Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnsign 2007 - TBH Velkommen til Kunnsign 2007! Tor Borgar Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnsign 2007 - TBH Velkommen til Kunnsign 2007! Tor Borgar Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnsign 2007 - TBH Velkommen til Kunnsign 2007! Tor Borgar Hansen

2 Kunnsign 2007 - TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Forretningsplanen 4.Presentasjon av opplegget for Kunnsign 2007 Hva skjer i dag?

3 Kunnsign 2007 - TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Forretningsplanen 4.Presentasjon av opplegget for Kunnsign 2007 Hva skjer i dag?

4 Kunnsign 2007 - TBH 1.Senter for entreprenørskap Senteret ble opprettet 1. januar 2005 og er en videreføring av Gründerskolen Administrasjon 4 heltidsansatte med administrativt ansvar for de faglige aktivitetene For administrative spørsmål til emnet: studieadm@sfe.uio.no / 22 84 01 00studieadm@sfe.uio.no Faglig stab 2 heltidsansatt (senterleder og forsker) 2-3 stipendiater 5 deltidsansatte (toere) med ansvar for undervisning Tor Borgar Hansen (meg) har undervisningsansvaret for Kunnsign og Vibeke Sandemo er øvingslærer

5 Kunnsign 2007 - TBH 2. SFE aktiviteter Gründerskolen Master i innovasjon og entreprenørskap ENT1000 Kunnsign Etter- og videreutdanning

6 Kunnsign 2007 - TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Forretningsplanen 4.Presentasjon av opplegget for Kunnsign 2007 Hva skjer i dag?

7 Kunnsign 2007 - TBH VIKTIG Det bærende elementet i hele kurset er dere, ideene deres og forretningsplanene deres! Vi vil ikke bedømme kvaliteten på ideene deres, men deres evne til å bruke verktøyet for å formulere og konkretisere ideene så presist og klart som mulig (til å bli et produkt), nemlig forretningsplanen

8 Kunnsign 2007 - TBH ENDA VIKTIGERE Men; for at selve ideen deres også skal utvikles gjennom kurset, må dere ikke være redde for å dele den med oss andre Øvingene er derfor viktige! Husk at det i de aller fleste tilfeller vil være vanskelig – for ikke å si umulig - for andre å kopiere ditt produkt Det er kombinasjonen av deg selv og ideen din som er unik og som utgjør produktet!

9 Kunnsign 2007 - TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Forretningsplanen 4.Presentasjon av opplegget for Kunnsign 2007 Hva skjer i dag?

10 Kunnsign 2007 - TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Forretningsplanen 4.Presentasjon av opplegget for Kunnsign 2007 Hva skjer i dag?

11 Kunnsign 2007 - TBH Tentativ oversikt over undervisningen DatoKlokkeslettStedTema Fredag 24. august kl 17:00 - 19:00 UB, UV 2 Introduksjon, forventninger, bli kjent, forretningsplanen Lørdag 25. august kl 09:00 - 15:00 UB, UV 1 Marked og behov for Kunnsign-kunnskap Markedsanalyse – del 1 Fredag 7. september kl 16:00 - 19:00 UB, UV 3 Praktisk informasjon vedr. bedriftsetablering – del 1 Lørdag 8. september kl 09:00 - 15:00 FP, rom 7 Produktifisering - lag produkter av din kunnskap Prissetting - sett pris p å dine produkter Fredag 21. september kl 16:00 - 20:00 FP, rom 7 Markedsf ø ring og salg Lørdag 22. september kl 09:00 - 16:00 FP, rom 10 Regnskap – balanse, resultat og budsjettering på en helt ny måte, Økonomi Illustrator – Etablerer Fredag 12. oktober kl 16:00 - 18:00 FP, rom 7 Markedsanalyse – del 2 Lørdag 13. november kl 09:00 - 15:00 FP, rom 7 Oppsummering av kurset, Q&A om eksamen Praktisk informasjon vedr. bedriftsetablering – del 2 Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere.

