Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønn og arbeidstid pr mai 2011 Utdanningsforbundet Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønn og arbeidstid pr mai 2011 Utdanningsforbundet Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønn og arbeidstid pr mai 2011 Utdanningsforbundet Bergen

2 s2 Lønnsforhold Her tas opp følgende: –Kompetanseforhandlinger pr 1.1.11 –Mellomoppgjør pr 1.5.11 –Lokalt kontaktlærertillegg har atter blitt funksjon

3 Kompetanseforhandlinger Enighet om lister Feil som skyldes arbeidsgiver – skal rettes opp Feil som skyldes den enkelte arbeidstaker – ingen rett til å få rettet opp Skal være effektuert for alle. Hhv kr 5 000 og kr 12 000 Ser ut til å gå inn i den enkeltes årslønn. Etterspør lister hos arbeidsgiver ved behov Meld inn feil til oss Utdanningsforbundet Bergens3

4 Mellomoppgjør Hovedoppgjør – ramme – prioriteringer – endringer i Hovedtariffavtalen som omhandler andre ting en den enkeltes lønn pt Mellomoppgjør –Forhandlinger som en del av inneværende tariffperiode –Handler om ramme og generelle tillegg, ikke om prioriteringer mellom grupper Utdanningsforbundet Bergens4

5 Mellomoppgjør - resultat Ramme – 4,3% En enkel forklaring er at denne rammen vil føre til at gjennomsnittslønnen i kalenderåret 2011 vil være 4,3 prosent høyere enn gjennomsnittlønnen i kalenderåret 2010 Ca 3% var allerede brukt opp gjennom overheng, glidning og 0,25% potten pr 1.1.11 Resultat for den enkelte: –1,72% i tillegg på grunnlønn, dog minimum kr 7 000 Utdanningsforbundet Bergens5

6 Resultat av mellomoppgjør Utdanningsforbundet Bergens6

7 Hva vet vi ikke enda Når lønnstillegg pr 1.5.11 blir effektuert Om kompetansetillegg blir omfattet av prosent tilegget pr. 1.5.11 Det kommer nye sentrale og lokale lønnsstiger. Disse vil være justert tilsvarende resultatet i mellomoppgjøret. Utdanningsforbundet Bergens7

8 Lokal kontaktlærerfunksjon Det lokale kontaktlærertillegget har igjen blitt et funksjonstillegg. Merk da følgende: –Det er trukket ut av grunnlønn/basislønn. Vi har derfor nå bare ett begrep for grunnlønn. –Det er en egen post på lønnsslippen –Du mister tillegget når du slutter som kontaktlærer (med sikring om ikke å ha mindre i grunnlønn enn basislønn pr 31.7.10) –Det inngår ikke i beregningsgrunnlaget for prosenttillegg –Det blir ikke spist opp ved Hovedtariffoppgjøret i 2012 Utdanningsforbundet Bergens8

9 Lønnsslipp Du finner følgende poster på lønnsslippen: –1100 Månedslønn: Grunnlønn utbetalt for hver måned, her skal kompetansetillegget evt være innbakt –1100 Månedslønn: Etterbetaling av kompetansetillegg for mars og april –3400 Kontaktlærertillegg: Sentralt tillegg 10 000 pr år uavhengig av stillingsstørrelse –3401 Veileder/Øvingslærer: For øvingslærere –8312 BK. Kontaktl.tillegg: Lokalt kontaktlærertillegg kr 11 500 avhengig av stillingsstørrelse –4504 Etterbetaling for kompetransetillegg jan og feb –Stillingskode/-tittel med grunnlønn eksklusiv kontaktlærertillegg mm Utdanningsforbundet Bergens9

10 Utdanningsforbundet Bergens10

11 Husk ellers Sikringen for de som nå slutter som kontaktlærere og skal beholde basislønn pr 31.7.10 Sikring om å beholde lokalt og sentralt kontaktlærertillegg for de over 55 som blir fratatt kontaktlæreroppgaver At alle som skal ha har fått kompetansetillegg Klesgodtgjørelse for de som har rett på det (kr 1 800 i året, 150 kr i året) Godtgjøring for bruk av eget datautstyr (kr 5 000 i året) Telefongodtgjøring (ulike satser i kommunen) Evt andre avtalte faste godtgjøringer (bilgodtgjøring med mer) Utdanningsforbundet Bergens11

12 Arbeidstid Den lokale avtalen for 2010-11 blir prolongert for 2011-2012 Dette betyr –De elementene som gjelder alle skoler gjelder fortsatt –Alle som følger SFS 2213 nå, skal også gjøre dette enste år –De som har avvik fortsetter disse avvikene neste år –Ingen nye avvik for noen skoler Utdanningsforbundet Bergens12


Laste ned ppt "Lønn og arbeidstid pr mai 2011 Utdanningsforbundet Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google