Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FN OG KJØNNSLIKESTILLING. TEMA FOR FOREDRAGET Hvorfor kjønnslikestilling? FNs arbeid med kjønnslikestilling Kjønn og tusenårsmålene Kvinner fred og sikkerhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FN OG KJØNNSLIKESTILLING. TEMA FOR FOREDRAGET Hvorfor kjønnslikestilling? FNs arbeid med kjønnslikestilling Kjønn og tusenårsmålene Kvinner fred og sikkerhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 FN OG KJØNNSLIKESTILLING

2 TEMA FOR FOREDRAGET Hvorfor kjønnslikestilling? FNs arbeid med kjønnslikestilling Kjønn og tusenårsmålene Kvinner fred og sikkerhet Utfordringer for fremtiden

3 Innsetting av bakgrunnsbilde: -Høyreklikk på lysbildet -Velg «Formater bakgrunn…» -Velg «Fyll» - «Bilde eller tekstur» -Velg «Fil…» og finn ønsket bilde HVORFOR KJØNNSLIKESTILLING?

4 HVA ER FORSKJELLEN?

5 FEMINISERT FATTIGDOM 60 prosent av ungdom som ikke går på skole er jenter 65 prosent av voksne analfabeter er kvinner 70 prosent av de ekstremt fattige i verden er kvinner og jenter. Kvinner gjør to tredjedeler av alt arbeid som utføres. Av all inntekt i verden tjener kvinner en tiendedel Kvinner eier kun 1 prosent av all eiendom. I alle land, også vestlige, diskrimineres kvinner på arbeidsmarkedet og får lavere lønninger enn menn.

6

7

8 VOLD MOT KVINNER Finner sted i alle kulturer og samfunn Innebærer både psykisk og fysisk vold Forekommer i nære relasjoner, av fremmede og systematisk i i krig og konflikt. Store konsekvenser for ofret og for samfunnet.

9

10 HVORFOR ER DET SLIK? Tradisjon, kultur og religion Stereotypiske oppfatninger om kjønn Kvinner anses som mindre verdt Diskriminering: kvinner stenges ute fra utdanning og arbeidsliv. Kvinner har færre rettigheter

11 Innsetting av bakgrunnsbilde: -Høyreklikk på lysbildet -Velg «Formater bakgrunn…» -Velg «Fyll» - «Bilde eller tekstur» -Velg «Fil…» og finn ønsket bilde FNS ARBEID MED KJØNNSLIKETSTILLING

12 MENNESKERETTIGHETENE 10. desember 1948: Verdenserklæringen om Menneskerettighetene Grunnleggende rettigheter som ethvert menneske har krav på, uansett rase, kjønn, religion eller annen status. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter Regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet Ikke juridisk bindende Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme.

13 FNS KVINNEKONVENSJON Vedtatt i 1979 og gjeldende fra 1981 da 20 land underskrev. Formål: beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene Utfordringer: kontroversiell, kulturelle forskjeller, restriksjoner Konvensjon: Internasjonal avtale som er juridisk bindende for de stater som har ratifisert eller tiltrådt den.

14 KOMITÉENE Hver konvensjon har en tilhørende komité CEDAW (kvinnekomiteen):overvåker kvinnekonvensjonen, ved å evaluere rapporter (og skyggerapporter) om tilstanden til medlemslandene hvert fjerde år Utfordring: Stater leverer ikke rapporter/mangelfulle rapporter, følger ikke anbefalinger

15 UN WOMEN Operativt fra 2011 Slo sammen de fire eksisterende enhetene (UN Development Fund for Women (UNIFEM), the Division for the Advancement of Women (DAW), the Office of the Special Adviser on Gender Issues, and the UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN- INSTRAW). Leder: Chiles tidligere president Michelle Bachelet

16 UN WOMENS MÅLSETTINGER Eliminere diskriminering av kvinner og jenter. Styrke kvinners stilling. Skape likestilling mellom kvinner og menn som partnere og mottakere av utvikling, menneskerettigheter, humanitært arbeid, og fred og sikkerhet.