12 Kunnsign 2007 - TBH Dag 2 – Lørdag 25. august kl. 09:00 – 15:00 Marked og behov for Kunnsign-produkter – finnes det? Paneldebatt med akademikere, arkitekter og designere og kunstnere med etablerererfaring Dere bestemmer innholdet gjennom smarte spørsmål Markedsundersøkelser - introduksjon

13 Kunnsign 2007 - TBH Dag 3 – Fredag 7. september kl. 16:00 – 19:00 Ting man bør vite ved oppstart av en bedrift N.N. fra Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune Selskapsformer Skatt Personlige rettigheter Registrering i Brønnøysundregistrene Merverdiavgift Finansieringsmuligheter Hvor får man mer hjelp

14 Kunnsign 2007 - TBH Dag 4 – Lørdag 8. september kl. 09:00 - 15:00 Produktifisering og prissetting – lag produkter av din kunnskap og sett pris på dine produkter Litt teori Litt praksis Introduksjon til gruppeøvinger Diskusjon

15 Kunnsign 2007 - TBH Dag 5 – Fredag 25. september kl. 16:00 – 20:00 Strategisk løsningsorientert salg av Kunnsign produkter Jens Kanden fra HandsOn

16 Kunnsign 2007 - TBH Dag 6 - Lørdag 26. september kl. 09:00 – 16:00 Regnskap – balanse og resultat, budsjetter og likviditet Økonomiforståelse ved hjelp av visuelle hjelpemidler Balanseregnskap Resultatregnskap Budsjetter Likviditet Nøkkeltall og styringsdata Økonomiske sammenhenger i en bedrift Pengestrøm og pengeflyt Gjennomføring av forbedringstiltak og deres påvirkning på regnskapet

17 Kunnsign 2007 - TBH Dag 7 – Fredag 12. oktober kl. 16:00 – 18:00 Markedsanalyse – del 2 Stegvis gjennomgang av en markedsanalyse basert på en fiktiv, men reell Kunnsign bedrift Veien fra ”ingen peiling på markedet” til en kvalifisert antagelse om markedstørrelse og mulig markedsandel

18 Kunnsign 2007 - TBH Dag 8 – Lørdag 28. oktober kl. 09:00 – 15:00 Oppsummering av kurset Q&A om eksamen Ved behov - svar på ting man fortsatt lurer på ved oppstart av en bedrift v/N.N fra Servicekontoret for næringlivet i Oslo kommune

19 Kunnsign 2007 - TBH Søndag 4. november kl. 23:59 – Frist for innlevering av forretningsplan Eksamensoppgaven er en forretningsplan for din/deres ide som skal: o skrives i et tekstbehandlingsprogram etter malen i forrige presentasjon (med deres individuelle tilpasninger) og o være på maks 20 sider + sammendrag + vedlegg (CV til nøkkelpersoner, eksisterende materiale, for eksempel reklamemateriell og brosjyrer, web-sider o.l.) o Flere personer fra en bedrift leverer en (1) forretningsplan

20 Kunnsign 2007 - TBH Lørdag 24. november fra kl. 09:00 Muntlig eksamen o Dette er en muntlig fremføring av deres eksamensoppgave o Dere skal forestille dere at dere presenterer forretningsplanen deres for en saksbehandler i Innovasjon Norge fordi dere har søkt om etablererstipend o Dette er opptatte mennesker, så dere får 10 minutter på dere + 5 minutter til å besvare spørsmål

21 Kunnsign 2007 - TBH Øvingskurset Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere. Vibeke Sandemo er øvingsansvarlig – mer en veileder Øvingene følger tråden i forelesningene, men: Vi vil tilpasse øvingene til deres behov Deres ideer og (etterhvert) planer vil danne grunnlaget for øvingene Vi foreslår at øvingene avholdes på IKADA siden flesteparten av dere holder til der Dag og klokkeslett bestemmer vi sammen med dere – i dag (eller i morgen)

