Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FN og kjønnslikestilling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FN og kjønnslikestilling"— Utskrift av presentasjonen:

1 FN og kjønnslikestilling

2 Hvorfor kjønnslikestilling? FNs arbeid med kjønnslikestilling
Tema for foredraget Hvorfor kjønnslikestilling? FNs arbeid med kjønnslikestilling Kjønn og tusenårsmålene Kvinner fred og sikkerhet Utfordringer for fremtiden

3 Hvorfor kjønnslikestilling?

4 Hva er forskjellen?

5 Feminisert fattigdom 60 prosent av ungdom som ikke går på skole er jenter 65 prosent av voksne analfabeter er kvinner 70 prosent av de ekstremt fattige i verden er kvinner og jenter. Kvinner gjør to tredjedeler av alt arbeid som utføres. Av all inntekt i verden tjener kvinner en tiendedel Kvinner eier kun 1 prosent av all eiendom. I alle land, også vestlige, diskrimineres kvinner på arbeidsmarkedet og får lavere lønninger enn menn.

6 Øverst: Barnebrud Bilde til venstre: Faiz (40) og Ghulam (11) i hjemmet hennes før bryllupet deres i Damarda, Afghanistan 11. September 2005 Bilde til høyre:Tahani 8 år (forran) sammen med mannen sin Majed 27 år, og hennes tidligere klassevenninne Ghada 8 år (bak) med sin mann utenfor hjemmet deres i Hajjah, Yemen

7 Snakk med elevene om mulige historier rundt bildene. Hva skjer i bildet? Hva skjer videre i livene til personene i bildene?

8 Vold mot kvinner Finner sted i alle kulturer og samfunn
Innebærer både psykisk og fysisk vold Forekommer i nære relasjoner, av fremmede og systematisk i i krig og konflikt. Store konsekvenser for ofret og for samfunnet.

9 14-årige Malala Yousafzai ble skutt på vei til skolen
14-årige Malala Yousafzai ble skutt på vei til skolen. Hun og andre menneskerettighetsaktivister i Nordvest-Pakistan risikerer livet for sin innsats i kampen for jenters rett til skolegang og like muligheter som gutter.

10 Tradisjon, kultur og religion Stereotypiske oppfatninger om kjønn
Hvorfor er det slik? Tradisjon, kultur og religion Stereotypiske oppfatninger om kjønn Kvinner anses som mindre verdt Diskriminering: kvinner stenges ute fra utdanning og arbeidsliv. Kvinner har færre rettigheter

11 Fns arbeid med kjønnsliketstilling

12 menneskerettighetene
10. desember 1948: Verdenserklæringen om Menneskerettighetene Grunnleggende rettigheter som ethvert menneske har krav på, uansett rase, kjønn, religion eller annen status. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter Regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet Ikke juridisk bindende Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme. 12

13 FNs Kvinnekonvensjon Vedtatt i 1979 og gjeldende fra 1981 da 20 land underskrev. Formål: beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene Utfordringer: kontroversiell, kulturelle forskjeller, restriksjoner Konvensjon: Internasjonal avtale som er juridisk bindende for de stater som har ratifisert eller tiltrådt den.

14 Hver konvensjon har en tilhørende komité
Komitéene Hver konvensjon har en tilhørende komité CEDAW (kvinnekomiteen):overvåker kvinnekonvensjonen, ved å evaluere rapporter (og skyggerapporter) om tilstanden til medlemslandene hvert fjerde år Utfordring: Stater leverer ikke rapporter/mangelfulle rapporter, følger ikke anbefalinger 14

15 Leder: Chiles tidligere president Michelle Bachelet
Un women Operativt fra 2011 Slo sammen de fire eksisterende enhetene (UN Development Fund for Women (UNIFEM), the Division for the Advancement of Women (DAW), the Office of the Special Adviser on Gender Issues, and the UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN-INSTRAW). Leder: Chiles tidligere president Michelle Bachelet

16 UN Womens målsettinger
Eliminere diskriminering av kvinner og jenter. Styrke kvinners stilling. Skape likestilling mellom kvinner og menn som partnere og mottakere av utvikling, menneskerettigheter, humanitært arbeid, og fred og sikkerhet.

