Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnsign 2008 - TBH Velkommen til Kunnsign 2008! Tor Borgar Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnsign 2008 - TBH Velkommen til Kunnsign 2008! Tor Borgar Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnsign TBH Velkommen til Kunnsign 2008! Tor Borgar Hansen

2 Kunnsign TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Presentasjon av opplegget for Kunnsign Forretningsplanen Hva skjer i dag?

3 Kunnsign TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Presentasjon av opplegget for Kunnsign Forretningsplanen Hva skjer i dag?

4 Kunnsign TBH 1.Senter for entreprenørskap Senteret ble opprettet 1. januar 2005 og er en videreføring av Gründerskolen, som startet i 1999 Administrasjon 5 heltidsansatte med administrativt ansvar for de faglige aktivitetene Henrik Hoel har administrativt ansvar for ENT4011 (Kunnsign): Faglig stab 1 heltidsansatt (senterleder og forsker) 5 deltidsansatte (toere) med ansvar for undervisning 1 stipendiat Tor Borgar Hansen (meg) har undervisningsansvaret for ENT4011 og Balder Onarheim er øvingslærer

5 Kunnsign TBH 1. SFE aktiviteter Gründerskolen Master i innovasjon og entreprenørskap Sosialt entreprenørskap ENT1000 Kunnsign

6 Kunnsign TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Presentasjon av opplegget for Kunnsign Forretningsplanen Hva skjer i dag?

7 Kunnsign TBH VIKTIG Det bærende elementet i hele kurset er dere, ideene deres og forretningsplanene deres! Vi vil ikke bedømme kvaliteten på ideene deres, men deres evne til å bruke verktøyet for å formulere og konkretisere ideene så presist og klart som mulig (til å bli et produkt), nemlig forretningsplanen

8 Kunnsign TBH ENDA VIKTIGERE Men; for at selve ideen deres også skal utvikles gjennom kurset, må dere ikke være redde for å dele den med oss andre Øvingene er derfor viktige! Husk at det i de aller fleste tilfeller vil være vanskelig – for ikke å si umulig - for andre å kopiere ditt produkt Det er kombinasjonen av deg selv og ideen din som er unik og som utgjør produktet!

9 Kunnsign TBH 1.Presentasjon av Senter for entreprenørskap og våre aktiviteter 2.Hvem er dere? Hva slags forventninger har dere til dette kurset? Hva slags ideer har dere? 3.Presentasjon av opplegget for Kunnsign Forretningsplanen Hva skjer i dag?

10 Kunnsign TBH Kurset avholdes i Helga Engs hus – sjekk emnesiden før hver gang Kurset har obligatorisk fremmøte, øvingene også Fravær meldes på mail til Tor og Kantinen på UB er åpen på lørdager, men matpakke er lov Tid, sted og fremmøte

11 Kunnsign TBH Pensum og støtteliteratur Pensum: Hill, Liz, C. O'Sullivan og Terry O'Sullivan (2003): Creative arts marketing, 2nd ed., Butterworth Heinemann. ISBN: (hos Gnist på Blindern eller i Nydalen) I tillegg bruker vi en kursbok i bedriftsøkonomi i.f.m. ØI Etablerer. Denne koster kr. 400,- og kjøpes på kurset Støttelitteratur: Kubr, Thomas, Daniel Ilar og Heinz Marchesi (2002): ”Fra ide til ny virksomhet – En håndbok for nye vekstselskaper” (Venture Cup boka, selges hos Gnist eller gjennom Universitetsforlaget) Jens Kanden: Kompendium i salg (deles ut på kurset) Jenssen, J.I., Lars Kolvereid og Truls Eriksson (red.) (2007): Perspektiver på entreprenørskap, Høyskoleforlaget

12 Kunnsign TBH Emnets semesterside og evaluering Emnets semesterside brukes til formidling av informasjon mellom samlingene Hold deg oppdatert ved å sjekke jevnlig på: Regelmessig evaluering underveis – vær vennlig og svar Dere mottar en e-post med en link til et webbasert spørreskjema (QuestBack)

13 Kunnsign TBH Eksamen Avsluttende oppgave leveres innen kl. 12:00 fredag 21. november 2008 Oppgaven er en forretningsplan for din ide som skal inneholde det vi går gjennom på kurset Det skal være en fullstendig forretningsplan, d.v.s. maks 20 sider ekskl. vedlegg Oppgaven bedømmes ved hjelp av bokstavkarakterer Muntlig fremføring av forretningsplanen vil også telle med i vurderingen Bestått kurs gir 10 studiepoeng

14 Kunnsign TBH Oversikt over undervisningen DatoKlokkeslettStedTema Fredag 12. september kl 17: :00 HE 233 Introduksjon, forventninger, bli kjent, forretningsplanen Lørdag 13. september kl 09: :00 HE 233 Marked og behov for Kunnsign-kunnskap Markedsanalyse – del 1 Fredag 26. september kl 16: :00 HE 233 Produktifisering - del 1 Lørdag 27. september kl 09: :00 HE 233 Produktifisering del 2 - lag produkter av din kunnskap Prissetting - sett pris p å dine produkter Hvis tid: Likviditetsbudsjett Fredag 24. oktober kl 16: :00 HE 233 Markedsf ø ring og salg Lørdag 25. oktober kl 09: :00 HE 233 Regnskap – balanse, resultat og budsjettering på en helt ny måte, Økonomi Illustrator – Etablerer Fredag 7. november kl 16: :00 HE 233 Markedsanalyse – del 2 – gjennomgang av case Lørdag 8. november kl 09: :00 HE 233 Oppsummering av kurset, Q&A om eksamen Praktisk informasjon vedr. bedriftsetablering Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere.