17 UN WOMENS OPPGAVER: Støtter mellomstatlige organer, som FNs kvinnekommisjonen i utformingen av politikk, globale standarder og normer. Hjelpe medlemsstatene å implementere standardene Holde FN-systemet ansvarlig for egne forpliktelser for likestilling.

18 Innsetting av bakgrunnsbilde: -Høyreklikk på lysbildet -Velg «Formater bakgrunn…» -Velg «Fyll» - «Bilde eller tekstur» -Velg «Fil…» og finn ønsket bilde KVINNER OG TUSENÅRSMÅLENE

19 1.Utrydde ekstrem fattigdom 2.Alle barn skal gå i grunnskolen 3.Fremme likestilling 4.Redusere barnedødeligheten 5.Redusere barseldødeligheten 1.Stoppe og reversere spredningen av hiv/aids 2.Sikre miljømessig bærekraftig utvikling 3.Utvikle et globalt partnerskap for utvikling SKAL OPPFYLLES INNEN 2015 8 MÅL, 21 DELMÅL OG 60 INDIKATORER 192 LAND HAR SKREVET UNDER

20 TUSENÅRSMÅLENE GJELDER KVINNER Utrydde ekstrem fattigdom: sikre arbeid og inntekt til kvinner. Alle barn skal gå i grunnskolen: få flere jenter til å gå på skolen Redusere barnedødeligheten: styrke kvinners utdannelse Redusere barseldødeligheten: prioritere mødrehelse, stoppe barnegraviditet

21 MÅL 3: STYRKE KVINNERS STILLING Delmål: Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av utdanning senest år 2015 Indikator: Likestilling i styring av landet

22

23

24 Vi kan ikke nå tusenårsmålene uten å bekjempe kvinnediskriminering!

25 Innsetting av bakgrunnsbilde: -Høyreklikk på lysbildet -Velg «Formater bakgrunn…» -Velg «Fyll» - «Bilde eller tekstur» -Velg «Fil…» og finn ønsket bilde KVINNER, FRED OG SIKKERHET

26 HVORFOR KVINNER FRED OG SIKKERHET?

27 Kvinner er mer utsatte i krig og konflikt Kvinner deltar i krig og konflikt som fredsaktivister, soldater, terrorister og beslutningstakere Kvinner må integreres i alt arbeid for fred på alle nivåer Uten kvinner, ingen varig fred!

28 KVINNER, FRED OG SIKKERHET. Kriger og konflikter i Jugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, Liberia, Nepal og Afghanistan var alle preget av betydelig vold mot kvinner. FNs resolusjon 1325 enstemmig vedtatt av Sikkerhetsrådet 31. oktober 2000 Garanterer beskyttelse for kvinner og jenter, og sikrer dem en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbyggingsarbeidet etter en væpnet konflikt

29 EKSEMPEL: LIBERIA Borgerkrig fra 1990 til 2003 2003: verdens fattigste land og 95 prosent av befolkningen på flukt Kvinnebevegelsen ”Peace Hut” med 3000 medlemmer 2005 Afrikas første kvinnelige president: Ellen Johnson Sirleaf 2007 første kvinnelige spesialiserte politienhet til UNMIL 2009 handlingsplan for iverksetting av resolusjon 1325

30 PEACE HUT I LIBERIA Se film om Peace huts i Liberia

31 Innsetting av bakgrunnsbilde: -Høyreklikk på lysbildet -Velg «Formater bakgrunn…» -Velg «Fyll» - «Bilde eller tekstur» -Velg «Fil…» og finn ønsket bilde UTFORDRINGER FOR FREMTIDEN

32 Økonomisk tilbakegang rammer kvinner hardere Konservative holdninger Vilje til å prioritere

33


Laste ned ppt "FN OG KJØNNSLIKESTILLING. TEMA FOR FOREDRAGET Hvorfor kjønnslikestilling? FNs arbeid med kjønnslikestilling Kjønn og tusenårsmålene Kvinner fred og sikkerhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google