17 Hjelpe medlemsstatene å implementere standardene
UN WOMENs oppgaver: Støtter mellomstatlige organer, som FNs kvinnekommisjonen i utformingen av politikk, globale standarder og normer. Hjelpe medlemsstatene å implementere standardene Holde FN-systemet ansvarlig for egne forpliktelser for likestilling.

18 Kvinner og Tusenårsmålene

19 Skal oppfylles innen 2015 192 land har skrevet under
Utrydde ekstrem fattigdom Alle barn skal gå i grunnskolen Fremme likestilling Redusere barnedødeligheten Redusere barseldødeligheten Stoppe og reversere spredningen av hiv/aids Sikre miljømessig bærekraftig utvikling Utvikle et globalt partnerskap for utvikling 8 mål, 21 delmål og 60 indikatorer 192 land har skrevet under

20 Tusenårsmålene gjelder kvinner
Utrydde ekstrem fattigdom: sikre arbeid og inntekt til kvinner. Alle barn skal gå i grunnskolen: få flere jenter til å gå på skolen Redusere barnedødeligheten: styrke kvinners utdannelse Redusere barseldødeligheten: prioritere mødrehelse, stoppe barnegraviditet

21 Mål 3: Styrke kvinners stilling
Delmål: Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av utdanning senest år 2015 Indikator: Likestilling i styring av landet Tusenårsmålene består av 8 mål, 21 delmål og 60 indikatorer

22 På barneskoler er det nå tilnærmet lik fordeling mellom jenter og gutter, selv om enkelte regioner fortsatt ligger etter. Ser en på ungdomsskolen blir forskjellene mellom jenter og gutter større. I Afrika sør for Sahara går for eksempel 82 jenter per 100 gutter på ungdomsskolen. Dette har mange årsaker. Ungdomsskoleutdanning er dyrere enn barneskolen, og mange fattige familier må prioritere noen av barna sine. I den prosessen må mange jenter slutte på skolen. Tidlig ekteskap hindrer også mange jenter å fortsette skolegangen. I andre regioner, som Latin-Amerika og Karibia går det nå flere jenter enn gutter på ungdomsskoler.

23

24 Vi kan ikke nå tusenårsmålene uten å bekjempe kvinnediskriminering!

25 Kvinner, fred og sikkerhet

26 Hvorfor kvinner fred og sikkerhet?

27 Kvinner er mer utsatte i krig og konflikt
Kvinner deltar i krig og konflikt som fredsaktivister, soldater, terrorister og beslutningstakere Kvinner må integreres i alt arbeid for fred på alle nivåer Uten kvinner, ingen varig fred!

28 Kvinner, fred og sikkerhet.
Kriger og konflikter i Jugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, Liberia, Nepal og Afghanistan var alle preget av betydelig vold mot kvinner. FNs resolusjon 1325 enstemmig vedtatt av Sikkerhetsrådet 31. oktober 2000 Garanterer beskyttelse for kvinner og jenter, og sikrer dem en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbyggingsarbeidet etter en væpnet konflikt Nærmere en halv million kvinner ble voldtatt under folkemordet i Rwanda i 1994. Fra 1991 til 2001 anslås det at rundt 60 000 tilfeller av seksualisert vold mot kvinner fant sted i Sierra Leone.

29 Eksempel: Liberia Borgerkrig fra 1990 til 2003
2003: verdens fattigste land og 95 prosent av befolkningen på flukt Kvinnebevegelsen ”Peace Hut” med 3000 medlemmer 2005 Afrikas første kvinnelige president: Ellen Johnson Sirleaf 2007 første kvinnelige spesialiserte politienhet til UNMIL 2009 handlingsplan for iverksetting av resolusjon 1325 Mer om UNMIL’s kvinnelige politienhet: Om Peace Huts:

30 Se film om Peace huts i Liberia
PEACE HUT I LIBERIA Se film om Peace huts i Liberia Dersom lenken ikke fungerer kan filmen finnes på denne adressen:

31 Utfordringer for fremtiden

32 Økonomisk tilbakegang rammer kvinner hardere
Konservative holdninger Vilje til å prioritere

33


Laste ned ppt "FN og kjønnslikestilling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google