15 Kunnsign TBH Dag 2 – Lørdag 13. september kl. 09:00 – 15:00 Marked og behov for Kunnsign-produkter – hvordan skal vi klare det? Paneldebatt med akademikere og designere med etablerererfaring Dere bestemmer innholdet gjennom smarte spørsmål Markedsundersøkelser - introduksjon

16 Kunnsign TBH Dag 3 – Fredag 26. september kl. 16:00 – 19:00 Produktifisering – lag produkter av din kunnskap Litt teori Masse øvelser

17 Kunnsign TBH Dag 4 – Lørdag 27. september kl. 09: :00 Videre med produktifisering Prissetting – sett pris på dine produkter Litt mer teori Litt praksis Øvinger Diskusjon Hvis vi får tid: Likviditetsbudsjett

18 Kunnsign TBH Dag 5 – Fredag 24. oktober kl. 16:00 – 20:00 Markedsføring og salg av HUMSAM produkter Jens Kanden

19 Kunnsign TBH Dag 6 - Lørdag 25. oktober kl. 09:00 – 16:00 Regnskap – balanse, resultat og budsjetter Økonomiforståelse ved hjelp av visuelle hjelpemidler Balanseregnskap Resultatregnskap Budsjetter (Likviditet) Nøkkeltall og styringsdata Økonomiske sammenhenger i en bedrift Pengestrøm og pengeflyt Gjennomføring av forbedringstiltak og deres påvirkning på regnskapet

20 Kunnsign TBH Dag 7 – Fredag 7. november kl. 16:00 – 18:00 Markedsanalyse – del 2 Casegjennomgang av CSR AS

21 Kunnsign TBH Dag 8 – Lørdag 8. november kl. 09:00 – 15:00 Oppsummering av kurset Q&A om eksamen Ting man bør vite ved oppstart av en bedrift N.N. fra Servicekontoret for næringlivet i Oslo kommune/TBH Selskapsformer Skatt Personlige rettigheter Registrering i Brønnøysundregistrene Merverdiavgift Finansieringsmuligheter Hvor får man mer hjelp

22 Kunnsign TBH Fredag 21. november kl. 12:00 – Frist for innlevering av forretningsplan Eksamensoppgaven er en forretningsplan for din/deres ide som skal: o skrives i et tekstbehandlingsprogram etter malen i forrige presentasjon (med deres individuelle tilpasninger) og o være på maks 20 sider + sammendrag + vedlegg (CV til nøkkelpersoner, eksisterende materiale, for eksempel reklamemateriell og brosjyrer, web-sider o.l.) o sendes elektronisk til: o OG leveres i 2 trykte eksemplarer til Senter for entreprenørskap

23 Kunnsign TBH Lørdag 29. november fra kl. 13:00 Muntlig eksamen o Dette er en muntlig fremføring av deres eksamensoppgave o Dere skal forestille dere at dere presenterer forretningsplanen deres for en saksbehandler i Innovasjon Norge fordi dere har søkt om etablererstipend o Dette er opptatte mennesker, så dere får 15 minutter på dere + 5 minutter til å besvare spørsmål

24 Kunnsign TBH Øvingskurset Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere. Balder Onarheim er øvingsansvarlig Deres ideer og (etterhvert) planer vil danne grunnlaget for øvingene Vær derfor godt forberedt til øvingene Dager og klokkeslett bestemmer vi sammen med dere i dag Mailadresse Balder:

25 Kunnsign TBH Oversikt over øvinger og innleveringer DatoKlokkeslettStedTema Mail Innsending av førsteutkast for oppgaven, tilbakemelding på mail kl FP rom 9 Produkt, pris og marked kl FP rom 9 Budsjetter og mer marked Mail Innsending av utkast til fullstendig forretningsplan, tilbakemelding på mail kl FP rom 9 Presentasjon og diskusjon av forretningsplaner i plenum Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere. Meld fra til Balder dersom du ikke kan komme på øving!

26 Kunnsign TBH Spørsmål? Svar vil du ofte finne på emnets semesterside:

27 Kunnsign TBH Lekse til i morgen Formuler minst tre spørsmål til panelet Spørsmål du kan tenke gjennom: Hva er ditt produkt? Hva ønsker du å selge? Hvilket behov skal produktet ditt dekke? Hva er unikt med ditt produkt? Hvorfor skal man kjøpe fra deg/dere? Hvem vil være kundene til ditt produkt? Prøv å identifisere type kunde (private vs. offentlige kunder, enkeltpersoner vs. organisasjoner) Hvem er din drømmekunde? Navngi en spesifikk kunde


Laste ned ppt "Kunnsign 2008 - TBH Velkommen til Kunnsign 2008! Tor Borgar Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google