Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere? Seniorrådgiver Harald Schiøtz Utenriksdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere? Seniorrådgiver Harald Schiøtz Utenriksdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere? Seniorrådgiver Harald Schiøtz Utenriksdepartementet

2 Kreves det utførselslisens for leveransen? Konstruert for mil. bruk? Lisenssøknad Ja Tvilsom kunde/ ”urolig” land? Ja ”Hverdagsprodukt”? Nei På liste II? Nei Ikke lisenspliktig Vare Spør UD Tja

3 Forklaring til stikkordene Konstruert for mil. bruk –Se liste I ”Hverdagsprodukt” –Her tenker vi på et produkt som ikke på noen måte kan sies å være høyteknologi eller som er en typisk masseartikkel Tvilsom kunde/”urolig” land –Anvendelse i forbindelse med masseødeleggelsesvåpen –Utførsel til militær bruk til områder hvor det er krig eller krig truer eller til land hvor det er borgerkrig –Utførsel til militær bruk i land underlagt FN våpenembargo

4 Midlertidig utførsel Vanlig vilkår for lisens: Retur til Norge dokumenteres (kopi av innførselsdeklarasjon) Vi ser en bekymringsfull utvikling gjennom at slik dokumentasjon ofte uteblir Alternativet til returdokumentasjon er å måtte kreve erklæring om retur fra den utenlandske mottakeren

5 Tillatelse til utførsel – forskriften beskriver to hovedformer Utførselslisens – benyttes for fysiske varer og programvare (også når denne overføres elektronisk) –Søkes på fastsatt skjema Tillatelse i brevs form – benyttes for teknologi og tjenester –Søkes i brevs form

6 Teknologi Teknologi: Spesifikk informasjon om utvikling, produksjon eller bruk av et produkt Eksportkontrollert teknologi fremgår av varelistene (I og II) Eksempler på teknologi –detaljert beskrivelse av konstruksjon eller funksjon for et produkt –detaljert produksjonsunderlag –prosessbeskrivelser –beskrivelse av oppgradering som medfører at et produkt blir lisenspliktig

7 Kombinasjon av forskjellige former for utførsel Utførsel av lisenspliktige fysiske varer i forbindelse med tjenesteytelse –Det søkes separat for tjenesteytelsen (brev) og de tilhørende varene (skjema) Kombinasjon av programvare og teknologi –Forutsatt at programvaren og teknologien er relatert til hverandre (samme prosjekt), bør det søkes enten på skjema eller i brev i henhold til hva som er det dominerende element i leveransen.

8 Rapportering av forsvarsleveranser Gir underlagsdata til stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell Statistisk sentralbyrås data er utilstrekkelige for dette formålet Vi er avhengige av fortløpende rapportering kvartalsvis for å kunne bearbeide det store tallmaterialet innen fastsatt tidsfrist Revidert rapportskjema vil (forhåpentligvis) forenkle arbeidet for både eksportøren og UD

9 Revidert rapportskjema (1) Endret rubrikk 4: I stedet for dato angis det kvartalet rapporten gjelder

10 Revidert rapportskjema (2) Rubrikk 9 benyttes nå for følgende informasjon: –u (ubenyttet): lisensen er ikke brukt i kvartalet –a (avsluttet): lisensen skal ikke benyttes mer –ua: ubenyttet og avsluttet

11 Rapporteringen - merk følgende (1) Bruk det nyeste skjemaet (se etter på websiden fra tid til annen – det står dato på skjemaet) Alle felt fylles ut, unntatt når det ikke har vært utførsel i det aktuelle kvartal Legg merke til muligheten for gjentakelsestegn (*) – her kan spares mye skrivearbeid Pass på at fakturaverdien oppgis i 1000-kroner Når fakturaverdien er 0, må dette vises i rapporten (ikke blank rubrikk)

12 Rapporteringen – merk følgende (2) Vi spares for arbeid hvis man samler så mange utførsler som mulig på hver side Gi beskjed ved skifte av kontaktperson, adresseendring, etc. Vi setter stor pris på å få rapportene elektronisk. Eksportøren kan gjerne sende diskett/CD i vanlig brev hvis e-post ikke er akseptabelt Overhold rapporteringsfristen! Send gjerne inn eventuelle gjeninnførselsdokumenter samtidig

13 Lisenssøknaden Vi ber om å få Excel-fil pr. e-post så sant dette er mulig Søknaden kan nå sendes uten bruk av vanlig post ved å benytte følgende metode: –Skjemaet (Excel-fil) fylles ut på PC, skrives ut, stemples og undertegnes –Den ferdige papirsøknaden fargescannes slik at man får en pdf-fil –Excel- og pdf-fil sendes som e-postvedlegg til adressen som står på veiledningen til søknadsskjemaet –Eventuell annen dokumentasjon (f. eks. sluttbrukererklæring) vedlegges også som fargescannet pdf-fil

14 Hvem svarer på hva? Generelle spørsmål, forsvarsleveranser –Avd. dir. Jan Grevstad 22 24 38 44, jgr@mfa.no –Seniorrådgiver Mario Bussoli 22 24 38 46, mb@mfa.no –Seniorrådgiver Anne Kari Lunde 22 24 35 96, ahu@mfa.no Tekniske spørsmål –Seniorrådgiver Harald Schiøtz 22 24 35 89, hsc@mfa.no Spørsmål knyttet til lisenser, rapporter, purringer, etc –Førstekonsulent Liv Kristoffersen 22 24 34 83, lkt@mfa.no –Konsulent Britt Karlstad Aarvig 22 24 38 89, baa@mfa.no Øvrige henvendelser: –SeniorsekretærTurid Wolff 22 24 32 91, taw@mfa.no

15 Ønsker du denne presentasjonen tilsendt? Send en e-post til hsc@mfa.no


Laste ned ppt "Hvordan gjøre det daglige arbeidet lettere? Seniorrådgiver Harald Schiøtz Utenriksdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google