22 Kunnsign 2007 - TBH Tentativ oversikt over øvingskurset DatoKlokkeslettStedTema kl xx:xx - xx:xx IKADAMarkedsanalyse kl xx:xx - xx:xx IKADAVidere med produktifisering og prissetting kl xx:xx - xx:xx IKADAPresentasjonsteknikk kl xx:xx - xx:xx IKADARegnskap og budsjett kl xx:xx - xx:xx IKADAMarkedsplaner kl xx:xx - xx:xx IKADAIndividuell veiledning kl xx:xx - xx:xx IKADAPresentasjon og diskusjon av forretningsplaner i plenum Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere.

23 Kunnsign 2007 - TBH Sjekk detaljert undervisningsplan på hjemmesiden før hver gang: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4011/h07/undervisningsplan.xml Kurset har obligatorisk fremmøte, øvingene også Fravær meldes på mail til Tor (t.b.hansen@sfe.uio.no) og studieadm@sfe.uio.no Kantinen i UB er åpen på lørdager, men dessverre ingen kantine i Forskningsparken på lørdager. Matpakke er lov og det finnes brusautomater Tid, sted og fremmøte

24 Kunnsign 2007 - TBH Pensum og støttelitteratur Pensum: Hill, Liz, C. O'Sullivan og Terry O'Sullivan (2003): Creative arts marketing, 2nd ed., Butterworth Heinemann. ISBN: 0-7506- 5737-5 (hos Gnist på Blindern eller i Nydalen) I tillegg bruker vi en kursbok i bedriftsøkonomi i.f.m. ØI Etablerer. Denne koster kr. 400,- og kjøpes på kurset Jens Kanden: Kompendium i salg for gründere (kjøpes på kurset) Støttelitteratur: Kubr, Thomas, Daniel Ilar og Heinz Marchesi (2002): ”Fra ide til ny virksomhet – En håndbok for nye vekstselskaper” (Venture Cup boka, selges hos Gnist eller gjennom Universitetsforlaget) Jenssen, J.I., Lars Kolvereid og Truls Eriksson (red.) (2007): Perspektiver på entreprenørskap, Høyskoleforlaget

25 Kunnsign 2007 - TBH Emnets semesterside og evaluering Emnets semesterside brukes til formidling av informasjon mellom samlingene Hold deg oppdatert ved å sjekke jevnlig på: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4011/h07/ Regelmessig evaluering underveis – vær vennlig og svar Dere mottar en e-post med en link til et webbasert spørreskjema (QuestBack)

26 Kunnsign 2007 - TBH Eksamen o Sendes elektronisk til: innlevering@sfe.uio.no o HUSK Å TRIPPELSJEKKE AT DU HAR LEVERT RIKTIG VERSJON o Oppgaven bedømmes ved hjelp av bokstavkarakterer o Muntlig fremføring av forretningsplanen vil også telle med i vurderingen o Bestått kurs gir 10 studiepoeng

27 Kunnsign 2007 - TBH Lekse til i morgen Formuler minst tre spørsmål til panelet Spørsmål som kan gi deg noe å tenke på: Hva er ditt produkt? Hva ønsker du å selge? Hvilket behov skal produktet ditt dekke? Hva er unikt med ditt produkt? Hvorfor skal man kjøpe fra deg/dere? Hvem vil være kundene til ditt produkt? Prøv å identifisere type kunde (private vs. offentlige kunder, enkeltpersoner vs. organisasjoner) Hvem er din drømmekunde? Navngi en spesifikk kunde

28 Kunnsign 2007 - TBH Husk pizza på Jeppe i morgen etter kurset! Deal: Vi spanderer pizza, dere betaler drikke


Laste ned ppt "Kunnsign 2007 - TBH Velkommen til Kunnsign 2007! Tor Borgar Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google