjekt Merkevaren Trondheim leveres August 2001. Siden har det pågått et arbeid for å skape en forankring av et hovedprosjekt. Tre viktige strategiske endringer - Regional forankring - Utpeke satsingsområder for regionen - Ønske om å gjøre utenrikskontoret i Brüssel til en del av dette prosjektet En regional satsning åpner nye muligheter og utfordringer.

7 Forprosjektets konklusjon
Det er stor enighet om at byen- og regionens selvtillit, vår kollektive identitet og vår evne til å forene kreftene for å nå utvalgte mål, er helt sentrale forutsetninger for å skape en sterk by- og regional utvikling. Dette er riktig tenkning: Vi må tenke identitetsbygging Vi må være visjonære Vi må være handlingsorientert Vi må være langsiktig Vi må ha en målrettet satsning

8 Hvordan skal vi forstå begrepet Merkevaren Trondheim?
Merkevaren Trondheim er å forstå som de verdiene som knyttes til navnet Trondheim. Det er en sammenfatning av hvordan vi som bor her oppfatter oss selv, og hvordan omverdenen oppfatter oss. Merkevaren Trondheim er i dag sprikende. Internasjonalt er den svak. Å bygge merkevaren Trondheim betyr å løfte fram, foredle og tydeliggjøre de positive verdiene i byen og regionen.

9 Hvordan skal vi forstå begrepet Merkevaren Trondheim?
Merkevaren Trondheim er ikke statisk. Den har alltid vært i forandring og den kan ikke vedtas. Den må bygges gjennom en dynamisk prosess der mange bidrar med tanker, handlinger og varme følelser for byen og regionen vår. Gjennom å bygge merkevaren Trondheim skal vi styrke vår egen selvtillit, tydeliggjøre vår identitet og utvikle vår evne til å prestere sammen. Vi tror at det vil føre til at flere vil bo og bruke sine evner her, noe som er en forutsetning for å skape en sterk by- og regionutvikling.

10 Et identitetsprosjekt
Merkevaren Trondheim skal gjøre at stadig flere ønsker å bo og virke i Trondheim fordi byen og regionen har en attraktiv og tydelig identitet.

11 En strategisk plattform - Hvordan kan vi ta grep om en slik prosess?
Gode analyser (og et godt veikart) Skape forankring av en felles situasjonsforståelse og strategi. Skape felles eierskap til resultatet av prosessen. Vær visjonær Tenk i form av historiefortellinger Handlingsorientert; Fokus på konkrete prosjekter, aktiviteter og symboler Skape bred involvering

12 Fokus på historiefortellinger
Historiefortellingene gir opplevelser, følelser og drømmer. De blir krystallisasjonspunkt for folks helhetlige opplevelse av Trondheim og Trøndelag Dette er kjernen i en identitetsbygging

13 Et hovedprosjekt i tre hovedfaser:
     1. Workshops. Definering av hvilke hovedelement Merkevaren Trondheim skal bestå av; historiefortellinger, visjon, strategi og aktiviteter – og vi skal skape de bankende hjerter     2. Planlegging av aktiviteter som skal bygge opp om våre mål og visjoner for Merkevaren Trondheim. 3. Gjennomføring av aktivitetene som er beskrevet i fase 2.

14 En langsiktig prosess MÅL

15 M.I.T. vil til Gløshaugen. SINTEF direktør Morten Loktu kan fortelle om et langsiktig og målrettet arbeid etter at det meget anerkjente universitetet Massachusset Institute of Technology and Science (MIT) har valgt å gjøre forskningsmiljøene i Trondheim til en av sine nærmeste samarbeidspartnere. Den nye avdelingsleder, Professor i design, estetikk og programmering fra MIT, Mr John Maeda, sier han er henrykt over alle de emosjonelle merverdiene som Trondheim kunne by på i tillegg til å være en teknologisk oase. Og i bakgrunnen av hele opptoget på Gløshaugen var to jublende industriledere; Kjell Inge Røkke og Olav Fjell. – Dette samarbeidet er viktig for Norge, og det åpner opp for å utvikle nye industrielle muligheter, sa Olav fjell, Konserndirektør i Statoil.

16 Trøndelag mest spennende
Dette hevdet Dr Oliver Lafourcade, leder for EU-Kommisjonen for regional utvikling, da kommisjonen hadde møte i Roma. Lafourcade pekte på at et langsiktig arbeid for å styrke samhandlingen mellom forskning- og utviklingsmiljøene med industri- og kommerialisering-strukturer som hadde vist seg svært fruktbart. Lafourcade understreket også hvordan en satsning på regionens kvaliteter når det gjaldt vakker natur, en sterk kulturhistorie og som opplevelsesregion hadde gitt en sterk økning av turisme til hele regionen. Trøndelag har ikke bare skapt vekst i sine bykommuner, men også distriktene hadde båret store frukter av det regionale samarbeidet. Både i form av økt turisme og industribygging i distriktene, understreket Lafourcade.

17 FN-leder Kofi Annan åpnet ISFIT University
- Dette universitetet er skapt i FN sitt bilde. Det er 3 år siden Isfit-festivalen tok kontakt med en skisse for et virtuelt universitet som skulle samle unge og kunnskapsrike mennesker fra hele verden. Jeg ble svært begeistret for ideen, og siden den gang har det vært en stor fornøyelse å følge denne prosessen. Isfit-festivalen og Norge sin historiske rolle som driv kraft for fredsarbeid i det internasjonale samfunn var et viktig grunnlag for at FN valgte å legge dette Universitet til Trondheim. Som med dette har blitt en av verdens definitive kunnskapsmetropoler. Unge mennesker fra 50 forskjellige universitet over hele verden vil ta del i dette virtuelle universitet, og ha flere årlige samlinger i Trondheim. Det sa Kofi Annan da han i går åpnet Isfit-University.

18 Merkevaren Leksvik Bakgrunn
Utgivelsen av `Fra Geit til industri, historien om industrieventyret i Leksvik` Hvordan skal vi erobre morgendagen? Det er en ny hverdag med nye utfordringer. Viktig å ta strategiske grep om egen utvikling. omforent mellom forvaltning, næringsliv og industri har en felles situasjonsforståelse omforent om sin historiefortelling omforent om strategiske veivalg

19 Og vi ser at veien ut i verden går via Leksvik
Merkevaren Leksvik Destillering av de positive verdiene. Fokus på gjennomføring av aktiviteter, symbolbruk og menneskene Unike kvaliteter i Leksvik industriell tenkning internasjonal tenkning godt og kreativt miljø, bolyst og livskvalitet 25 minutter med hurtigbåt til Trondheim Strategi og aktivitetsplan støpes Og vi ser at veien ut i verden går via Leksvik

20 Diskusjon Er dette riktig tenkning?
Synes den forelagte strategien å ha noe for seg? Er vi blitt redde for å mislykkes med vår samhandling? Hva er styrker og svakheter I vår regionale samhandling? Hvordan skal vi agere for å skape en sterk regional samhandling?


Laste ned ppt "Prosjektet Merkevaren Trondheim - om merkevarebygging av regioner 08"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google