Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere?
Seniorrådgiver Harald Schiøtz Utenriksdepartementet

2 Kreves det utførselslisens for leveransen?
Vare Konstruert for mil. bruk? Spør UD Tja Lisenssøknad Ja ”Hverdagsprodukt”? Nei Tja På liste II? Nei Tvilsom kunde/ ”urolig” land? Ja Tja Ja Nei Tja Ja Nei Ikke lisenspliktig

3 Forklaring til stikkordene
Konstruert for mil. bruk Se liste I ”Hverdagsprodukt” Her tenker vi på et produkt som ikke på noen måte kan sies å være høyteknologi eller som er en typisk masseartikkel Tvilsom kunde/”urolig” land Anvendelse i forbindelse med masseødeleggelsesvåpen Utførsel til militær bruk til områder hvor det er krig eller krig truer eller til land hvor det er borgerkrig Utførsel til militær bruk i land underlagt FN våpenembargo

4 Midlertidig utførsel Vanlig vilkår for lisens: Retur til Norge dokumenteres (kopi av innførselsdeklarasjon) Vi ser en bekymringsfull utvikling gjennom at slik dokumentasjon ofte uteblir Alternativet til returdokumentasjon er å måtte kreve erklæring om retur fra den utenlandske mottakeren

5 Tillatelse til utførsel – forskriften beskriver to hovedformer
Utførselslisens – benyttes for fysiske varer og programvare (også når denne overføres elektronisk) Søkes på fastsatt skjema Tillatelse i brevs form – benyttes for teknologi og tjenester Søkes i brevs form

6 Teknologi Teknologi: Spesifikk informasjon om utvikling, produksjon eller bruk av et produkt Eksportkontrollert teknologi fremgår av varelistene (I og II) Eksempler på teknologi detaljert beskrivelse av konstruksjon eller funksjon for et produkt detaljert produksjonsunderlag prosessbeskrivelser beskrivelse av oppgradering som medfører at et produkt blir lisenspliktig

7 Kombinasjon av forskjellige former for utførsel
Utførsel av lisenspliktige fysiske varer i forbindelse med tjenesteytelse Det søkes separat for tjenesteytelsen (brev) og de tilhørende varene (skjema) Kombinasjon av programvare og teknologi Forutsatt at programvaren og teknologien er relatert til hverandre (samme prosjekt), bør det søkes enten på skjema eller i brev i henhold til hva som er det dominerende element i leveransen.

8 Rapportering av forsvarsleveranser
Gir underlagsdata til stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell Statistisk sentralbyrås data er utilstrekkelige for dette formålet Vi er avhengige av fortløpende rapportering kvartalsvis for å kunne bearbeide det store tallmaterialet innen fastsatt tidsfrist Revidert rapportskjema vil (forhåpentligvis) forenkle arbeidet for både eksportøren og UD

9 Revidert rapportskjema (1)
Endret rubrikk 4: I stedet for dato angis det kvartalet rapporten gjelder

10 Revidert rapportskjema (2)
Rubrikk 9 benyttes nå for følgende informasjon: u (ubenyttet): lisensen er ikke brukt i kvartalet a (avsluttet): lisensen skal ikke benyttes mer ua: ubenyttet og avsluttet

11 Rapporteringen - merk følgende (1)
Bruk det nyeste skjemaet (se etter på websiden fra tid til annen – det står dato på skjemaet) Alle felt fylles ut, unntatt når det ikke har vært utførsel i det aktuelle kvartal Legg merke til muligheten for gjentakelsestegn (*) – her kan spares mye skrivearbeid Pass på at fakturaverdien oppgis i 1000-kroner Når fakturaverdien er 0, må dette vises i rapporten (ikke blank rubrikk)

12 Rapporteringen – merk følgende (2)
Vi spares for arbeid hvis man samler så mange utførsler som mulig på hver side Gi beskjed ved skifte av kontaktperson, adresseendring, etc. Vi setter stor pris på å få rapportene elektronisk. Eksportøren kan gjerne sende diskett/CD i vanlig brev hvis e-post ikke er akseptabelt Overhold rapporteringsfristen! Send gjerne inn eventuelle gjeninnførselsdokumenter samtidig

13 Lisenssøknaden Vi ber om å få Excel-fil pr. e-post så sant dette er mulig Søknaden kan nå sendes uten bruk av vanlig post ved å benytte følgende metode: Skjemaet (Excel-fil) fylles ut på PC, skrives ut, stemples og undertegnes Den ferdige papirsøknaden fargescannes slik at man får en pdf-fil Excel- og pdf-fil sendes som e-postvedlegg til adressen som står på veiledningen til søknadsskjemaet Eventuell annen dokumentasjon (f. eks. sluttbrukererklæring) vedlegges også som fargescannet pdf-fil

14 Hvem svarer på hva? Generelle spørsmål, forsvarsleveranser
Avd. dir. Jan Grevstad , Seniorrådgiver Mario Bussoli , Seniorrådgiver Anne Kari Lunde , Tekniske spørsmål Seniorrådgiver Harald Schiøtz , Spørsmål knyttet til lisenser, rapporter, purringer, etc Førstekonsulent Liv Kristoffersen , Konsulent Britt Karlstad Aarvig , Øvrige henvendelser: SeniorsekretærTurid Wolff ,

15 Ønsker du denne presentasjonen tilsendt?
Send en e-post til


Laste ned ppt "Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google